Service för privatpersoner

Depåbiblioteket betjänar privatpersoner i första hand via övriga bibliotek. Biblioteken beställer fjärrlån till sina låntagare och Depåbiblioteket sänder materialet till biblioteket.

Artikelkopior

Studerande och anställda vid vissa universitetsbibliotek kan själva beställa artikelkopior från Depåbiblioteket. Artiklarna levereras som pdf-filer per e-post och är avgiftsfria.

Låntagaren loggar in i den egna bibliotekskatalogen och utför därefter beställningen i Vaari. Att beställa lån via e-post eller telefon är inte möjligt för privatpersoner. Mera information om denna service finns på det egna bibliotekets hemsida.