Ofta frågat

 1. Hur blir man kund hos er?
 2. Kan vårt bibliotek använda Depåbibliotekets lånekortsnummer också i andra bibliotek?
 3. Är alla era tjänster avgiftsfria?
 4. Kan man köpa böcker från Depåbiblioteket?
 5. Skänker ni bort böcker?
 6. Hur snabbt levereras ett fjärrlån till biblioteket?
 7. Får vem som helst besöka Depåbiblioteket för att leta bland hyllorna?
 8. Jag har beställt en bok som samlån från Depåbiblioteket via mitt eget bibliotek. Kan jag själv förnya lånet på webben?
 9. Får man fjärrlåna enskilda nummer av en tidskrift?
 10. Jag hittade en tidskrift som jag vill låna i Vaari. I beståndsuppgifterna finns den årgång jag vill ha, men efter årgången räknas det upp ett antal nummer – vissa tillgängliga och andra inte. Vilka uppgifter är det som gäller här?
 11. Lånar ni ut allt ert material?
 12. Finns det dagstidningar i Depåbiblioteket?
 13. Jag försöker hitta information om ett visst ämne i er databas, men jag hittar ingenting. Hur ska jag söka?
 14. Ni får en bokdonation, men boken finns redan i era samlingar. Vad gör ni då med boken?
 15. Vår låntagare behöver använda en bok under en längre tid. Går det att låna boken med t.ex. ett års lånetid?
 16. Är det tillåtet för biblioteket att vidarebefordra en e-post med en bifogad artikelkopia (pdf-fil) direkt till kunden?

F: Hur blir man kund hos er?
S: Det är endast bibliotek och informationstjänster som kan vara kunder hos oss. Både inhemska och utländska bibliotek är kunder hos oss. Privatpersoner kan inte låna direkt av oss, med undantag av låntagare i Celia (biblioteket för synskadade) och låntagare hos de yrkeshögskole- och universitetsbibliotek som använder samlån (se Vad är samlån?)

F: Kan vårt bibliotek använda Depåbibliotekets lånekortsnummer också i andra bibliotek?
S: Lånekortet (som börjar med siffrorna 265…) kan användas i alla universitetsbibliotek i Finland, med undantag av Helsingfors universitetsbibliotek, som använder egna koder.

F: Är alla era tjänster avgiftsfria?
S: Ja. Depåbiblioteket tar ingen avgift för fjärrlån och kopior som sänds till övriga bibliotek. Däremot kan det beställande biblioteket ta en avgift för att täcka sina kostnader. Depåbiblioteket betalar inte portoavgiften för att returnera fjärrlån.
Depåbiblioteket står för transportkostnaderna då ett bibliotek vill donera publikationer till oss.

F: Kan man köpa böcker från Depåbiblioteket?
S: Nej. Vi bevarar de publikationer som vi har fått till vår samling och säljer dem under inga omständigheter.

F: Skänker ni bort böcker?
S: Vi får ibland dupletter som biblioteken kan få dra nytta av. Vi har flera gånger donerat böcker till bibliotek i våra närområden (Estland, Karelen). Donationer har också sänts till u-länder. Byråchef svarar på frågor om detta.

F: Hur snabbt levereras ett fjärrlån till biblioteket?
S: Försändelser som skickas som brev levereras dagen efter att biblioteket beställt lånet. Ett postpaket kan dröja upp till två utdelningsdagar. Elektroniska kopior sänds inom 24 timmar. Kontakta vår fjärrlånetjänst om beställningen inte har anlänt inom dessa tidsramar.

F: Får vem som helst besöka Depåbiblioteket för att leta bland hyllorna?
S: Nej. Forskare och studerande kan besöka oss och bekanta sig med samlingarna i samband med en avhanding eller annan forskning. Boka tid för ett besök genom att kontakta vår fjärrlånetjänst.

F: Jag har beställt en bok som samlån från Depåbiblioteket via mitt eget bibliotek. Kan jag själv förnya lånet på webben?
S: Nej, det kan du inte, men personalen i ditt hembibliotek kan logga in och förnya lånet på webben. Däremot kan du själv förnya lånet genom att ringa vår fjärrlånetjänst (0294 117 680) eller sända e-post till adressen ill.varastok[at]nrl.fi.

F: Får man fjärrlåna enskilda nummer av en tidskrift?
S: Enstaka nummer lånas ut. En del av våra tidskrifter finns i form av hela inbundna årgångar, då sänder vi hela årgången som fjärrlån.

F: Varför är uppgifterna i er bibliotekskatalog så röriga? Jag hittade en tidskrift som jag vill låna i Vaari. I beståndsuppgifterna finns den årgång jag vill ha, men efter årgången räknas det upp ett antal nummer – vissa tillgängliga och andra inte. Vilka uppgifter är det som gäller här?
S: Det är den första beståndsuppgiften som är den riktiga. Uppgifterna om enskilda nummer, volymer och årgångar härstammar från det gamla bibliotekssystemet. Ta ingen notis om dem – vi raderar dem efterhand.

F: Lånar ni ut allt ert material?
S: Vi lånar ut allt material som finns i bibliotekskatalogen, med undantag av det nyaste tryckta numret av de digitala tidskrifterna från ACM.

F: Finns det dagstidningar i Depåbiblioteket?
S: Nej, dagstidningar ingår inte i Depåbibliotekets samlingar.

F: Jag försöker hitta information om ett visst ämne i er bibliotekskatalog, men jag hittar ingenting. Hur ska jag söka?
S: Depåbiblioteket katalogiserar på miniminivå, vilket betyder att katalogposterna inte innehåller ämnesord. Ett tips är att göra en fritextsökning och bläddra bland resultaten för att hitta böcker där sökordet ingår i titeln.

F: Ni får en bokdonation, men boken finns redan i era samlingar. Vad gör ni då med boken?
S: Boken slutar i pappersinsamlingen eller i dubblettsamlingen, från vilken den fortsätter sin väg som en ny donation till ett annat lämpligt bibliotek.

F: Vår låntagare behöver använda en bok under en längre tid. Går det att låna boken med t.ex. ett års lånetid?
S: Boken lånas ut för en månad i taget och den kan förnyas maximalt 10 gånger om den inte är reserverad.

F: Är det tillåtet för biblioteket att vidarebefordra e-post med en bifogad artikelkopia (pdf-fil) direkt till kunden?
S: Depåbiblioteket anser (i likhet med bibliotekssektorns upphovrättsgrupp) att kopior som tas på uppdrag av kunden faller inom ramen för upphovsrättslagens 12 §. Enligt denna är det tillåtet att för enskilt bruk framställa kopior. Det är också tillåtet att för enskilt bruk ge i uppdrag åt utomstående att framställa kopior. Depåbiblioteket tolkar paragrafen så, att utomstående kan vara ett bibliotek. Med stöd av 12 § kan kopior till kunden ha vilket format som helst, d.v.s. även digitalt format.
Det finns också en tolkning att kopiering som sker på bibliotek regleras i upphovsrättslagens 16 §. Enligt denna är det inte tillåtet att framställa digitala kopior till kunden.
Båda tolkningarna är riktiga, eftersom det saknas prejudikat i frågan. Upphovsrättsrådet vid UKM har gjort ett motstridigt utlåtande i frågan om vilken av de två paragraferna som reglerar kopiering som sker på kundens uppdrag (Utlåtande 2006:7). Upphovsrättsrådets utlåtanden är rekommendationer och inte bindande som ett domstolsbeslut är. Till Upphovsrättsrådets utlåtande har också meddelats avvikande mening.
Depåbiblioteket anser alltså, med stöd i upphovsrättslagens 12 § att det är tillåtet för bibliotek att vidarebefordra e-post som innehåller bifogade pdf-filer direkt till låntagaren.