Kirjastosektoreiden kokoelmapoliittinen työryhmä

Marraskuussa 2012 pidetyssä kirjastosektoreiden johtajien yhteiskokouksessa käsiteltiin kansallista kokoelmapolitiikkaa Ari Muhosen alustuksen pohjalta. Hän nosti esille ajatusta laajennetusta kirjan elinkaarimallista, kansallisesta kokoelmapolitiikasta ja varastokirjastojen yhteistyöstä. Esityksen jälkeen keskusteltiin kokoelmapoliittisesta yhteistyöstä ja sovittiin kaikkien sektoreiden yhteisen kokoelmapoliittisen työryhmän perustamisesta. Kukin kirjastosektori nimittää ryhmään vähintään kaksi edustajaa ja ilmoittaa ne Pentti Vattulaiselle Varastokirjastoon, joka kutsuu ryhmän kokoon. Myös Kansalliskirjasto ilmoittaa ryhmään edustuksensa.
https://wiki.helsinki.fi/display/UKJValmistelu/Sektoreiden+kirjastojohtajien+yhteiskokous+13.11.2012

Työryhmään on nimitetty seuraavat henkilöt:

 • Harri Ahonen, Kirjastonhoitaja, Kansalliskirjasto
 • Hanna Isoranta, Vastaava tietoasiantuntija, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
 • Pirkko Lindberg, Kirjastopalveluiden johtaja, Oulun kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto
 • Ulla Ohvo, Kirjastonjohtaja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Kaisa Saikkonen, Kokoelmapäällikkö, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Tuija Siimes, Kirjastonjohtaja, Museovirasto
 • Tuula Snicker, Tietopalvelupäällikkö, Savonia amk
 • Anna-Maria Soininvaara, Kirjastotoimen apulaisjohtaja, Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
 • Kari Tiainen, Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö, Karelia amk

Pentti Vattulainen toimii kokoonkutsujana ja asiantuntijana toimii Ari Muhonen, Kampuskirjaston johtaja, Helsingin yliopiston kirjasto.

Työryhmä on aloittanut työskentelyn kartoittamalla eri sektoreiden tarpeita kokoelmien hallinnassa ja keskitettyjen palveluiden saamisessa. Tarkoituksena on valmistella syksyyn mennessä muistio, johon kirjataan näkemyksiä ja ehdotuksia mm seuraavista teemoista:

 • keskitettyjen kokoelmapalveluiden tarve ja järjestäminen
 • aineiston liikkuminen: logistiikka, kaukopalvelu
 • hinnat
 • aineistojen yhteiskäytön pelisäännöt
 • kirjastojärjestelmät tukemassa aineistojen yhteiskäyttöä

Työ on vasta alussa, ja tässä vaiheessa käydään vielä keskustelua peruskäsitteistä. Jotkut kirjastot vierastavat kokoelmapolitiikka-käsitettä. Tilalle tarjotaan esim. tutkimuksen ja opetuksen tietoaineistojen infrastruktuuria.

Kokousaineistot ja muu materiaali tulee Varastokirjaton webbisivulle osoitteeseen:
www.varastokirjasto.fi/kokoelmapolitiikka

 

<<< edellinen artikkeli     seuraava artikkeli >>>