KohaCon19 konferenssi Dublin

Varastokirjasto siirtyi kesäkuussa 2019 Koha-kirjastojärjestelmän käyttäjäksi, joten tämä matka oli tutustumismatka Koha-maailmaan. Raportissa vaikutelmia, havaintoja ja matkalla heränneitä ajatuksia.

Dublin Business School

Tapahtuman paikkana oli Dublin Business School, joka sijaitsee aivan Dublinin vanhan keskustan sydämessä. Konferenssia isännöi Interleaf. Yritys toimittaa erilaisia palveluita kirjastoille ja kotisivuillaan Interleaf kertoo suosivansa avoimen lähdekoodin teknologiaa aina, kun se on mahdollista.  Konferenssiin osallistui 150 kehittäjää ja kirjastoammattilaista ympäri maailman. Kohaa käyttävien kirjastojen määrä noin 15 000 käyttäjää ympäri maailman oli yllättävä. Olin mieltänyt käyttäjien määrän huomattavasti pienemmäksi sekä jakautumisen alueellisesti suppeammalle alueelle. Suomesta konferenssiin osallistujia oli sekä Koha-Suomesta että tiedekirjastojen Koha-yhteenliittymästä.

Kohaa on aloittanut kehittämään Uusi-Seelantilainen Chris Cormack jo pari vuosikymmentä sitten. Chris oli paikalla myös Dublinissa ja osallistuu siis edelleen

Chris Cormack pitämässä esitystään

Kohan kehittämiseen. Hän työskentelee Catalyst-nimisessä yrityksessä, joka tarjoaa palveluita kirjastoille erityisesti Uudessa Seelannissa, Australiassa sekä Englannissa. Cris kertoi luvanneensa erään Koha-käyttöönoton yhteydessä pitää aina esiintyessään Koha-tilaisuuksissa saamaansa vihreää viittaa ja näin nytkin tapahtui.

Konferenssissa kävi selville, että tiedekirjastoissa käyttöönotettava Koha-versio on varsin vanha ja Kohan koodiin on tullut merkittävä määrä muutoksia sekä uusia ominaisuuksia. Suomalaisten kirjastojen tekemissä tiketeissä osa on otettavissa käyttöön suoraan uuden version myötä. Syksyllä heti viimeisten käyttöönottojen jälkeen pitäisi nopeasti päästä vertaamaan muutoksia käyttämämme ja uusimman käytössä olevan version välillä ennen kuin tikettien bugeja ja kehitysehdotuksia ruvetaan työstämään. Nyt osa kirjastoista on ottanut jo useita kuukausia sitten käyttöönsä Kohan ja toisissa vasta suunnitellaan konversioita. Mielestäni olisi järkevää, että tiedekirjastojen yhteenliittymässä olisi käytössä sama versio kaikissa, sillä näin saadaan paremmin tehtyä yhteistyötä. Kaikilla kirjastoilla ei ole resursseja ja osaamista koodi-tasolla, eikä nykyisillä kehittäjillä ole mahdollisuutta paneutua uusiin ominaisuuksiin ennen kuin viimeisetkin konversiot on saatu tehtyä.

Konferenssissa oli monia ensikertalaisia tai varsin tuoreita Kohan käyttäjiä ja meille esiteltiinkin perusteellisesti virheilmoitusten ja kehitysehdotusten tekemisen ja käsittelemisen prosessi. Yhdessä esityksessä avustettiin selviytymään Kohan runsaiden systeemiasetusten kanssa. Kirjastoammattilaisia kaivataan mukaan kehitys- ja testaustyöhön nykyistä runsaammin kehittäjien tueksi. Tämä tuli esille useaan kertaan konfesenssin kuluessa useamman henkilön esittämänä.

Työpajoista ehkä antoisin oli Kohan tämänhetkisen hakumoottorin Elasticsearhin toimintaperiaatteen esittely, joka auttaa ymmärtämään hakujen valitettavaa puutteellisuutta. Tähän on onneksi tulossa parannusta toivottavasti jo syksyn aikana, kun kansainvälinen Koha-yhteisö on kerännyt kirjastoilta tiedot hakukentistä käytössä olevien formaattien tarpeen mukaisesti.

Kuultujen esitysten perusteella jo tässä vaiheessa suomalaisilla olisi annettavaa yhteisölle. Koha-yhteisön kirjastojen pitäisi rohkaistua esittelemään omia vahvuuksiaan. Esimerkiksi Tukholman yliopiston kirjaston esittelemä kokoelmien karsintatyö on suomalaisissa kirjastoissa huomattavasti tuskattomampaa, sillä Suomessa on kirjastojen omien kokoelmien jatkeena ja vähän käytetyn aineiston käyttökokoelmana olemassa Varastokirjasto.

Pienenä kielialueena/maana suomalaisten Kohaa käyttävien kirjastojen on hyvä tiivistää yhteistyötä, että saamme äänemme kuuluville ja kehitysehdotuksiamme huomioiduksi.

Matka tarjosi meille suomalaisille Koha-käyttäjille tilaisuuden tutustua toisiimme pidemmän ajanjakson aikana syvällisemmin. Jatkossa yhteydenpito on aiempaa luontevampaa ja helpompaa, kun tunnemme toisiamme paremmin. Keskustelimme Dublinissa esimerkiksi eri kirjastojen haasteista, hyvistä käytännöistä sekä uuden kirjastojärjestelmän mukanaan tuomista muutostarpeista aiempiin toimintatapoihin. Olemme käyttäneet Voyager-järjestelmää niin pitkään, että toisaalta prosessit ovat kirjastoissa hioutuneet selkeiksi ja tehokkaiksi, mutta toisaalta muutosta myös kaivataan toimintaympäristön muuttuessa.

Sirpa Janhonen

 

Lisätietoa:

Kohacon 19 kotisivut: https://www.interleaf.ie/kohacon19/

Interleaf: https://www.interleaf.ie/

Catalyst: https://www.catalyst-eu.net/

Elasticsearch haun parantamisen suunnitelman sivut: https://github.com/Koha-Community/Koha/blob/master/admin/searchengine/elasticsearch/mappings.yaml

St Stephen’s Green puiston kesäisiä näkymiä

 

<< edellinen artikkeli seuraava artikkeli >>