Varastokirjaston kokoelmapolitiikan linjaus

Varastokirjasto on keskeinen osa kirjastoverkkoa ja on ollut tärkeää saada yhteinen näkemys lähettämisen ja säilyttämisen arvoisesta aineistosta ja säilytyspolitiikasta.

Eri kirjastosektoreiden viime vuosien tarve vähentää kokoelmatiloja ja sitä kautta kuluja, on aiheuttanut ongelmia Varastokirjastolle. Tänne on lähetetty aineistoa selkeästi yli vastaanottokyvyn. Varastokirjasto on keskeinen osa kirjastoverkkoa ja on ollut tärkeää saada yhteinen näkemys lähettämisen ja säilyttämisen arvoisesta aineistosta ja säilytyspolitiikasta siten, että Varastokirjastoon lähetetty aineisto saadaan nopeasti käytettäväksi. Tästä syystä aineiston lähettämisen periaatteita on ollut tarve selkeyttää.

Kirjaston johtokunnan asettama kokoelmayhdyshenkilöistä koostuva neuvoa-antava työryhmä on linjannut Varastokirjaston kokoelmapolitiikkaa 14.10.2015 päivätyllä täsmennetyllä ohjeistuksella. Linjaus kokonaisuudessaan löytyy täältä, tässä siitä vain pääkohdat.

Lähettävällä kirjastolla on vastuu siitä, että Varastokirjastoon lähetetään aineistoa tarkkaan harkiten ja analysoiden sekä tarkastetaan, että aineisto ei ole Varastokirjaston kokoelmassa. Varastokirjastoon ei lähetetä aineistoa, jota saadaan edullisesti ja nopeasti muualta kirjastoverkosta. Elektronisten lehtien nykyisestä lisensointi- ja käyttöpolitiikasta johtuen kirjastot voivat lähettää Varastokirjastoon harkintansa mukaan e-aineistojen paperisia versioita saatavuuden varmistamiseksi huomioiden Varastokirjaston vastaanottopolitiikan (ei yksittäisiä numeroita vaan vuosikertoja).

Tieteellisten kirjastojen tulee lisätä vuoropuhelua Varastokirjaston kanssa suurten poistojen osalta. Yleisten kirjastojen tulee tarkastaa aineiston saatavuus maakuntakirjastoista. Varastokirjastoon lähetetään aineistoa pääsääntöisesti vasta, jos maakuntakirjastoista ei kyseistä aineistoa löydy. Varastokirjasto ottaa vastaan yhden kappaleen kutakin julkaisua. Jos kokoelmassa on huonokuntoiseksi merkitty kappale, otetaan sen lisäksi toinen ”priimakuntoinen”. Varastokirjastoon ei lähetetä huonokuntoista aineistoa.

Resurssien niukentuessa sekä lähettävissä kirjastoissa että Varastokirjastossa yhteistyön lisääminen ja yhdessä tekeminen tulee merkittävämmäksi. Vastaanotetun aineiston suuresta määrästä johtuen Varastokirjasto on keskittynyt viime vuodet monografioihin ja kausijulkaisuihin. Lähivuosina (2-5 vuotta) aineiston vastaanotossa ei tapahtune suuria muutoksia. Myös yhteistyö Euroopan varastokirjastojen kanssa on käynnistynyt ensimmäisen vuonna 2015 järjestetyn työkokouksen myötä.

Varastokirjasto vastaa linjauksen seurannasta ja päivityksestä. Varastokirjaston johtokunta, joka edustaa kirjastosektoreita, ottaa tarvittaessa kantaa muutostarpeisiin. Varastokirjasto ylläpitää yhteyksiä kirjastojen nimeämien kokoelmayhdyshenkilöiden verkoston kanssa sekä käy myös tämän ryhmän kanssa vuoropuhelua linjausten ajantasaisuudesta sekä muutostarpeista.

Tässä vielä ohjeita tiivistettynä.

Tarkennettu toimintaohje kirjastoille (14.10.2015)

 1. Harkitse, onko aineisto säilyttämisen arvoista
 2. Kaunokirjallisuus: suomen- ja ruotsinkielinen aineistoa voi lähettää vapaasti, muun kielistä tarkkaan harkiten
 3. Tietokirjallisuus: olet alan asiantuntija, joten päätös lähettämisestä on sinulla
 4. Tarkasta, että lähetettävää aineistoa ei jo ole Vaarissa tai useassa muussa Melinda-kirjastossa
 5. Lähetä kunnoltaan vain sellaista aineistoa, jota itse lainaisit
 6. Lähetä Varastokirjastoon vain painettuja monografioita ja kausijulkaisuja
 7. Pakkaa Melindasta löytyvä aineisto eri laatikoihin ja merkitse laatikot ”Löytyy Melindasta”
 8. Pakkaa monografiat ja kausijulkaisut eri laatikoihin ja merkitse sisältö selvästi
 9. Pakkaa kausijulkaisut nimekkeittäin, vuosijaksoittain ja volyymeittäin loogisesti ja merkitse sisältö laatikoihin
 10. Täytä siirtolomake, jolla siirroista ilmoitetaan noin viikkoa ennen kuljetuksen tilaamista
 11. Mikäli Varastokirjasto maksaa kuljetuksen, käytä vain Varastokirjaston ilmoittamaa kuljetustapaa
 12. Yli 5 lavan lähetyksistä ota yhteys Varastokirjastoon joko puhelimitse 0294 117600 tai lähettämällä sähköpostia kirjaamo-osoitteeseen varkirja[at]nrl.fi ja sovi Varastokirjaston kanssa lähettämisen aikataulusta.

Kari Paakkinen

<<< edellinen artikkeli     seuraava artikkeli >>>