Tietoa Vaari-Finnasta

Vaari-Finna on ensisijaisesti kaukopalvelulle tarkoitettu paikannustietokanta. Alkuperäisluettelointi tapahtuu minimitasolla, jolloin tietueet eivät sisällä luokitusta, asiasanoitusta ja sarjamerkintöjä. Muualta kopioidut tietueet ovat enimmäkseen kirjastotasoa tai kansallisbibliografiatasoa. Tiedontuottajien lisääntyminen yhteisluettelo Melindaan on nostanut kopioinnin osuutta, joten merkittävä osa uusista tietueista sisältää myös sisällön kuvailutietoja.

Varastokirjasto luetteloi tietueet tieteellisten kirjastojen yhteisluettelo Melindaan, josta ne siirtyvät Vaari-Finnaan.

Varastokirjaston erityinen rooli kansallisessa luettelointiyhteistyössä on takautuva alkuperäisluettelointi.

Varastokirjasto tuottaa yhteisluettelo Melindaan vuosittain merkittävän määrän tietueita, joten toiminnalla on suuri vaikutus Suomeen hankitun aineiston saavutettavuuden ja saatavuuden parantamisessa.

Yhteisluettelo Melindan kirjastojärjestelmä on Aleph ja Vaari –Finnan kirjastojärjestelmä on Koha. Sekä yhteisluettelo Melindan, että Vaari –Finnan luettelointiformaatti on Marc21.