Forskarservice

Studerande och forskare kan besöka Depåbiblioteket och använda samlingarna i anslutning till examensarbeten eller annan forskning.

Man kan boka tid för ett besök genom att ta kontakt med vår fjärrlånetjänst. Meddela då vilken publikation du vill använda.

I Depåbiblioteket finns en arbetsplats, däremot saknas separata forskarrum och publika datorer.

Forskare och studerande vid vissa universitetsbibliotek kan avgiftsfritt beställa artikelkopior från Depåbiblioteket.  Artiklarna levereras som pdf-filer per e-post.

Beställningen sker via inloggning i det egna högskolebibliotekets katalog och beställningen utförs därefter direkt i Vaari. Att beställa via e-post eller telefon är inte möjligt. Mera information om denna service finns på det egna bibliotekets hemsida.