Fjärrlåneregister

Depåbiblioteket upprätthåller ett användarregister för fjärrlån inom Linnea-biblioteken. Registret är avsett endast för bibliotek och kräver inloggning med användarnamn och lösenord.

Målet är att samma användarnamn ska fungera vid inloggning i alla inhemska bibliotek.

Användarregister för fjärrlån >>

Kontakta Depåbibliotekets fjärrlånetjänst för att få användarnamn till registret
ill.varastok(at)varastokirjasto.fi.