Page 6 / 159

Finsk tidskrift

1878 :5
Karl von Rokitansky .............. 162. Nekrologi :
1878 :5
Theodor Döring, af W. Bolin ........... 331. Nekrologi :
1878 :5
William Cullen Bryant, af C. G. Estlander ....... 239. Nekrologi :
1878 :5
Genmäle (angående Närpesdialekten), af A. O. Freudenthal . . 244. Polemik:
1878 :5
Genmäle (angående Thomanders bref), af Arvid Ahnfelt . . . 510. Polemik:
1878 :5
Svar härå, af Arvid Hultin. ............ 510. Polemik:
1878 :5
Till hr Harald Wieselgren med anledning af hans genmäle (Finsk Tidskrift Bd IV, sid. 482) ........... 81. Polemik:
1878 :5
Bref från Sverige, af C. R, Nyblom .......... 503. Öfversigt:
1878 :5
Internationela penitentiärkongressen i Stockholm, af L. Mechelin . 241. Öfversigt:
1878 :5
Matematik. L. Lindelöfs bedömande af specimina för professionen i matematik ................. 416. Öfversigt:
1878 :5
Teater af Arvid Hultin (Adéle de Sénanges. - Hin ondes memoirer. - Fiammina) .............. 326. Öfversigt:
1878 :5
Teater af d: o (Hernani. - Ambrosius) ........... 420. Öfversigt:
1878 :5
Teater, af R. Hertzberg (öfversigt af nya teaterns verksamhet spelåret 1877-1878) ............... 77. Öfversigt:
1879 :1
A. Thiers, af G. Frosterus. I, II . . . . . . . . . . 28, 187.
1879 :1
Alexis Kivi såsom dramatisk författare, af G. Lönnbeck. I-II. 294, 398.
1879 :1
Artisten, dikt af J. A-g. ................ 147.
1879 :1
De politiska partierna, af L. Mechelin. . . . . . . . . . .116.
1879 :1
En brytningstid i Sveriges Historia, af M. G. Schybergson. I, II. 208, 279.
1879 :1
En julafton på landet, af förf. till "I Skären" ........ 48.
1879 :1
En sommarmorgon, dikt af -r-R-r ........... 499.
1879 :1
Fruarna från Syrakusa eller Adonisfesten. Öfversättning af Theokritos' femtonde idyll, af F. Gustafsson ........ 329.
1879 :1
Grefve Robert Henrik Rehbinder, af R. Castren. I-III. 222, 310, 476.
1879 :1
Göran Magnus Sprengtporten, af K. K. Tigerstedt. VI, VII. . 91, 371.
1879 :1
J. R. Mayer och den mekaniska värmeteorin, af F. L. Zetterman . 56.
1879 :1
Några blad ur Naturens bok. Ur djurens maskering, särskildt med hänsyn till Nordens fauna, af O. M. Reuter, I-II. 381, 463.
1879 :1
Svalhågen, dikt af L. B. ................ 423.
1879 :1
Sylvine, dikt af André Theuriet. Öfversättning af V-s-g. I-II 415, 490.
1879 :1
Två landshöfdingar, af R. Castren ............ 3.
1879 :1
Upprinnelsen af tron på ett lif efter detta. Fritt efter L. Carrau, af H. B. .................. 232.
1879 :1
Boken om vårt land. I, af E. Lagerblad .......... 507.
1879 :1
Fredrika Runeberg [nekrologi] ................. 501.
1879 :1
Silhouetter, dikter af -a-g. Fru Stina Lotta ........ 504.
1879 :1
A. Z. Collin, Om och ur Rigveda, II anm. af F. Gustafsson . . . . 74 I Bokhandeln:
1879 :1
A. H. Petiscus, Olympen anm. af F. Gustafsson . . . . 74 I Bokhandeln:
1879 :1
Catalogue des Crânes d' origine finnoise anm. af C. G. Estlander 68. I Bokhandeln:
1879 :1
Catalogue special du Grand-duché de Finlande (Exposition universelle 1878) anm. af C. G. Estlander 68. I Bokhandeln:
1879 :1
D. W. G. Min penna några blad från en flerårig samling verser, anm. af Arvid Hultin .............. 72. I Bokhandeln:
1879 :1
G. M. Celander, Hemskolan, barnens första bok, anm. af E. Lagerblad 160. I Bokhandeln:
1879 :1
G. von Essen, Alvastra en minnesteckning, anm. af H-a .... 158. I Bokhandeln:
1879 :1
Handlingar rörande införandet af allmän värnepligt i Finland anm. af * 154.. I Bokhandeln:
1879 :1
Historiallinen Arkisto, VI, anm. af M. G. Schybergson ..... 149. I Bokhandeln:
1879 :1
J. lindset, Universitetets Samling af Nordiske Oldsager, anm. af * . 78. I Bokhandeln:
1879 :1
J. R. Aspelin, De la civilisation préhistorique des peuples permiens anm. af * 153 I Bokhandeln:
1879 :1
K. E. F. Ignatius, Le Grand-Duché de Finlande anm. af C. G. Estlander 68.. I Bokhandeln:
1879 :1
Manufaktur-direktionens underd. berättelse för åren l874-1876 anm. af C. G. Estlander 68. I Bokhandeln:
1879 :1
O. H. Aagaard, Om Hoved-aarsagerne til Frankrigs Fald og Gjenoprejsning, anm. af M. G. Schybergson ......... 76. I Bokhandeln:
1879 :1
Sotipoika, laulipas asevelvollisille anm. af * 154. I Bokhandeln:
1879 :1
Um Styrilsi kununga ok höfdinga, utg. af R. Geete, anm. af S. Elmgren ................... 155. I Bokhandeln:
1879 :1
Värnepligtslag för Storfurstendömet Finland anm. af * 154. I Bokhandeln:
1879 :1
W. Lagus, Numi cufici in Finlandia reperta anm. af * 153. I Bokhandeln:
1879 :1
W. Lagus, Quelques remarques an sujet de la première expedition russe au Japon anm. af * 153 I Bokhandeln:
1879 :2
A-ï-a, Tiden går och vi med den, anm. af H-a ...... 253. I Bokhandeln:
1879 :2
A. Gr. Ahlqvist, Konung Erik XIV:s sista lefnadsår, anm. af M. G. Schybergson .................. 431. I Bokhandeln:
1879 :2
A. O. Freudenthal, Bidrag till Ordbok öfver Närpesmålet, anm. af Adolf Noréen ................. 255. I Bokhandeln:
1879 :2
A. B., Til Julen 12 Pennetegninger, anm. af C. G. Estlander . . 437. I Bokhandeln:
1879 :2
Aasta Hansteen, Kwinden, skabt i Guds Billede, anm. af L-s . . 161. I Bokhandeln:
1879 :2
Aeventyrbogen, Samling af Aeventyr, utv. ved K. A. Winter-Hjelm, anm. af H-a ................. 435. I Bokhandeln:
1879 :2
Aksel S. Steen, Om Lovene for Vejr og Vind, anm. af S. Lemström 528. I Bokhandeln:
1879 :2
Albert Norman, Ungdomens bok. anm. af V. Heikel ...... 427. I Bokhandeln:
1879 :2
C. G. Morén, Engelsk Läsebok för yngre begynnare, anm. af L. W. Kleineh ................... 259. I Bokhandeln:
1879 :2
C. H. O. Grotenfelt, De orationis, qvam Cicero de domo sua habuit, inventione et dispositione, anm. af F. Gustafsson ..... 519. I Bokhandeln:
1879 :2
C. Silfverstolpe, Historiskt bibliothek 1877, 3, 1878 1-3, anm. af M. G. Schybergson ................ 521. I Bokhandeln:
1879 :2
Christiane Bonnevie, Fransk La3sebog med Stileovelser ..... 261. I Bokhandeln:
1879 :2
Edv. v. Hartman, Verldsprocessens väsen. Öfv. af A. Stuxberg, II, anm. af W. Bolin ................ 525. I Bokhandeln:
1879 :2
Edvard Hjelt, Kort framställning af den qvalitativa kemiska analysens gång, anm. af A. af Schultén ............ 426. I Bokhandeln:
1879 :2
Fria blad, utg. af Konstnärsgillet, I, anm. af H-a . . . . . . 338. I Bokhandeln:
1879 :2
G. J. Ehrensvärd, Dagboksanteckningar vid Gustaf III: s hof, utg. af E. V. Montan, anm. af C. G. Estlander ........ 846. I Bokhandeln:
1879 :2
H. Christie, Oppikirja Fysikassa. Suom. P. W., anm. af A. F. Sundell 424. I Bokhandeln:
1879 :2
H. H. Hildebrand, Fynden i Troas och Homeros' Troja, anm. af F. Gustafsson ................... 523. I Bokhandeln:
1879 :2
H. L. Melander, Lärobok i Nyare tidens historie, anm. af K. K. Tigerstedt ................... 335. I Bokhandeln:
1879 :2
J. R. Danielson, Zur Geschichte der Sächsischen Politik 1706-1709, anm. af E. Carlson ............... 249. I Bokhandeln:
1879 :2
J. A., En Juleafton i Nodens Bolig, anm. af H-a ...... 436. I Bokhandeln:
1879 :2
J. Boussinesq, Conciliation du veritable déterminisme mécanique avec 1'existence de la vie et de la liberté morale, anm. af F. Elfving 163. I Bokhandeln:
1879 :2
Joseph Kuhl, Darwin och Språkvetenskapen, anm. af A. O. Freudenthal 344. I Bokhandeln:
1879 :2
K. P. Arnoldson, Verkligheten en lifsåsigt, anm. af L-s .... 340. I Bokhandeln:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>