Varastokirjaston kokoelmapoliittinen työryhmä

Luettelointiin menevää aineistoa

Varastokirjaston perustoimintaa ohjaa laki ja asetus. Varastokirjaston tarkoituksena on vapauttaa tilaa muista kirjastoista, asettaa aineisto saataville sekä lainata aineistoa kirjastojen kautta niiden asiakkaille.

Vuosien ajan Varastokirjasto on vastaanottanut aineistoa selkeästi yli käsittelykykynsä ja niinpä aineistoa on jäänyt käsittelyrästiin (odottanut käsittelyä yli 6 kk). Tämä aineisto ei ole tiedontarvitsijoiden käytössä. Sama julkaisu saattaa tulla Varastokirjastoon myös useaan kertaan käsittelyä odottaessa ja odottamaan.

Varastokirjasto on keskeinen osa kirjastoverkkoa ja on tärkeää saada yhteinen näkemys lähettämisen ja säilyttämisen arvoisesta aineistosta ja säilytyspolitiikasta siten, että Varastokirjastoon lähetetty aineisto saadaan nopeasti käytettäväksi.

Kirjaston johtajan tukena kirjastossa toimii johtoryhmän lisäksi johtokunta, joka ottaa kantaa myös Varastokirjaston kokoelmapoliittisiin linjauksiin. Johtokunta päätti kokouksessaan 26.1.2015 asettaa kokoelmayhdyshenkilöiden neuvoa antavan työryhmän, jonka tavoitteena on selkeyttää Varastokirjaston kokoelmapoliittisia linjauksia. Työryhmässä jäseninä ovat:

  • Anne Kivinen (Oulun yliopiston kirjasto)
  • Tiina Eklund (Turun yliopiston kirjasto)
  • Kaisa Saikkonen (Jyväskylän yliopiston kirjasto)
  • Riitta Porkka (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)
  • Tuula Saastamoinen (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy)
  • Heidi Häivälä (Porvoon kaupunginkirjasto – Uudenmaan maakuntakirjasto)
  • Päivi Savinainen (Kuopion kaupunginkirjasto – Pohjois-Savon maakuntakirjasto)
  • Riitta Sarovuo (Kansalliskirjasto)
  • Pentti Vattulainen (Varastokirjasto)
  • Sirpa Janhonen (Varastokirjasto).

Työryhmä järjestäytyi Helsingissä 3.3.2015 ja asetti silloin tavoitteekseen saada aikaan kesäkuun alkuun mennessä luonnoksen linjauksista. Aluksi itse kukin työryhmän jäsen toimitti Google Drive –alustalle erilaisia oman kirjastonsa ohjeistuksia kokoelmien hallintaan liittyen sekä kommentoi toistensa papereita Lync-palaverissa. Ensimmäisen verkkokokouksen jälkeen Varastokirjastosta toimitettiin alustalle kysymyspatteri, jota ryhmän jäsenet taas kommentoivat. Näiden kommenttien perusteella syntyi ensimmäinen luonnos linjauksista, jota esiteltiin ja käsiteltiin verkkokokouksessa. Tämä linjausluonnos on nyt tarkemmin kommentoitavana työryhmän jäsenillä elokuulle saakka.

Kesälomien jälkeen työryhmä on sopinut pitävänsä seuraavan verkkokokouksen, jonka aiheena on linjausluonnos sekä seuraavan kokoelmayhdyshenkilöiden ja/tai Varastokirjaston asiakaskirjastojen tapaamisen ohjelma.

Sirpa Janhonen

<<< edellinen artikkeli     alkuun >>>