Kopieringsservice

Depåbiblioteket levererar artikelkopior i pdf-format per e-post till biblioteken. Elektroniska artikelkopior levereras till kunden inom 24 timmar. Depåbiblioteket tar ingen avgift av biblioteken för artikelkopior.

Kopieringsservicen utgör ca 30% av Depåbibliotekets totala service. Ca 90% av kopiorna går till vetenskapliga bibliotek,  representerar ämnesområdet STM (Science, Technology, Medicine) och består av material utgivet på engelska på 1970-1990-talen.

Depåbiblioteket levererar årligen ca 20 000 artikelkopior. En artikel omfattar i genomsnitt 8,5 sidor.

Artiklarna levereras oftast i form av svartvita kopior. Om en artikel innehåller information som inte förmedlas tillräckligt tydligt i svartvitt, eller om kunden så önskar levereras artikeln som en färgkopia.