Page 9 / 159

Finsk tidskrift

1879 :7
Finska litteratursällskapet: Möte den 3 september ................. 252. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Finska litteratursällskapet: Möte den l oktober .................. 338. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Finska läkaresällskapet: Möten den 27 september och 11 oktober .......... 338. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Finska Vetenskaps-Societeten: Möte den 17 november ................. 503. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Finska Vetenskaps-Societeten: Möte den 19 maj ................... 251. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Finska Vetenskaps-Societeten: Möte den 20 oktober ................... 419. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Finska Vetenskaps-Societeten: Möte den 22 september ................. 337. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Historiska Samfundet: Årsmöte den 10 november ............... 508. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
November Fra Studiebogen. - Gjellerup : Det unge Danmark. - Drachmann: Ungdom i Digt og Sang. - Topelius på danska. - Literäranotiser). 499 Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
November (Oehlenschlägers jubileum. - Hyllning åt Liebenberg. - Brändes föreläsningar. - Julliteratur. - Schandorphs Unge Dage och Fem Fortaellinger.499 Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Oktober (Ristori - Björnsons Leonarda och Det ny system. -Oehlenschlägers jubileum). af d:o ..................... 499. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Societas pro fauna et flora fennica: Möten den 18 oktober och 8 november ........... 508. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Teater, af Arvid Hultin (Återblick af spelåret 1878- 1879) 77. Öfversigt:
1879 :7
Teater, af d: o (Nya Teatern: Regina von Emmeritz. - En vintersaga. - Marquis Harpagon. - Sängar Lotta. -- Pelle Bom. - Finska Teatern). 415. Öfversigt:
1879 :7
Teater, af d: o (Nya Teatern: Hakon Jarl. - Herskapet Helminen. - Finska teatern: Axel och Walborg). 504. Öfversigt:
1880 :1
Björnsons "Leonarda, af W. Bolin ............ 44.
1880 :1
Bröderne Cröell, tidsbilder f rån 1600-talet, af K. K. Tigerstedt. I, II. 187, 257.
1880 :1
Den högre vetenskapliga undervisningen i Paris, af H. af Schultén 3.
1880 :1
En dröm, meddelad af e*** ............... 132.
1880 :1
En föreställning i Globe-teatern, af Karl Elze ......... 136.
1880 :1
En septemberqväll i Lappvesi, bild från Åland af -an- an- . . 198.
1880 :1
Finsk Etnologi, af Robert Tigerstedt ..... ....... 107.
1880 :1
Hök och dufva, dikt af - r- R-r ............ 128.
1880 :1
Jules Michelet, af -gf- ................ 89.
1880 :1
Källan, dikt af -r-r-g ................ 38.
1880 :1
Medaljen, berättelse af J. A-g .............. 39.
1880 :1
Publicistlifvet i Stockholm och dess sedetecknare, af C. G. Estlander 17.
1880 :1
Runebergi Apotheosis, dikt af F. Gustafsson ......... 130.
1880 :1
Stjernhimmeln, dikt af ____l- ............... 37.
1880 :1
Ströftåg på den franska språkforskningens område. Härkomsten, af H. af Schultén .................. 173.
1880 :1
Stycken ur Rysslands nyaste historiska drama, af C. M. Lindforss 200.
1880 :1
Björnsons -"Nya system, af W. Bolin ........... 461.
1880 :1
Engelska förhållanden under medeltiden, af Axel Liljenstrand . . . 316.
1880 :1
Finlands kustförsvar, af R. Runeberg ........... 429.
1880 :1
Finska konstföreningens exposition, af -e .......... 468.
1880 :1
Himlabröllopet, dikt af Rafael Hertzberg........... 455.
1880 :1
Ibsens "Dockhem, af W. Bolin. ......... ... 341.
1880 :1
Latinskolan och realskolan, af C. G. Estlander. I, II ... 279, 353.
1880 :1
Nils Grabbe och hans fribytare. dikt af Hugo von Becker .... 373.
1880 :1
Nordenskiölds senaste bragd, af R. Sievers .......... 298.
1880 :1
Sång vid Savolaks-Karelska Afdelningens fest den 6 november 1852, af Hugo von Becker ........... ..... 314.
1880 :1
Två vägar, berättelse af Amanda Kerfstedt .......... 375.
1880 :1
Vivisektionen i medicinens tjenst, af W. Pipping. ....... 440.
1880 :1
A. Geikie, Geologia, suom. F. G. Bergroth, anm. af F. J. Wiik . 54. I Bokhandeln:
1880 :1
F. Elfving, Studier Öfver geotropiska växtdelar, anm. af S. Lindberg 61. I Bokhandeln:
1880 :1
Finsk Tidskrift, 1880, I. 30 I Bokhandeln:
1880 :1
Finska forstföreningens meddelanden, I, anm. af L. A. Jernström 52. I Bokhandeln:
1880 :1
Herman Vendell, Om skalden Sighvat Tordsson samt tolkning af hans Flokkr um fall Erlings och Bersöglisvisur, anm. af A. O. Freudenthal 54. I Bokhandeln:
1880 :1
J. O. I. Rancken, Adolf Ivar Arvidssons landsförvisning - Några åkerbruksplägseder bland svenskarna i Finland, anm. af C, G. Estlander 57. I Bokhandeln:
1880 :1
Viktor Heikel, Gymnastiska friöfningar, anm. af M. Waenerberg . 55. I Bokhandeln:
1880 :2
A. U. Bååth, Bikter, anm. af Arvid Hultin ......... 333. I Bokhandeln:
1880 :2
Aage Skavlan, Historiske Billeder, anm. af M. G. Schybergson . . 334. I Bokhandeln:
1880 :2
C. Schoug, Lärobok i skogsskötsel, anm. af L. A Jernström . . 151. I Bokhandeln:
1880 :2
Camilla Collett, Amtmandens Dotre, anm. af H-a ...... 152. I Bokhandeln:
1880 :2
D. Schnitler, Almindelig Krigshistorie. I, anm. af a.... 243. I Bokhandeln:
1880 :2
E. Hiille, Kärnan af Jesu bergspredikan anm. af Z. Schalin 260. I Bokhandeln:
1880 :2
E. V. Montan, Sveriges Ridderskaps och Adels riksdagsprotokoll. V, 2, anm. af R. Castren .............. 233. I Bokhandeln:
1880 :2
Edvard Clodd, Verldens barndom, anm. af L-s ....... 161. I Bokhandeln:
1880 :2
Ei vaan huviksi, hft l-4, anm. af [nekrologi] ........... 410. I Bokhandeln:
1880 :2
F. Foss, Affärslifvets teori, anm. af Emil Schybergson ..... 409. I Bokhandeln:
1880 :2
F. Saltzman, Om intrauterina pessarier och deras användning vid lifmoderdeviationer anm. af Robert Tigerstedt 146. I Bokhandeln:
1880 :2
Finska läkaresällskapets handlingar. XX, 2 - 4, anm. af Robert Tigerstedt 146 I Bokhandeln:
1880 :2
Finska läkaresällskapets handlingar. XXI, 1. anm. af Robert Tigerstedt 146 I Bokhandeln:
1880 :2
Friedrich Michahelles. Guds nådeshushållning med menniskoslägtet anm. af Z. Schalin 260. I Bokhandeln:
1880 :2
G. Asp, Om lifmoder massage anm. af Robert Tigerstedt 146 I Bokhandeln:
1880 :2
Gustava Björklund, Kokkikirja anm. af [nekrologi] 410. I Bokhandeln:
1880 :2
J. B Barth, Den norske Natur anm. af O. M. Reuter 331. I Bokhandeln:
1880 :2
J. Barstad, Militaer Justits i Norge for 200 aar siden, anm. af Th. von Frenckell .................. 61, I Bokhandeln:
1880 :2
J. R. Aspelin, Antiquités du Nord Finno-Ougrien. Livr. I-III, anm. af Oscar Montelius .............. 404. I Bokhandeln:
1880 :2
Joh. Storm, Engelsk Filologi. T, anm. af S. G. Wallström . . . 240. I Bokhandeln:
1880 :2
John Tyndall, Värmet betraktadt såsom rörelse Öfv. af C, F. E. Björling, anm. af Selim Lemström ........... 234. I Bokhandeln:
1880 :2
Jules Verne, De geografiska upptäckternas historia, anm. af I. C-n 237. I Bokhandeln:
1880 :2
K. G. Leinberg Biblisk historia for folkskolor anm. af Z. Schalin 260. I Bokhandeln:
1880 :2
K. Finska Hushållningssällskapets Handlingar 1877 anm. af [nekrologi] 409. I Bokhandeln:
1880 :2
K. Suomen Talousseuran Kirjaisia kansalle, hft 10, 11 anm. af [nekrologi] 409. I Bokhandeln:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>