Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon – missä mennään?

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti elokuussa 2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys hallituksen esitykseksi Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Työryhmän toimikaudeksi määriteltiin 1.9 – 15.11.2017.

Työryhmän tehtävänä oli

  • Valmistella hallituksen esitys säädösmuutoksineen Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon siten, että yhdistyminen voi tapahtua 1.1.2019 alkaen.
  • Määritellä tarvittavan säilytyspolitiikan kansalliset linjaukset, sekä selvittää yhdistymisen edellyttämät muutokset valtion talousarvioon sekä hallituksen esitykseen liittyvät muut vaikutukset kuten vaikutukset henkilöstöön ja toimitiloihin

Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa siten, että Varastokirjaston omistuksessa olevat aineistot siirtyvät kokonaisuudessaan Kansalliskirjaston / Helsingin yliopiston omistukseen. Työntekijät, jotka ovat päätöstä tehtäessä Varastokirjaston palveluksessa, siirtyvät vanhoina työntekijöinä Helsingin yliopiston palvelukseen. Varastokirjastotoiminta nykyisine kokoelmineen siirtyy Mikkeliin siten, että sillä on yhteiset tilat Kansalliskirjaston kanssa ja nykyisistä tiloista Kuopiossa luovutaan. Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston kokoelmien karsintaa ja Kansalliskirjaston aineiston siirto toteutetaan siten, että Mikkelin rakennettavat tilat riittävät vuoteen 2030 saakka.

Työryhmä on päättänyt työskentelynsä. Muistio on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioiden ja selvitysten sarjassa, ja se on saatavilla opetusministeriön www-sivuilla osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-537-2

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa edellä mainitusta muistiosta.  Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2018 opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@minedu.fi.

Edellä mainittu muistio ei tule lausuttavaksi Lausuntopalvelu.fi –sivustolle, mutta opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun tiedon mukaan periaate on, että lausunnon voi antaa, vaikka sitä ei olisi pyydettykään.

Toistaiseksi Varastokirjaston toiminta jatkuu siis entiseen tapaan, asiakkaitamme palvellen, aineistoja vastaanottaen ja niitä tarvitsijoille välittäen.

Johanna Vesterinen
kirjastonjohtaja

<< edellinen artikkeli  seuraava artikkeli >>