Varastokirjasto 30 vuotta – vielä virtaa!

kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen

Yhdeksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tukipilariksi voidaan kiistatta nimetä maamme kirjastolaitos. Yli 200-vuotisella olemassaolollaan kirjastoistamme on kehittynyt lukuisilla mittareilla mitaten maailman paras.

Kirjasto. Jo pelkkä sana luo henkilökohtaisen mieli- tai muistikuvan. Omassa kuvassani on kirjastoauto; se oli ensimmäinen kirjaston toimipiste, missä olen ottanut tuntumaa kirjastoihin. Sinun kuvassasi on varmaankin jotain muuta: ehkäpä rauhallinen opiskelupiste, mukava lukunurkka ja satutuokio tuolla toisaalla. Ja jos kurkistat kulman taakse, siellä on musiikkiosasto äänitteineen. Mutta onko luomallemme kuvalle käymässä kuten suomalaiselle maisemalle: kaunista on ja rauhallista, mutta missä ovat ihmiset?

Niin sanotun kirjaviisauden rinnalle on noussut tasaveroisena sähköiset aineistot, uudet oppimisympäristöt sekä avoin tiede: ajantasaisina, avoimina ja saavutettavina. Kirjaston perinteinen rooli painetun aineiston hankkijana, säilyttäjänä ja välittäjänä on muuttunut. Muutos näkyy erityisesti tiedekirjastoissa: e-aineistojen hankinta on jo ylittänyt painettujen aineistojen hankinnan, mutta sama suuntaus on nähtävillä yleisissä kirjastoissa.

Varastokirjasto on 30-vuotisen toimintansa aikana ollut painetun aineiston vastaanottaja, säilyttäjä sekä käyttöön asettaja. Vuosien mittaan aineistoja on kertynyt 100 hyllykilometrin verran; kuluneet vuodet ovat olleet työn täyteisiä.

Kirjaston kokoelma karttuu edelleen, mutta nähtävillä on, että painettuja aineistoja tullaan lähettämään Varastokirjastoon aiempia ”huippuvuosia” vähemmän. Tähän on ainakin kaksi tunnistettua seikkaa: kirjastojen kanssa laadittu Varastokirjaston kokoelmapolitiikka toimii käyttökelpoisena ohjeena ja vähentää siten kaksoiskappaleiden lähettämistä. Toinen tekijä on kirjastojen siirtyminen painetuista aineistoista e-aineistoihin. Kirjastojen kokoelmat ovat muuttuneet virtuaaliseksi ja konkreettista kirjastotilaa voidaan varustaa vaikkapa oppimisympäristöksi. Kirjastojen e-poistot eivät päädy Varastokirjastoon.

Kirjastokentän muutokset vaikuttavat myös Varastokirjastoon. Mikä jatkossa on Varastokirjaston tehtävä uniikkina muistiorganisaationa? Miten teemme näkyväksi ainutkertaisen tiedollisen ja henkisen varannon, jota olemme kartuttaneet yhdessä kirjastojen kanssa, kaikkien käytettäväksi?

Näen tässä mahdollisuuden Varastokirjaston tulevien vuosien toiminnalle. Tehdä arvokas kokoelma näkyväksi, helpommin ja turvallisesti käytettäväksi ja saavutettavaksi. Tämän mahdollisuuden jalostaminen konkretiaksi tarkoittaa aktiivista vuoropuhelua eri toimijakumppaneiden kanssa sekä samankaltaista näkemyksellisyyttä, mitä Varastokirjaston perustamiseksi vaadittiin.

Näkemystä ja konkretiaa, asiantuntemusta on vaadittu myös Varastokirjaston työtekijöiltä. Lämmin kiitokseni jo työuransa päättäneille sekä täällä töitä tekeville kollegoille! Samalla kiitän kaikkia kirjastoja sekä muita kumppaneitamme erinomaisen sujuvasta yhteistyöstä.

Johanna Vesterinen

 

seuraava artikkeli>>