Kokoelmayhdyshenkilöiden syystapaaminen 15.9.2016

Syksyiseen kokoelmayhdyshenkilöiden tapaamiseen oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua myös verkon kautta.  Päivän esitysmateriaalit ovat osoitteessa http://www.varastokirjasto.fi/tapahtumakalenteri/ .

Syksyn tapaamisessa jatkettiin edellisen tapaamisen aiheista. Kirjastonjohtaja Pentti Vattulaisen ajankohtaiskuulumisten jälkeen Varastokirjaston johtokunnan puheenjohtaja Ari Muhonen kertoi Varastokirjaston kehittämisstrategiasta. Strategiatyö aloitettiin edellisen johtokunnan kaudella ja nykyinen, viime keväänä aloittanut johtokunta jatkaa työtä yhdessä kirjaston henkilöstön kanssa.

Jotta toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin päästään, tarvitaan strategia. Arin esityksessä pohdittiin mitä Varastokirjasto on jatkossa ja mikä sen merkitys on kirjaston käyttäjille. Varastokirjastoa ja sen tehtäviä tarkasteltiin neljän skenaarion kautta:

  1. Perustehtävään tukeutuva Varastokirjasto
  2. Kirjastoverkkoon integroituva Varastokirjasto
  3. Asiakaslähtöinen Varastokirjasto ja
  4. Globaali Varastokirjasto

Kehittyäkseen perustehtävään tukeutuvasta Varastokirjastosta tarvitaan aktiivista vuorovaikutusta koko kirjastokentän kanssa. Esityksensä lopuksi Ari Muhonen haastoi osallistujia pohtimaan millaisena Varastokirjasto nähdään tulevaisuudessa sekä mitä kirjastot odottavat Varastokirjastolta. Näiden kysymysten pohjalta toivotaan vastaisuudessa aktiivista ja näkemyksellistä keskustelua.

Kirjastonhoitaja Sirpa Janhonen ja toimistopäällikkö Johanna Vesterinen kertoivat Varastokirjaston aineiston vastaanotto- ja käsittelytilanteesta. Kirjasto on päässyt nk. normaalitilaan saapuvan aineiston vastaanoton ja käsittelyn osalta, eli aiempien vuosien käsittelyrästit on saatu hoidetuiksi. Lisäksi vuosi sitten käyttöönotetut kokoelmapoliittiset ohjeet ovat selkeyttäneet lähetyskäytänteitä.  Kirjastoja kannustetaan lähettämään aineistoa Varastokirjastoon vielä kuluvan vuoden aikana.

Kirjastonhoitaja Anne Kivisen esitys Oulun yliopiston LowTag- projektista herätti tälläkin kertaa kiinnostusta ja kysymyksiä. Oulu on jatkanut Varastokirjastoon lähetettävän aineiston lowtagittamista. Tällä tarkoitetaan, että lähettävä kirjasto merkitsee monografia-aineiston kuuluvaksi Vaari-tietokantaan lisäämällä Melindassa ko. tietueeseen Vaarin kirjastotunnuksen (=LowTag-tunnus). Esityksensä aikana Anne näytti konkreettisesti kuinka LowTag-työ Oulun yliopiston kirjastossa tehdään.

Palvelupäällikkö Jukka Kananen kertoi Itä-Suomen yliopiston kirjaston Finnan käyttöönotosta (UEF-Finna). Finnaa ryhdyttiin pystyttämään keväällä 2013, beta-versio avattiin 2015 ja tänä syksynä Finna on virallisesti otettu käyttöön. Osana käyttöönottoa UEF-Finnaan on lisätty välilehti Varastokirjastosta löytyvälle aineistolle. Tämä selkeyttää Varastokirjaston kokoelmasta tehtävää asiakaslähtöistä tiedonhakua. Syksyn aikana onkin huomattu, että Varastokirjastoon kohdistuvien Finna-tilausten määrä on kasvusuunnassa – eli Finna on otettu hienosti käyttöön!

Seuraava kokoelmayhdyshenkilöiden tapaaminen on keväällä 2017, tarkempi päivämäärä ilmoitetaan hyvissä ajoin. Päivän esityksiä on mahdollista seurata omalta koneelta etäyhteydellä.

 

seuraava artikkeli>>