Varastokirjaston palvelut henkilöasiakkaille

Varastokirjasto palvelee henkilöasiakkaita pääosin kirjastojen ja tietopalveluiden kautta. Kirjastot tilaavat asiakkailleen, Varastokirjasto lähettää kirjastoihin.

Yhteislainaus

Viime vuosina Varastokirjasto on ottanut käyttöön myös palveluja, jotka mahdollistavat osittaisen henkilöasiakkuuden (mm. yhteislainaus eli Universal Borrowing). Lähes kaikki Suomen yliopistokirjastot ja useat AMK-kirjastot ovat palvelun piirissä. Yhteislainauksessa mukana olevan kirjaston asiakkaat voivat tilata kirjalainoja suoraan Varastokirjaston Vaari-tietokannasta, käyttämällä oman kirjastonsa antamia tunnuksia. Kirjat toimitetaan valittuun kirjaston noutopisteeseen.

Tilaaminen tapahtuu kirjautumalla ensin sisään kotikirjaston tietokantaan ja ottamalla sieltä etäyhteyden Vaariin. Henkilöasiakkaan suora kirjautuminen Vaari-Finnaan ei ole mahdollista - asiakkaan tunnistautumiseen tarvitaan aina kotikirjaston tietokantaa. Lisätietoja ja ohjeet yhteislainaukseen löytyvät oman kirjaston neuvonnasta tai kotisivuilta.

Yleisten kirjastojen asiakkaat eivät voi tilata lainoja suoraan Varastokirjastosta - lainapyynnöt tehdään oman kirjaston kaukopalvelun kautta.

Artikkelipyynnöt

Muutamat yliopisto- ja AMK-kirjastot ovat tehneet tilauslomakkeen, jolla niiden opiskelijat ja tutkijat voivat itse tilata artikkelikopioita Varastokirjastosta. Artikkelit toimitetaan maksutta tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen PDF-liitteenä.

Tilatessa käytetään kotikirjaston kirjastokorttia ja tilaukset tehdään aina tietokannan kautta - suorat sähköpostitilaukset tai puhelintilaukset eivät ole mahdollisia.

Lisätietoja ja ohjeet jäljenteiden tilaukseen löytyvät oman kirjaston neuvonnasta tai kotisivuilta.