Sivu 1 / 17

Historiska och litteraturhistoriska studier

1925 :1
BONSDORFF, CARL v.: G. M. Armfelts korrespondens med sin svägerska .................................. 219 A19500305
1925 :1
HEIKEL, IVAR A.: Fridolf Gustafsson (med porträtt) .... l A19500305
1925 :1
HULTIN, ARVID: Viborgs gymnasium redivivum. ....... 125 A19500305
1925 :1
MIKKOLA J. J.: Carl Axel Gottlunds Värmlandsbrev (1821 - 1823) .................................. 294 A19500305
1925 :1
MÖRNE, ARVID: Liberala meningsyttringar i finländskapressen före 1860-talet ......... 178 A19500305
1925 :1
SCHYBERGSON, CARL MAGNUS: Åbo akademis första räntmästare Petrus Gers .. ........................ 259 A19500305
1926 :1
CASTREN, GUNNAR: De sista Runebergsporträtten ...... l A19500305
1926 :1
DAHLBERG, RAGNAR: Fänrikens marknadsminne i dess första tryckta avfattning 125 A19500305
1926 :1
ESTLANDER, B.: Finländska frivillige i danska kriget 1864 79 A19500305
1926 :1
HASSELBLATT, EMIL: Några brev från Karl A. Tavaststjerna 134 A19500305
1926 :1
JÖRGENSEN, ARNE: Ur "Samhället Auroras" arkiv ...... 143 A19500305
1926 :1
WESTERMARCK, HELENA: Mathilda Rotkirch ............ 9 A19500305
1927 :1
ARVID HULTIN: M. G. Schybergson. Hans verksamhet i Svenska Litteratursällskapet........................ l A19500305
1927 :1
C. A. NORDMAN: Kökkenmöddingkulturens ursprung .... 253 A19500305
1927 :1
ERNST NORDSTRÖM: Ett Runebergsporträtt ............ 272 A19500305
1927 :1
GUNNAR CASTREN: Har Runeberg skrivit orden till promotionskantaten 1827 ............................ 265 A19500305
1927 :1
PROFESSOR ADOLF MOBERGS AUTOBIOGRAFI. Utgiven av Ragnar Dahlberg................................ 101 A19500305
1928 :1
ALBIN SIMOI IN V T Rosenqvist En levnadsteckning l A19500305
1928 :1
GUNNAR CASTREN En ungdomsdikt av Lars Stenback 299 A19500305
1928 :1
GUNNAR CASTREN En dikt av Sigfrid Aronus Forsius 307 A19500305
1928 :1
HARRY DONNFR Greve Otto Magnus Stackelbergs diplomatiska verksamhet i Stockholm 1792-maj 1793 313 A19500305
1928 :1
JARI AHRFNBERG Lantdagsplaner under Alexander I s regering 143 A19500305
1928 :1
R A WRFDF Carl Alexander Armfelt Hans verksamhet vid statssekretanatet for Finland 202 A19500305
1928 :1
RAGNAR DAHLBERG Ett sällsynt Runebergstryck Bibliografiska anteckningar om Friaren från landet 287 A19500305
1929 :1
HAMMARSTRÖM, ARTUR: Lars Falk och konsterfarne Eric Runneberg. Bidrag till utredningen rörande den Runebergska släkten i Räfsund ........................ 145 A19500305
1929 :1
HULTIN, ARVID: Elis Lagerblads verksamhet i Svenska Litteratursällskapet ................................ 67 A19500305
1929 :1
JÖRGENSEN, ARNE: Lars Stenbäcks ansökan om docentur. . 157 A19500305
1929 :1
MEINANDER, K. K.: Några porträtt av Vasa prinsessor . 131 A19500305
1929 :1
MUNCK, L.: Några ord om Carl Alexander Armfelts verksamhet vid statssekretariatet för Finland ............ 174 A19500305
1929 :1
SCHYBERGSON, CARL MAGNUS: Theodor Westrin. ....... 166 A19500305
1929 :1
SOLSTRAND, VÄINÖ: Elis Lagerblad. Hans liv och gärning. l A19500305
1929 :1
WREDE, R. A.: Replik. ............................. 181 A19500305
1930 :1
JOHANSSON, RUNAR: Skandinavismen i Finland ........ 217 A19500305
1930 :1
LAMM, MARTIN: Idyllepigrammens betydelse för Sveriges lyrik. Föredrag vid årsmötet den 5 febr. 1930. ...... 341 A19500305
1930 :1
LANDTMAN, GUNNAR: En säregen inhemsk silhuettklippstyp från hundra år tillbaka .......................... 185 A19500305
1930 :1
MÖRNE, ARVID: Liberalismens genombrott i den finländska pressen ...................................... 121 A19500305
1930 :1
NORDENSTRENG, SIGURD: Haapaniemi krigsskola och topografiska kår .................................... l A19500305
1930 :1
NORDENSTRENG, SIGURD: Ubi Patria ibi bene eller Ubi bene ibi Patria ................................ 334 A19500305
1931 :1
CASTREN, GUNNAR: Zachris Topelius' brev till E. O. Reuter 83 A19500305
1931 :1
G. MONTGOMERYS EQENHÄNDIQA BESKRIFNING ÖFVER SIN RESA TILL FINLAND 1860. Med några randanteckningar av Karin Allardt.............. 97 A19500305

Historiska och litteraturhistoriska studier kokotekstitiedostona

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

>>>Siirry jonossa seuraavalle sivulle >>>