Dokument i anslutning till resultatstyrningen

Uppgifter om Depåbibliotekets verksamhetsplanering och uppföljning framgår av handlingarna nedan.

Handlingarna är indelade i resultatstyrningsdokument och övriga planerings- och uppföljningsdokument. Resultatstyrningsdokumenten är ytterligare indelade i planer och uppföljningsrapporter. De övriga planerings- och uppföljningsdokumenten är indelade i planer, bedömningar och utredningar samt övriga dokument.

Resultatstyrningsdokument

Planer

Uppföljning

Övriga planerings- och uppföljningsdokument 

Även följande dokument uppgörs under planerings- och uppföljningsprocessen. De är till naturen närmast Depåbibliotekets egna förslag och planer och inte slutgiltiga av ministeriet fastställda handlingar. Bland dessa dokument finns även revisionsberättelser gjorda av Statens revisionsverk samt utvärderingar och utredningar som Depåbiblioteket gjort eller låtit göra.

Planer

 • Strategiska planer 
 • Depåbibliotekets verksamhets- och ekonomiplan
  I verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) framställs verksamhetens riktlinjer, tyngdpunktsområden och mål. VEP uppgörs för fyra år i sänder. VEP uppgörs av ämbetsverket självt och dess innehåll fastställs inte vid ministeriet. (på finska)
  2018-2021, 2017-2020, 2016-2019
 • Depåbibliotekets budgetförslag till Undervisnings- och kulturministeriet
  Budgetförslaget och tilläggsbudgetförslagen är ämbetsverkets egna förslag och innehållet motsvarar inte nödvändigtvis budgetpropositionen eller den av riksdagen fastställda budgeten.
  2019, 2018, 2017

Bedömningar och utredningar

Övriga dokument

TKA-dokument

 •  

Övriga TKA-/KA-dokument för statliga ämbetsverk och inrättningar: Fliken VES/TES Netras webbplats
Tjänste- och arbetskollektivavtal på central nivå på finansministeriets webbplats.