Varastokirjaston kuulumisia kevätkaudelta 2018

Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon -hanke

Varastokirjaston vuoden ensimmäiseen puolikkaaseen on mahtunut monenlaista; päällimmäisenä asiana on luonnollisesti ollut Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon –hankkeen eteneminen. Asiaa valmistellut työryhmä päätti työnsä joulukuussa ja tämän jälkeen esitys lähti lausuntokierrokselle. Määräaikaan mennessä lausuntoja saatiin hieman yli 20. Lausunnot ovat julkisia ja ne saa pyydettäessä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamosta. Kevään aikana asian käsittelyn aikataulu on muuttunut niin, että HE laiksi Varastokirjaston toiminnan siirtämisestä Kansalliskirjastolle ja Varastokirjaston lakkauttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi on poistettu kevään istuntokaudelta (kts. http://minedu.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=OKM043%3A00%2F2017) ).

Aktiivinen alkuvuosi

Vaikka selvitystyö ja aikanaan tehtävä päätös Varastokirjaston tulevaisuudesta ovat luonnollisesti mielissämme, on Varastokirjaston toiminta ollut varsin aktiivista. Kirjastot ovat ilmoittaneet aineistosiirroista ja pakkausmateriaalia on toimitettu eri puolin Suomea. Erityisesti kausijulkaisuja on vastaanotettu runsaasti. Mikäli vuosi etenee jälkimmäisen puoliskon yhtä aktiivisena, saamme loppuvuonna juhlia Varastokirjasto 100 –hengessä: silloin meillä on aineistoa sadan hyllykilometrin verran! Kokoelmaa myös käytetään – alkuvuoden lainausluvut osoittavat edelleen kasvua kuluvalle vuodelle. Mainittakoon, että yhteislainaus (Voyager-kirjastojen välinen UB-lainaus) kasvaa aiempien vuosien tapaan.

Aineistonkäsittelyn hyvä tilanne on mahdollistanut sen, että Varastokirjaston kokoelmaan on ryhdytty luetteloimaan nuotteja sekä pitkään odottaneita LP-levyjä. Tätä voidaan tehdä aina silloin, kun käsiteltävää painettua aineistoa – lähinnä monografioita – on vähemmän käsiteltävänä. Levyjä ei edelleenkään tule lähettää Varastokirjastoon ennen kuin asiasta on sovittu kirjaston kanssa.

Varastokirjasto goes international

Taiwanilaiset vieraat kirjastonjohtaja Shu-hsien Tseng ja kirjaston kansainvälisten asioiden vastaava Leo Lin tutustuivat Varastokirjaston toimintaan toimistopäällikkö Sirpa Janhosen ja kirjastonjohtaja Johanna Vesterisen opastuksella.

Kansainvälinen yhteistyömme ja toimintamme on sekin ollut alkuvuonna aktiivista. Olemme saaneet vieraita Puolasta, Hollannista, Saksasta, Belgiasta ja Espanjasta. Lisäksi Taiwanin kansalliskirjaston delegaatio teki vierailun kirjastoon benchmarking-hengessä. Taiwaniin on rakenteilla kansallinen varastokirjasto ja Suomi on ollut kirjastotoiminnan mallimaana; ei ainoastaan varastokirjastotoiminnan, vaan yleisten ja tiedekirjastojen näkökulmista. Eurooppaan suuntautuneen kirjastokiertueen Suomi-kohteina olivat Varastokirjaston lisäksi Kansalliskirjasto, Kirjasto 10, Töölön lähikirjasto sekä Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisa-talossa.

Aiemmin Kuopiossa pidetty Kuopio-konferenssien sarja sai uuden jatkumon, kun Kuopio 6 –konferenssi pidettiin maaliskuussa Sveitsin Baselissa. Matkakertomus konferenssista on luettavissa lehden toisesta artikkelista ( >>).

Vaari-Finna

Vaikka Varastokirjaston aineisto on löydettävissä Melindasta sekä monien kirjastojen Finna-välilehdiltä, olemme talven aikana valmistelleet Vaari-Finnan käyttöönottoa. Ilolla voimme kertoa, että oma Finnamme julkistetaan 11.6. Tuolloin käytöstä poistetaan aiempi Vaari-tietokanta.

Lopuksi

Varastokirjasto on avoinna koko kesän, eli aineiston lähettäminen sekä kokoelman käyttö onnistuu ilman katkoja myös kesällä. Laina-aikaa on jatkettu kesäkuukausien yli suoraan syyskuun alkuun. Syyskuussa pidämme taas kokoelmayhdyshenkilöiden tapaamisen Varastokirjastossa, Kuopiossa.
Mainiota kesää joka niemeen, notkoon ja saarelmaan!

Johanna Vesterinen
kirjastonjohtaja

seuraava artikkeli >>