Direktionen för Depåbiblioteket

Depåbiblioteket är underställt Undervisnings- och kulturministeriet och hör till den högskole- och forskningspolitiska avdelningens verksamhetsområde. Bibliotekets verksamhet styrs av en direktion som tillsätts av ministeriet och har en mandatperiod på tre år.

Direktionen är sammansatt med särskilt beaktande av samarbetet med biblioteken. Ett tätt och välfungerande samarbete är synnerligen viktigt för Depåbiblioteket, som inte har en egen ramorganisation.

Direktionen 1.3.2019-28.2.2022

Ordförande: Ari Muhonen (Jyväskylä universitetsbibliotek)
Viceordförande: Minna Abrahamsson-Sipponent (Uleåborgs universitetsbibliotek)

Medlemmar:
Jussi Kärki (Satakunta yrkeshögskola)
Päivi Savinainen (Kuopio stadsbibliotek)
Liisa Savolainen (Nationalbiblioteket)
Minna von Zansen (Celia, Helsingfors)