Page 8 / 159

Finsk tidskrift

1879 :5
Några blad ur naturens bok. Ur djurens maskering, särskildt med hänsyn till nordens fauna, af O. M. Reuter, III (slut). . . 32.
1879 :5
Språkstriden i Norge, af C. G. Estlander. .......... 181,
1879 :5
Studier i nyare svensk vitterhet: C. V. A. Strandberg, af Arvid Hultin 3.
1879 :5
Var Gustaf Adolf en troshjelte eller en politiker, af M. G" Schybergson, I II. ................ 169, 253.
1879 :5
Vårfjäriln, dikt af -r-r-g. ..... ... ..... 52.
1879 :5
W. Lagus: Lärokurs i Arabiska språket, af Herman Almkvist . . 226.
1879 :5
Antropologiska expositionen i Moskva, af Robert Tigerstedt . . . 467.
1879 :5
Boken om vårt land, af E. Lagerblad, II, III. (slut), . . . 302, 393.
1879 :5
Bytesmedlets utveckling i Finland sedan 1809, af E. Schybergson , 427.
1879 :5
Clair-obscur, dikt af -r- R-r. ............. 463.
1879 :5
D:r Karl Sederholm, af W. Bolin, I, II. ........ 339, 447.
1879 :5
Der vore ljus och fröjd, dikt af Rafael Hertzberg. ...... 278.
1879 :5
Göran Magnus Sprengtporten af K. K, Tigerstedt, VIII. Anjalaförbundet I ................. 356.
1879 :5
Huru han fick henne., berättelse af S, Schandorph, öfvers. af Idris 376.
1879 :5
I drömmen, dikt af Rafael Hertzberg ........... 462.
1879 :5
Ur den nyare naturfilosofin. H. Helmholtz: Det verkliga i förnimmelsen, af Robert Tigerstedt ........... 261.
1879 :5
A. Kock, Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent, anm. af A. F. Schagerström. .............. 72. l Bokhandeln:
1879 :5
Albert Cederblad, Dikter anm. af Arvid Hultin. ....... 69. l Bokhandeln:
1879 :5
Album, utgifvet af Nyländingar VII. - Kaikuja Hämeestä III.. - Joukahainen, VIII. anm. af G. Lönnbeck. 61. l Bokhandeln:
1879 :5
B. A. Nybergh, Elementar kurs i plana trigonometrien, efter Baltzer, anm. af G. Mittag-Leffler. .......... 61. l Bokhandeln:
1879 :5
C. R. Sundström, Luonnon-valtakunnan kuvasto, anm. af [negrologi].. . 148. l Bokhandeln:
1879 :5
E - d. J. A. Kiellman-Göranson, humorist och skald anm af Arvid Hultin. .................... 163. l Bokhandeln:
1879 :5
Eliel Aspelin, Siipialttarit, anm. af C. G. Estlander . . . . . . 146. l Bokhandeln:
1879 :5
Georg Göthe, Nationalmusei tafvelsamling anm. af C. G. Estlander. 67. l Bokhandeln:
1879 :5
Metsästys kirja I., anm. af [negrologi] .............. 148. l Bokhandeln:
1879 :5
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar år 1879, I., anm. af A. Lille ..................... 149. l Bokhandeln:
1879 :5
Paul Konewka, På sommarfärd, bilderbok anm. af C. G. Estlander. 149. l Bokhandeln:
1879 :5
Tidskrift för hemmet 20:de årgången anm, af H-a. . ... 151. l Bokhandeln:
1879 :6
A. J. Bruzelius, Sveriges apotekare-historia, Ny följd I, anm. af Robert Tigerstedt ......... .... 237. l Bokhandeln:
1879 :6
A. v. Alftan, Från Jassy till Konstantinopel anm. af Th. v. Frenckell. . . .484. l Bokhandeln:
1879 :6
Albrecht Rau, Moderne Chemie I, II.: anm. af X 245, l Bokhandeln:
1879 :6
C. F, Wahlberg, Från en härfärd till Turkiet anm. af Th. v. Frenckell. . . .484. l Bokhandeln:
1879 :6
E. V. Montan, Sveriges ridderskaps och adels riksdag protokoll V, anm. af H. Castren .............. 322. l Bokhandeln:
1879 :6
E. Wilponen, Nuorison Kirja, I anm. af [negrologi] ......... 407. l Bokhandeln:
1879 :6
Fr. Spielhagen, På slättbygden, roman, anm af H-a. .... 408. l Bokhandeln:
1879 :6
Fr. Jaennicke, Handbok i aquarellmålning, anm. af J, Ahrenberg. 244, l Bokhandeln:
1879 :6
Henry Gréville, Far och dotter - Bonne-Marie. anm. af H-a. . 323. l Bokhandeln:
1879 :6
Hvilostunder. Öfversättningsförsök af en dilletant anm. af Arvid Hultin ...................... 320. l Bokhandeln:
1879 :6
Jac. Ahrenberg, Fennia illustrata I, 1-3 anm. af E. Nordström .317. l Bokhandeln:
1879 :6
Jonas Lie, Thomas Ross anm. af H-a. . . . . . ..... 239. l Bokhandeln:
1879 :6
Jules Verne, Begums femhundra millioner anm. af C. G. Estlander . . . 487 l Bokhandeln:
1879 :6
Jules Verne, En kapten om femton år anm. af C. G. Estlander . . . 487 l Bokhandeln:
1879 :6
Julliteratur: .J. L. Runeberg, Hanna, med sex teckningar af J. Ahrenberg. En barndomsdag sex bilder ur verkligheten af M. Scherer och H. Engler. .. 494 l Bokhandeln:
1879 :6
Julliteratur: A. O. F.. Amerikas första upptäckt. Albert Gröneberg, Konung Salomos höga visa. Vindician, Förgät mig ej. R Hertzberg, Smärre skizzer. Gösta Philip. På ensliga stigar... 494 l Bokhandeln:
1879 :6
Julliteratur: A. Petöfi, Dikter, öfv af K. F. Ridderström. Karl Robert Malmström, Dikter. T. Hahl, Sävelistö. Shakespeares Dramatiska arbeten, bearbetade af W. Bolin .. 494 l Bokhandeln:
1879 :6
Julliteratur: Alexandra Såltin, Barnens sommar på landet, II. . Sylvia, 1879. Mark Twain, Tom Sawyer, koulupojan historia. ..494 l Bokhandeln:
1879 :6
Julliteratur: F. Berndtson, Dramatiska studier och kritiker. A. F. Granfelt, Den biblisk-kristliga läran om de yttersta tingen...494 l Bokhandeln:
1879 :6
Julliteratur: Köyhän orvon joulun aatto. Z. Topelius, Välskäärin kertomuksia. II. Jules Verne, Matkustus maan keskipisteeseen. J. F. Cooper. Kuvauksia metsä elämästä. .. 494 l Bokhandeln:
1879 :6
K. A. Moberg, Finlands geologiska undersökning I anm. F. J. Wiik 404. l Bokhandeln:
1879 :6
K. K. T(igerstedt), Bidrag till Kexholms läns historia, II, III, anm. af M G. Schybergson .....,.,...,... 236. l Bokhandeln:
1879 :6
Luzien Biart, En ofrivillig resa anm. af C. G. Estlander . . . 487 l Bokhandeln:
1879 :6
N, A. Kullberg, Svenska riksrådets protokoll I anm. af R. Castrén 322. l Bokhandeln:
1879 :6
Nils Fr, Nilén, Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden anm. af H. Wendell ................... 490. l Bokhandeln:
1879 :6
Norges Statskalender for Aaret 1879 anm. af **...... 410. l Bokhandeln:
1879 :6
Robert Castren, Finska deputationen 1808 - 1809, anm. af L. Mechelin 403. l Bokhandeln:
1879 :6
Seb. Robertsson, En vinter i landsbygden anm. af C. G. Estlander. 493. l Bokhandeln:
1879 :6
Sjökonungen, sorgespel i fem akter anm. af Arvid Hultin . . . 490. l Bokhandeln:
1879 :6
Svensk och finsk skoltolk: anm. af [negrologi] ............ 407. l Bokhandeln:
1879 :6
Th. Kjerulf, Udsigt over det sydlige Norges Geologi, anm. af F. J, Wiik .................... 406. l Bokhandeln:
1879 :6
Ude og Hjemme, Nordisk illustreret Ugeblad anm. af C. G. Estlander 494. l Bokhandeln:
1879 :6
Yngvar Nielsen, Reisehaandbog over. Norge, anm. af * . . . . 156. l Bokhandeln:
1879 :6
Konstangelägenheter af C. G. Estlander (Victor Hovings donation. - Den föreslagna konstskolan. - Konstföreningens hus. - Monumentet på Runebergs graf). ... 162. Öfversigt:
1879 :7
I anledning af hr H. Almkvists kritik, af W. Lagus, I, II . 420, 512. Polemik:
1879 :7
Svar till professor A. v. Becker, af J. Ahrenberg ....... 80. Polemik:
1879 :7
Bref från Danmark, Pingels opposition mot den lärda skolans närvarande ordning. - Nya historiska och literaturhistoriska arbeten af Holm, Paludan, Smith och Lund). 325. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Danmark, af Otto Borchsenius September (Den danska sångarfejden. - Holger Drachmanns Poul og Virginie under nordlig Bredd, samt hans Den sorte Skole og Livets Skole. 325 Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Danmark,, af d: o . . . . . . . . . . . . .... . . . . . 411. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Sverige , af C. R. Nyblom Augusti (Meddelanden om kungliga biblioteket i Stockholm) 333. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Sverige , af C. R. Nyblom September Nordenskiölds resa. - Minnesfesterna öfver Berzelius och Wallin. - Upsala domkyrkas restauration). 333 Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Sverige , af C. R. Nyblom September Svenska Akademiens handlinger. - Ljunggrens biografi Öfver Lindegren. - von Ravensbergs studie om Venus från Milo, 333 Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Sverige , af C. R. Nyblom September (Reform af filosofie kandidat examen i Upsala. - Carlsons historia om kungarne af Pfalziska huset. 333 Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Sverige, af *** ... 247. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Sverige, af C. R. Nyblom Juli: (Mankell om Gustaf Adolfs politik. - Om Gustaf Adolfs död. - Striden om Bellman. 157 Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Bref från Sverige, af C. R. Nyblom Juli: Striden om norska handelsflaggen. - Leinburgs öfversättning af Tegnér. -Beskrifningen Öfver Upsala jubelfest. - Konstnotiser). 157. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:
1879 :7
Finska fornminnesföreningen: Möte den 18 juni ................... 79. Underrättelser från våra vetenskapliga och literära samfund:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>