Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon

Helsingin yliopiston rehtori asetti 13.10.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Pyynnön taustalla on Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen koontiraportin (Virsu) 2/2015 ehdotus Varastokirjaston liittämisestä Kansalliskirjastoon. Virsun mukaan Varastokirjasto on liian pieni yksikkö toimiakseen itsenäisenä virastona. Toisena merkittävänä taustatekijänä on Hallitusohjelman Ratkaisujen Suomi 27.5.2015 linjaukset keskushallinnon virastorakenteen uudistustarpeista.uudethyllyt

Työryhmän mielestä Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon on kannatettavaa. Yhdistämisestä syntyy Suomen tutkimusjärjestelmälle ja kirjastoverkolle pitkän aikavälin vaikuttavuutta ja kustannushyötyä. Liittäminen kuitenkin edellyttää Varastokirjaston sijoittumista Mikkeliin. Lisäksi siirron tulee olla valtiontalouden kannalta mahdollisimman kustannusneutraali eikä siirrosta saa aiheutua lisäkustannuksia Helsingin yliopistolle.

Työryhmän ehdotuksen mukaan Varastokirjaston integrointi osaksi Kansalliskirjaston toimintaa tapahtuu asteittain. Yhdistymiseen liittyvien lakimuutosten valmistelu ja omaisuudenluovutus vievät aikansa. Vuonna 2016 tapahtuvan valmistelun pohjalta Varastokirjasto voidaan yhdistää hallinnollisesti Kansalliskirjastoon vuonna 2017. Toimipisteiden ja kokoelmien fyysinen siirto Mikkeliin olisi mahdollista aikaisintaan 2018-2019. Mikkelin kaupunki on tarjonnut Kansalliskirjastolle uudisrakennustiloja, joihin varastokirjastotoiminnot on mahdollista sijoittaa. Myös Varastokirjaston toimintatapaa on ehdotuksen mukaan tarkoitus uudistaa samassa yhteydessä yhteistyössä kirjastoverkon toimijoiden ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Yhdistymisen yksityiskohtien valmistelua jatketaan OKM:n johdolla. Jatkoselvityksen kysymyksiä ovat toimintatapojen uudistusten ohella kustannusselvityksen tekeminen sekä tarkennetun aikataulun laatiminen. Ennen muuttoa edellytetään myös Varastokirjaston kokoelman varsin merkittävää karsintaa, jopa 20-30% aineistosta olisi poistettava. Esityksen mukaan resurssit, jotka nyt on sijoitettu Varastokirjastoon siirtyvät kokonaisuudessaan Kansalliskirjastolle ja viime kädessä Helsingin yliopistolle. Varastokirjaston työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Helsingin yliopiston palvelukseen.

Varastokirjaston integroimista Kansalliskirjastoon selvitettiin ensimmäisen kerran vuosina 2012-2013. Yhdistymiseen suhtauduttiin silloin kielteisesti Helsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston asettamien tiukkojen reunaehtojen ja arvioitujen mittavien kustannusten takia. Kuinka käy tällä kertaa. Siirron kokonaiskustannuksien arvioidaan olevan joka tapauksessa useita miljoonia euroja.

Kari Paakkinen

>>> seuraava artikkeli