Varastokirjasto metatiedon tuottajana

Kirjastosihteeri Kaija Kirjavainen luetteloi.

Kirjastosihteeri Kaija Kirjavainen luetteloi.

Varastokirjasto tekee luettelointiyhteistyötä luetteloimalla Melindaan, josta tietueet siirtyvät omaan Vaari –tietokantaan. Luetteloinnissa noudatetaan kirjastoaineistojen kuvailusääntöjä ja Marc21- sovellusohjetta kirjastoille. Muutoksia ja kehitystä seurataan aktiivisesti ja Varastokirjaston omia luettelointiohjeita päivitetään tarpeen mukaan.

Luetteloitavat tietueet kopioidaan aina Melindasta, mikäli ne sieltä löytyvät. Melindan tietueet siirtyvät sellaisinaan Vaariin, vain mahdolliset virheet korjataan ja tarvittaessa tietueita rikastetaan. Kirjastoissa kerran tehtyä luettelointityötä kunnioitetaan.Varastokirjastoon saapuu aineistoa kaikista suomalaisista kirjastoista, joten läheskään kaikki Varastokirjastoon lähetetyt julkaisut eivät löydy Melindasta.  Uusia tiedontuottajien on tullut ja tulossa mukaan yhteisluettelo Melindaan, joten kopioluetteloinnin osuus kasvanee jatkossa.

BookWhere –ohjelmaa käytetään poimintaan, jos Melindasta julkaisua ei löydy. Ohjelmalla voidaan poimia tietueita tuhansista tietokannoista eri puolilta maailmaa. Kokenut luetteloija tietää laadukkaimmat Marc 21-tietueet sisältävät tietokannat ja näin yhdessä haussa käytetään kohtuullinen määrä tietokantoja: haku on nopea eikä konvertoidussa tietueessa ole paljon korjattavaa Kansalliskirjaston rakentaman konversio-ohjelman ja siihen Varastokirjastossa tehtyjen omien viritysten jälkeen.Varastokirjaston BookWhere –ohjelmalla poimimat tietueet  sisältävät  asiasanat ja sarjamerkinnät. Tietueet ovat kansallista kuvailutasoa (taso 4), mutta Varastokirjasto käyttää edelleen luettelointitason informaatiokoodia 3 (vähimmäistason kuvailu) viestinä muille tiedontuottajille.

Varastokirjastoon saapuu aineistoa monilla eri kielillä kaikilta tieteenaloilta ja kirjastosektoreilta, joten aineisto on hyvin monimuotoista. Varastokirjasto tarkastaa poimittujen tietueiden sisällöllisen oikeellisuuden oman tasonsa mukaisesti, joten poimintaluetteloitujen tietueiden sarjamerkintöjä ja asiasanoja ei ole tarkastettu sisällöllisesti – ainoastaan teknisesti.Tietue primääriluetteloidaan Varastokirjastossa, jos sitä ei järkevässä ajassa löydy poimittavaksi muualta. Varastokirjaston primääriluetteloinnin osuus Vaari –tietokantaan vuosittain lisätyistä tietueista on noin 11 prosenttia. Vaihtelua primääriluetteloidun aineiston määrässä on jonkun verran riippuen siitä, mistä kirjastoista saapunutta aineistoa on käsitelty esim. yleiset kirjastot tai erikoiskirjastot, joiden aineistoa Melindasta löytyy vähiten.

Primääriluetteloinnin osuutta nostaa myös kyrillikalla tapahtuva luettelointi.Replikointi Melindasta tuo Varastokirjaston luetteloijien käsittelemät tietueet sellaisinaan Vaariin. Toisten kirjastojen tekemiä muutoksia ei sen sijaan oteta vastaan. Vaari on suunniteltu paikannustietokannaksi. Tietokanta kasvaa koko ajan alkaen kirjaston perustamisesta 1989. Toiminnan alkuvuosina ei vielä ollut käytössä luettelointitasoja. Tästä johtuen etenkin varhaisina vuosina luetteloidut tietueet ovat jopa nykyistä minimitasoa (taso 3) niukempia.

Aluksi Vaariin annettiin tulla muutamien kenttien osalta myös toisten kirjastojen tekemiä muutoksia. Tämä osoittautui ongelmalliseksi, sillä yhteisluetteloa perustettaessa tietueiden yhdistämisskripti oli yhdistänyt näitä niukkoja tietueita väärin ja toisten kirjastojen tekemät muutokset muuttivat niitä lisää. Kaikesta tästä aiheutui asiakkaille hämminkiä ja turhautumista. Kaukopalveluun tuli tilaus vuoden 2011 julkaisusta, mutta hyllyssä olikin julkaisu vuodelta 1870.

Yhteisluettelo Melindaan on mahdollista ladata Marc-vaihtomuodossa olevia tietueita odottamaan käsittelyä Varastokirjastossa. Nämä tietueet on mahdollista piilottaa asiakasliittymästä, mutta näyttää virkailijaklientissä. Varastokirjasto on kiinnostunut tästä mahdollisuudesta lisätä kopioinnin osuutta luetteloinnissa, sillä se mahdollistaa aineiston nopeamman käsittelyn. Tästä mahdollisuudesta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Kansalliskirjastossa Melindan ylläpitäjiin.

Sirpa Janhonen

<<< edellinen artikkeli     alkuun >>>