Varastokirjaston vuosi 2015

Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen

Muutaman aikaisemman vuoden tapaan tärkein Varastokirjaston toimintaan vaikuttanut asia oli yliopistojen ja yliopistokirjastojen tilansäästötarpeiden voimakas kasvu. Lähes kaikki yliopistokirjastot lähettivät aineistoa. Yliopistokirjastojen osuus vastaanotetusta aineistosta oli 75,5%, erikoiskirjastoista saatiin 14% ja loput muilta sektoreilta. Vastaanoton osalta tärkein tavoite oli saada saapuvan aineiston määrä vähenemään siten, että kaikki vuoden aikana tullut aineisto pystytään käsittelemään määräajassa. Tässä onnistuttiin hyvin. Aineistoa tuli huomattavasti vähemmän kuin edellisvuosina, kaikkiaan 4 786 hyllymetriä.

IMG_2608

Vuoden 2015 lopussa Varastokirjastoon on siirretty aineistoa 145 266 hyllymetriä.

Kokoelmayhdyshenkilöverkoston laatimien täsmennettyjen ohjeiden ansiosta onnistuttiin erityisesti yliopistokirjastojen siirtojen koordinoinnissa ja hallinnoinnissa. Kirjastoja myös ohjeistettiin arvioimaan entistä huolellisemmin mitä aineistoa Suomessa ja Varastokirjastossa kannattaa säilyttää.

Vuoden 2015 lopussa Varastokirjastoon on siirretty aineistoa 145 266 hyllymetriä. Erityisesti yliopistokirjastoissa, mutta myös muissa kirjastoissa on pystytty vähentämään kokoelmatiloja. Aineistoa on uuden kartunnan ja vuoden aikana toteutettujen poistojen jälkeen 91 301 hyllymetriä. Monografioita on lähes 1,8 miljoonaa nidettä ja kausijulkaisuja yli 108 000 nimekettä.

Aineistoa käsiteltiin vuoden aikana 7 964 hyllymetriä. Vuotuista keskiarvoa huomattavasti suurempi määrä selittyy rästiaineiston käsittelyllä. Viimeisetkin rästit saatiin purettua vuoden 2015 aikana. Myös aineiston luettelointi tehostui vuoden aikana mm. pilottikirjastojen kanssa toteutetun nk. metadata-projektin ansiosta, (projektista on tarjolla lisätietoa Varastokirjasto tiedottaa -lehden aiemmissa numeroissa) sekä työprosesseja kehittämällä.

Vuoden aikana saatiin luetteloitua 107 651 tietuetta – ennätysmäärä Varastokirjaston historiassa. Suuri osa saapuneesta uudesta aineistosta oli kausijulkaisuja, joiden käsittely on nopeaa. Monografioita tuli vuoden aikana täsmennettyjen aineiston siirtoihin liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen ansiosta määrä, joka pystyttiin käsittelemään kutakuinkin aikataulussa.

Loppuvuodesta 2014 käyttöön saadut uudet tilat olivat tuotantokäytössä vuonna 2015. Uuden hyllyratkaisun ansiosta tilan käyttö tehostui, ja hyllytilaa saatiin noin kaksinkertainen määrä neliölle vanhaan ratkaisuun verrattuna.

Aineiston käyttö

Aineiston käyttö nousi hieman edellisvuodesta. Lainoja, artikkelikopioita ja lainojen uusintoja oli vuonna 2015 yhteensä 90 841 kappaletta. Asiakasrekisterissä oli vuoden lopussa 2007 kirjastoa ja tietopalveluyksikköä. Aktiivisia lainaajia oli 658 kirjastoa. Pohjoismaisia ja muita ulkomaisia asiakkaita oli 653.

Varastokirjastossa oleva aineisto on entistä helpommin löydettävissä Finna-käyttöliittymän kautta. Se on omalta osaltaan vaikuttanut käytön kasvuun. Lainoista 66% toimitettiin asiakkaille yleisten kirjastojen kautta. Jäljenteet toimitettiin pääosin (84%) yliopisto- ja erikoiskirjastoihin. Tilaukset toimitettiin viivytyksettä pääsääntöisesti samana päivänä kuin tilaus saapui, kuitenkin 24 tunnin sisällä tilauksesta.

Erityisesti UB-moduulin kautta tulleet pyynnöt ovat kasvaneet vuosittain. Moni yliopisto-ja tutkimuskirjasto salli asiakkaiden itsensä jättää artikkelikopiotilauksia suoraan Vaari-tietokantaan joko oman tietokantansa tai Finnan kautta. Näitä tilauksia oli artikkelikopioista 32%.

Kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet

Yhteistyö kirjastoverkon muiden toimijoiden kanssa on Varastokirjastolle erittäin tärkeää. Vuonna 2015 ja edelleen vuonna 2016 on jatkettu kokoelmayhteistyötä kirjastosektoreita edustavan kokoelmayhdyshenkilöverkoston kanssa kansallisen kokoelmapolitiikan kehittämiseksi. Tästä lisää erillisessä artikkelissa.

Vuoden 2015 keskeisiä tavoitteita oli myös parantaa metadatan siirtymistä kirjastojen välillä luetteloinnin tehostamiseksi.  Toimintaa jatketaan edelleen pilottikirjastojen kanssa ja myös uusia kirjastoja on tuossa mukaan hankkeeseen.

Vuonna 2015 tehtiin myös selvitys Varastokirjaston mahdollisesta liittämisestä Kansalliskirjastoon. Vuoden lopulla julkaistun Helsingin yliopiston tekemän selvityksen jälkeen hanke ei ole toistaiseksi edennyt. Jatkotoimista ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.

Toukokuussa 2015 järjestettiin kansainvälinen konferenssi juhlistamaan Varastokirjaston 25-vuotista toimintaa. Konferenssin teema oli ”Aligning commercial and public document repositories  to facilitate free and sustainable information”. Esitykset julkaistaan Library Management –lehdessä. Euroopan varastokirjastojen yhteistyökokous järjestettiin Wienissä marraskuussa 2015.

Kari Paakkinen

 seuraava artikkeli >>