Yhdyshenkilöiden tapaaminen

Varastokirjaston helmikuinen kokoelmayhdyshenkilöiden tapaaminen 17.2.2016 kokosi paikalle runsaat 30 eri kirjastosektoreiden edustajaa. Päivän aikana kuultiin ajankohtaisia esityksiä sekä tutustuttiin Varastokirjaston tiloihin.

Kokoelmayhdyshenkilöiden verkosto on toiminut vuodesta 2013 lähtien ja verkostoon kuuluu noin 60 palvelusopimuksen tehnyttä kirjastoa. Tavoitteena on sekä kehittää kokoelmapolitiikkaa että lisätä tietoisuutta Varastokirjaston toiminnasta siten, että lain velvoite ”Varastokirjaston tarkoituksena on vapauttaa tilaa muista kirjastoista, asettaa aineisto saataville sekä lainata aineistoa kirjastojen kautta niiden asiakkaille” toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokoelmayhdyshenkilöiden tapaamisia on pidetty vuodesta 2013 lähtien. Helmikuisessa tapaamisessa oli paikalla niin ensikertalaisia kuin jo pitempään mukana olleita yhdyshenkilöitä. Yksi tapaamisten tavoite onkin tulla tutuiksi ja verkottua kollegoiden kanssa.

Päivän puheenvuoroissa katsaus menneeseen ja katse tulevaisuuteen

Päivän alkajaisiksi kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen kertoi kuulumiset Varastokirjaston vuodesta 2015 sekä erityisesti päättyneestä rästiprojektista, mikä työllisti kirjastoa useamman vuoden ajan. Jotta käsittelemättömän aineiston rästejä ei enää pääsisi syntymään, Varastokirjaston johtaman kokoelmapoliittisen työryhmän tekemät linjaukset löytyvät kotisivuilta ja ovat kaikkien käytettävissä.

Jyväskylän yliopiston kirjaston johtaja Ari Muhonen toi esityksessään näkökulmia kirjastojen meneillään olevaan muutokseen. Painettujen aineistojen käyttö vähenee, kirjastotiloja käytetään moninaisiin tarkoituksiin ja asiakkaat ovat entistä itseohjautuvampia. Mikä on siis kirjaston merkitys juuri nyt – entä tulevaisuudessa?

saarti

Itä-Suomen yliopiston (UEF) kirjaston johtaja Jarmo Saarti

Itä-Suomen yliopiston (UEF) kirjaston johtaja Jarmo Saarti alusti Itä-Suomen yliopiston kirjaston ja Varastokirjaston strategisesta kumppanuudesta toimintojen kehittämisessä. Kirjastot ovat tehneet tiivistä yhteistyötä alusta alkaen ja kumppanuuden hyödyt on todennettu monella tapaa: toimintoja on voitu rationalisoida ja kehittää, palvelun laatua parannettu, toiminta on tehokasta. Lisäksi toiminnallinen kumppanuus on tuonut UEF-kirjastolle taloudellista hyötyä muun muassa tilasäästöinä ja varastoinnin keskittämisen kautta.

Kirjastosektoreiden puheenvuoroissa kuultiin kokemuksia aineistoa lähettävistä kirjastoista, erityisesti evaluoinnin näkökulmasta. Varastokirjaston päivitetyt kokoelmapoliittiset ohjeet julkistettiin loppuvuonna 2015 ja kirjastoja on ohjeistettu aiempaa yksityiskohtaisemmin poistetun aineiston käsittelyyn. Tavoitteena on, että Varastokirjastoon lähetetään sellaista aineistoa, jota kokoelmissa ei entuudestaan ole. Lähettävällä kirjastolla on aiempaa suurempi vastuu siitä, että se lähettää aineistoa Varastokirjastoon harkiten, analysoiden sekä Vaarista tarkistaen.

Iltapäivällä kuultiin vielä kiinnostava tapausesimerkki Oulun yliopiston kirjastosta, kun kirjastonhoitaja Anne Kivinen kertoi Oulun LowTag –pilotoinnista. Oulun yliopiston kirjasto on pilottina mukana kokeilussa, jossa kirjasto merkitsee lähetettävän monografia-aineiston kuuluvaksi Varastokirjaston Vaari-tietokantaan.

Päivän ohjelma sekä sen aikana pidetyt esitykset löytyvät Varastokirjaston Ajankohtaista-sivulta. Lisätietoja kokoelmayhdyshenkilöiden verkostosta saa allekirjoittaneelta.

Johanna Vesterinen

<<< edellinen artikkeli       seuraava artikkeli >>>