Johtokunta

Kirjaston toimintaa ohjaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama johtokunta, jonka toimikausi kestää kolme vuotta. Johtokunnan kokousten esittelijänä toimii kirjastonjohtaja.

Johtokunta on koottu erityisesti yhteistyön kehittämistä silmälläpitäen. Tiivis ja hyvä yhteistoiminta erityyppisten kirjastojen kanssa on Varastokirjastolle tärkeää, koska kirjastolla ei ole varsinaista kehysorganisaatiota.  Johtokunnan tehtävänä on huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä ja päättää toiminnan suuntaviivoista sekä toimia yhteistyöelimenä kirjastoihin päin.

Varastokirjaston johtokunta 1.3.2016-28.2.2019

puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Ari Muhonen (Jyväskylän yliopiston kirjasto)
varapuheenjohtaja:kirjastonjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen (Oulun yliopiston kirjasto)

jäsenet:
kirjastonhoitaja Harri Ahonen (Kansalliskirjasto),
kirjastotoimenjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto),
kirjastopalveluiden päällikkö Asko Rossi (Porvoon kaupuginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto)
kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen (Kuopion kaupunginkirjasto) - Asko Rossin tilalla 30.6 asti
asiakkuusjohtaja Minna von Zansen (Celia, Helsinki)Johtokunnan omaan työtilaan (uusi intra sivusto 1.10.2017 alkaen) kirjautuminen TÄSTÄ