Uppgift och målsättning

Depåbiblioteket är ett landsomfattande bibliotek som betjänar landets vetenskapliga, allmänna och specialbibliotek. Depåbiblioteket har till uppgift att ta emot och förvara material som överförs från de finländska biblioteken och att göra detta material tillgängligt för användarna.

Med en centraliserad magasinering garanteras att materialet fortsätter att vara tillgängligt för både forskare och övriga användare. Samtidigt förvaras materialet på ett kostnadseffektivt sätt.

Depåbiblioteket inledde sin verksamhet i Kuopio i mars år 1989. De första försändelserna togs emot på sommaren samma år. Finland är det land som var först med att ha ett depåbibliotek som är gemensamt för både vetenskapliga och allmänna bibliotek.

Depåbiblioteket är underställt Undervisnings- och kulturministeriet.

Lag om Depåbiblioteket 1078/1988
Förordning om Depåbiblioteket 94/1992