Ersättning för förkommen bok

Låntagande bibliotek kan ersätta en förkommen bok på följande sätt:

  1. Ersättande exemplar av boken (samma upplaga)
  2. Bokens inköpsvärde omvandlat till nuvärde + faktureringsavgift 50 €

Vi rekommenderar det första alternativet, som dessutom ofta är billigare. Om det inte går att få tag på ett ersättande exemplar (t.ex. upplagan är slutsåld) är fakturering den enda möjligheten att ersätta boken.

För fakturering behöver vi FO-nummer och faktureringsadress, om faktureringsadressen avviker från bibliotekets adress.

För mera information kontakta Markku Räisänen, fornamn.efternamn@varastokirjasto.fi