Ohje aineistoa lähettäville

Tarkennettu toimintaohje kirjastoille (14.10.2015)

 1. Harkitse, onko aineisto säilyttämisen arvoista
 2. Kaunokirjallisuus: suomen- ja ruotsinkielinen aineistoa voi lähettää vapaasti, muun kielistä tarkkaan harkiten
 3. Tietokirjallisuus: olet alan asiantuntija, joten päätös lähettämisestä on sinulla
 4. Tarkasta, että lähetettävää aineistoa ei jo ole Vaarissa tai useassa muussa Melinda-kirjastossa
 5. Lähetä kunnoltaan vain sellaista aineistoa, jota itse lainaisit
 6. Lähetä Varastokirjastoon vain painettuja monografioita ja kausijulkaisuja
 7. Pakkaa Melindasta löytyvä aineisto eri laatikoihin ja merkitse laatikot ”Löytyy Melindasta”
 8. Pakkaa monografiat ja kausijulkaisut eri laatikoihin ja merkitse sisältö selvästi
 9. Pakkaa kausijulkaisut nimekkeittäin, vuosijaksoittain ja volyymeittäin loogisesti ja merkitse sisältö laatikoihin
 10. Täytä siirtolomake, jolla siirroista ilmoitetaan noin viikkoa ennen kuljetuksen tilaamista
 11. Mikäli Varastokirjasto maksaa kuljetuksen, käytä vain Varastokirjaston ilmoittamaa kuljetustapaa
 12. Yli 3 lavan lähetyksistä ota yhteys Varastokirjastoon joko puhelimitse 0294 117600 tai lähettämällä sähköpostia kirjaamo-osoitteeseen varkirja[at]nrl.fi ja sovi Varastokirjaston kanssa lähettämisen aikataulusta

Varastokirjaston kokoelmapoliittinen linjaus 14.10.2015

Varastokirjaston kokoelmaan otetaan

 1. Kirjat
  – otetaan yksi (1) kappale kutakin painosta, jos Vaarissa on jo uudempi painos, vanhempaa painosta ei oteta
 2. Sarjat
  – otetaan vastaan vain numerollisesti yhtenäisiä jaksoja, esim. 1-10 tai 105-116
 3. Aikakauslehdet
  – otetaan kokoelmaan vain täysiä vuosikertoja (pienet puutteet hyväksytään). Sarjojen ja aikakauslehtien yksittäisiä numeroita otetaan, jos ne on ilmoitettu puuttuviksi Vaarin varastotiedoissa

Kokoelmaan ei oteta

Seuraavia aineistolajeja ei kannata lähettää Varastokirjastoon. Näitä ei liitetä Varastokirjaston kokoelmaan:
 1. Almanakat
 2. AV- ja elektroninen aineisto
 3. Ennen vuotta 1800 ilmestyneet julkaisut lähetetään Kansalliskirjastoon
 4. Kartat
 5. Indeksi- ja abstraktijulkaisut
 6. Kurssiohjelmat ja -vaatimukset sekä opinto-oppaat
 7. Käsikirjoitukset
 8. Luettelot
  – kustantajien luettelot, puhelinluettelot, erilaiset tuote- ja palveluluettelot yms.
 9. Opinnäytteet (sis. väitöskirjat)
 10. Patentit
 11. Pienpainatteet, esitteet ja reprintit – kaikki mainokset, erilaiset matka- ja näyttelyesitteet sekä muut esittelylehtiset, messujen, tilaisuuksien yms. ohjelmat, ilmoitukset, julistukset, hinnastot, käyttöohjeet, irralliset puheet, esitelmät, propagandalehtiset ja – kirjaset, reprintit artikkeleista.
 12. Sanomalehdet
 13. Standardit
 14. Tilastot
  – poikkeuksena tilastolliset vuosikirjat (sarjoina)
 15. Toiminta- ja vuosikertomukset
 16. Koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen mukana toimitetut käyttöohjeet
 17. Matkaoppaat

Lisätietoa kokoelmiin ottamisen perusteista