Ajatuksia johtokuntakauden päättyessä

kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto)

Minut nimitettiin amk-kirjastosektorin edustajaksi Varastokirjaston johtokuntaan  elokuussa 2015. Ensimmäinen kokous oli  Kuopiossa 5.10.2015.  Siihen saakka mielikuvani Varastokirjastosta oli junan ikkunasta vilahtava suuri, harmaa rakennus, sisällä en ollut aikaisemmin käynyt. Käyttäjän näkökulmasta minulla oli kokemusta Varastokirjaston kyvystä palvella asiakkaita nopeasti ja erinomaisesti. Olimmehan Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastossa tehneet jo vuosia Varastokirjaston kanssa yhteistyötä yhteislainapalvelun  kautta.

Sain pestiini etukäteen hyvää perehdytystä edeltäjältäni Tuula Snickeriltä, mutta en silti osannut aavistaa miten laaja ja mielenkiintoinen maailma siitä avautui. Uusi tulokas otettiin johtokunnassa hyvin vastaan. Ennätin osallistua toimintaan kahden johtokunnan ja puheenjohtajan aikana. Toimikauteeni osui Varastokirjaston johtajan vaihtuminen Pentti Vattulaisen jäädessä eläkkeelle ja Johanna Vesterisen astuessa remmiin.

Mieleeni on jäänyt myös kirjastojen lähettämän aineiston käsittelyruuhkan purkaminen. Siinä näkyi henkilökunnan saumaton yhteistyö. Pääsin myös näkemään paikan päällä mitä OKM:n ja Varastokirjaston välisissä tulosneuvotteluissa tapahtuu. Oman kauteni mieleen jäävimpänä haasteena johtokuntatyössä oli Varastokirjaston mahdollinen yhdistyminen Kansalliskirjastoon ja sen myötä aineistojen siirtäminen Kuopiosta Mikkeliin. Tämä asia ei onneksi ainakaan tällä johtokuntakaudella  toteutunut.

Kaiken kaikkiaan Varastokirjaston toimintaan ja henkilökuntaan tutustuminen oli mielenkiintoista.  Opin näkemään Varastokirjaston palvelujen merkityksen kaikille kirjastosektoreille ja koko Suomen tietohuollolle. Onneksi Varastokirjaston tunnettuus näyttää jatkuvasti kasvavan myös kirjastojen asiakkaiden keskuudessa. Esimerkiksi meillä Kajaanissa on useita asiakkaita, jotka jatkuvasti hyödyntävät Varastokirjaston laajoja kokoelmia.

Varastokirjastolla on edessään monia mielenkiintoisia tulevaisuusskenaarioita. Varmasti esimerkiksi robotisaatio ja keinoäly tuovat toimintaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, mihin suuntaan palvelut kehittyvät. Samalla kiitän lämpimästi kaikkia Varastokirjastolaisia hyvästä yhteistyöstä ja toivotan onnea 30-vuotisjuhlavuoteen ja aineistokokoelman 100 hyllykilometrin täyttymiseen.

Juhlaseminaarissa tavataan,

Riitta-Liisa Karjalainen
Kirjastonjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

<< edellinen artikkeli