Ernst Lampén: Suomea ristiin rastiin

Lampén aloittaa Suomen matkailua käsittelevän teoksensa pohtimalla Matkailun aatteellista tarkoitusta.

suomearistiin
Lampén, Ernst: Suomea ristiin rastiin. Helsinki: Otava, 1917.

”Kuta raaempi kansa on, sitä vihamielisempi se on vieraita kansallisuuksia kohtaan. Kuta sivistyneempi se on, sitä suopeammin se arvostelee toisen kansan tapoja ja elämän ilmaisumuotoja”. (s.1)

”Matkailun ylin tarkoitus on aina ollut ymmärtämyksen aikaansaaminen ihmisten kesken eri seuduilla…”(s.4)

”Sillä matkailun aatteellinen tarkoitus on aina ollut, on ja on aina oleva  – kansain veljestyminen”. (s.5)

Teos sisältää kaksitoista matkakuvausta pääosin Suomeen suuntautuneilta matkoilta. Suuressa roolissa ovat eläväiset kansankuvaukset ja erityisesti savolaisen kansanluonteen estoton ihailu ja ylistys.

savolainen”Meidän kansamme on ylimalkaan hiljaista, umpimielistä ja kainoa kansaa. Tällaiseksi ovat sen kasvattaneet pitkät talviyöt ja viileät kesät. Se on vähä-ääninen kuin kotikissa ja pitää elämätä vain kiihtyneessä tilassa. Kansa kiihtyy alkoholista, kissa rakkaudesta. Mutta auta armias silloin heidän meluaan. Onpa kumminkin seutuja Suomessa, joissa kansa osaa nauraa ääneenkin, ei vain hymyillä. Tämä on Savon ja Karjalan kansa. Se ei ainoastaan osaa puhua, se osaa jutella ja huitoa käsillään. Ja juuri nämä ymmärtävät myöskin matkailijoita”. (s. 12)

paimenpoika”Suomi jakaantuu matkailuun nähden kahteen osaan, läntiseen ja itäiseen. Näiden kahden osan raja kulkee vinosti yli maan Kymijoen suusta Kokkolaan. Viivan länsipuolella asuu harvapuheinen ja hiljainen kansa, itäpuolella suulas. Viivan länsipuolella eivät asukkaat naura, hymyilevät ainoastaan, itäpuolella remahtavat naurunpuuskat, milloin asianhaarat niin vaativat. Kun matkustaa viivan länsipuolella, on pakotettu tyytymään yksistään luonnon kauneuteen ja nähtävyyksiin – itäpuolella voi sen lisäksi tavata ihmisiä, jotka antautuvat vilkkaaseen, pirteään sananvaihtoon” (s. 33)

Rantasalmen kunnan verkkosivuilta löytyy kattava esittely teoksen kirjoittajasta Ernst Lampénista: http://www.rantasalmi.fi/palvelut-2/kirjasto/ernst_lampen/.