Varastokirjaston palvelut henkilöasiakkaille

Varastokirjasto palvelee henkilöasiakkaita pääosin kirjastojen ja tietopalveluiden kautta. Kirjastot tilaavat asiakkailleen, Varastokirjasto lähettää kirjastoihin.

Artikkelipyynnöt

Muutamat yliopisto- ja AMK-kirjastot ovat tehneet tilauslomakkeen, jolla niiden opiskelijat ja tutkijat voivat itse tilata artikkelikopioita Varastokirjastosta. Artikkelit toimitetaan maksutta tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen PDF-liitteenä.

Tilatessa käytetään kotikirjaston kirjastokorttia ja tilaukset tehdään aina tietokannan kautta - suorat sähköpostitilaukset tai puhelintilaukset eivät ole mahdollisia.

Lisätietoja ja ohjeet jäljenteiden tilaukseen löytyvät oman kirjaston neuvonnasta tai kotisivuilta.