Jäljennepalvelu

Varastokirjasto toimittaa artikkelikopiot PDF-liitetiedostoina kirjaston sähköpostiin, josta ne voidaan tulostaa paperille. Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti 24 tunnin kuluessa tilauksesta. Artikkelit ovat kirjastoille maksuttomia.

Jäljenteiden osuus koko kaukopalvelusta on noin 30 %. Jäljenteistä 90 % menee tieteellisiin kirjastoihin, ja ne ovat pääosin englanninkielistä STM (Science, Technology, Medicine) aineistoa 70-90 luvuilta.

Varastokirjasto toimittaa kirjastoille vuosittain lähes
15 000 artikkelikopiota. Jäljenteiden keskipituus on 8,5 liuskaa/toimitus.

Artikkelit toimitetaan pääsääntöisesti mustavalkoisina, mutta myös värikopiointi onnistuu. Artikkeli skannataan värillisenä jos se sisältää tietoa, joka ei välity mustavalkoisena, tai jos asiakas niin haluaa.