Tulosohjaukseen liittyviä asiakirjoja

Tämän sivun sisällön tuottaja on Varastokirjasto. Varastokirjaston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön ja Varastokirjaston välinen tulossopimus.
Tulossopimus on Varastokirjaston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Seurantatiedot

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä Varastokirjaston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

 • Strategiset suunnitelmat
 • Varastokirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma
  Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.
  2021-2024, 2020-2023, 2019-2022
 • Varastokirjaston talousarvioehdotus ministeriölle vuodelle
  Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
  2019, 2018, 2017

Arvioinnit ja selvitykset

VES-asiakirjat

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat: Netran välilehti VES/TES
Keskustason virka- ja työehtosopimukset valtiovarainministeriön kotisivuilla.