Page 4 / 159

Finsk tidskrift

1878 :1
Göran Magnus Sprengtporten, III af K. K. Tigerstedt ............ 258.
1878 :1
Herbart och Rein, III, af A. F. Soldan .......... 21.
1878 :1
Hin håles död (Beranger) öfversättningar af T. L. . . . 204.
1878 :1
Hrr Ehrströms och Donners petition, II, af Robert Tigerstedt . . 81.
1878 :1
Lidners finska resa, III, af C. G. Estlander ......... 118.
1878 :1
Möjligheten af ett panslaviskt skriftspråk. (Efter Augsb. Allgem. Zeitung) ................... 177.
1878 :1
Några drag ur Upsala universitets historia, af M. G, Schybergson . 96.
1878 :1
Vid Rubens trehundraåriga minnesfest, af C. G. Estlander ... 3.
1878 :1
Borta dikter af Vindician....... 453.
1878 :1
En revolution (1848), dikt af M-m-m .......... 291.
1878 :1
Finska konstföreningens exposition, af C. G. Estlander ..... 455,
1878 :1
Guldsmeden i Caen, historisk tidsbild at J. Ag. ....... 208.
1878 :1
I det gamla Rom, efter Gaston Boissier .......... 279.
1878 :1
Johan Jakob Nordström, I, af L. Mechelin ......... 423.
1878 :1
Mellan tvenne porträtter framställande Göran Magnus Sprengtporten, af F. Cygnaeus ............... 351.
1878 :1
Min tärna dikter af Vindician dikter af Vindician....... 453.
1878 :1
Om blott jag eger kärleken dikter af Vindician....... 453.
1878 :1
Om den fysiologiska rigtningen i våra dagars läkevetenskap, af J. W. Runeberg ................. 243.
1878 :1
Om periodiska förändringar i några meteorologiska fenomen, deras samband med förändringar i solen och sannolika inflytande på årsväxten, af S. Lemström 407.
1878 :1
Synderskan, dikt af Tolstoj. Öfv. af N. E. ......... 355.
1878 :1
Ur Sergels själshistoria, af C. G. Estlander ......... 327.
1878 :1
Vissångaren Oliver Basselin, novell af J. Ag. ...... 360, 433.
1878 :1
Vår medicinalstatistik, af - s.............. 376.
1878 :1
A. O. Freudenthal, Om nyländska mans- och kvinno-namn under medeltiden, anm. af H. Vendell .......... 144. l Bokhandeln:
1878 :1
Berättelser af Ringa, anm, af H. af Schultén ....... 58. l Bokhandeln:
1878 :1
E. A. Rossmässler, Jordens historia, anm. af F. J. Wiik ... 64. l Bokhandeln:
1878 :1
Eduard v. Hartmann, Verldsprocessens väsen eller det omedvetnas filosofi, anm. af W. Bolin ............ 65. l Bokhandeln:
1878 :1
Folkupplysningssällskapets skrifter: Geografiska bilder, anm. af M. G. Schybergson ... .......... 56. l Bokhandeln:
1878 :1
H. Joly, Instinkten, dess förhållanden till lifvet och förståndet, anm. af O. M. Reuter ............. 146. l Bokhandeln:
1878 :1
J. W. Runeberg, Om albuminurins patogenetiska vilkor, anm af Hugo Holsti ................ 142. l Bokhandeln:
1878 :1
Sanningssökaren, månadsskrift, anm. af V. Heikel ..... 60. l Bokhandeln:
1878 :2
Aug. Ahlqvist, Suomen Kielen Rakennus, anm. af T. Aminoff , 294. l Bokhandeln:
1878 :2
Axel Liljenstrand, Frågan om ny skogslag for Finland, anm. af L. Mechelin ................ 230. l Bokhandeln:
1878 :2
C. R. Sundström, Atlas öfver Naturriket, anm. af O. M. Reuter 463. l Bokhandeln:
1878 :2
C. Synnerberg, Cornelius Nepos, usui scolarum anm. af F. Gustafsson 384 l Bokhandeln:
1878 :2
C. Synnerberg, Horatii Oder och den nyare kritiken anm. af F. Gustafsson 384 l Bokhandeln:
1878 :2
Carl Silfverstone, Historiskt bibliotek, anm. af M. G. Schybergson 150. l Bokhandeln:
1878 :2
Emlekyl, Berättelser från Finland, anm. af H. af Schultén . . 299. l Bokhandeln:
1878 :2
F. J. Wiik, Öfversigt af Finlands geologiska förhållanden, anm. af C. P. Solitander .............. 297. l Bokhandeln:
1878 :2
Finska hushållningssällskapets handlingar, anm. af C. Gr. Estländer ... ............... 220. l Bokhandeln:
1878 :2
Folkvännen, anm. af H. af Schultén .......... 462. l Bokhandeln:
1878 :2
G. Schönber, Arbetarefrågan anm. af R.. Castrén 304. l Bokhandeln:
1878 :2
Heinrich Heine, Dikter, öfv. af D. A. Kruhs, anm. M. Wegelius 307 l Bokhandeln:
1878 :2
Hugo Holsti, Om typhus recurrens, anm. af J. W. Runeberg . 302. l Bokhandeln:
1878 :2
J. Björnsted, Haandbog i gymnastik, anm. af V. Heikel . . . 468. l Bokhandeln:
1878 :2
J. L. Runeberg, König Fjalar, Deutsch v. Ida Meves, anm. af M. Wegelius. ... .............. 221. l Bokhandeln:
1878 :2
J. Lieblein, Det gamla Egypten i dess skrift, anm. af C. G. Estländer ............. .... 464. l Bokhandeln:
1878 :2
Johan von Engcström, Historiska anteckningar och bref, anm. af R. Castrén ................. 390. l Bokhandeln:
1878 :2
Jules Verne, Hector Servadacs resor, anm. af C. G. Estlander . 394. l Bokhandeln:
1878 :2
L. Holmström, Populär framställning af geologin, anm. af F. J. Wiik ................... 228. l Bokhandeln:
1878 :2
L. J. Vogt, Den norske arbeiders beskatning, anm. af R.. Castrén 304. l Bokhandeln:
1878 :2
Lännetär, album utg. af vestfinska afdelningen, VI, anm. af H. af Schultén . ................ 216. l Bokhandeln:
1878 :2
M. G. Schybergson Hugenotterne under hertig Rohans ledning, anm. af G. Frosterus ............. 218. l Bokhandeln:
1878 :2
Paul Heyse, I Paradiset, anm. af W. Bolin ....... 472. l Bokhandeln:
1878 :2
Paul Konewka, Silhuetter, anm. af C. G. Estlander ..... 224. l Bokhandeln:
1878 :2
Paul Nerrlich, Jean Paul und seine Zeitgenossen, anm. af W. Bolin 397. l Bokhandeln:
1878 :2
Platon, Valda skrifter, öfvers. af M. Dalsjö, anm. af F. Gustafsson 225. l Bokhandeln:
1878 :2
Sigurd Müller, Johannes Ewald som dramatisk forfatter, anm. af C. G. Estlander ............... 229. l Bokhandeln:
1878 :2
Svenska trädgårdsföreningens tidskrift anm. af L. A. Jernström 392. l Bokhandeln:
1878 :2
Tidning för trädgårdsodlare anm. af L. A. Jernström 392. l Bokhandeln:
1878 :2
Wilh. Lagus, Petter Forskåls lefnad, anm. af Robert Tigerstedt . 388. l Bokhandeln:
1878 :2
Bildande konst, af C. G. Estlander ("Drottning Blanca" af Edelfelt. - Konstföreningens exposition: taflor af v. Becker, Lindholm, Liljelund, v. Rosen. 163 Öfversigt:
1878 :2
Bildande konst, af C. G. Estlander Artisternes julutställning. - Föreningen för konstfliten. -Restaurationsarbetet i Åbo domkyrka. - Den göhleska tafvelsamlingen. - Alster af finsk konst på världsexpositionen.) 163. Öfversigt:
1878 :2
Bref från Stockholm, af d:o, den 5 mars (De literära förhållandena i Sverige. - Tidningar och tidskrifter. - Nordenskiölds ishafsexpedition. - Teatrarne. - Bildande konst.) ..... 233. Öfversigt:
1878 :2
Bref från Stockholm, af Aug. Strindberg, 5 jan. 1878 (Kongl. bibliotekets nya lokal literatur konst teater.)... 69. Öfversigt:
1878 :2
Teater, af C. G. Estlander (Dagward Frey och den finska kritiken.) 74. Öfversigt:
1878 :2
Teater, af d:o (Ära mot ära. - Amors genistreck. - Samhällets stöd. - De karlarne, de karlarne. -- Man skämtar icke med kärleken.) 476. Öfversigt:
1878 :2
Teater, af R. Hertzberg (Familjen Danischeff. - Kämparne på Helgeland.) 310. Öfversigt:
1878 :3
Charles Francois Daubigny, af C. G. Estlander. .... 402. Nekrologi:
1878 :3
Elias Magnus Fries, af F. Elfving ......... 324. Nekrologi:
1878 :3
Filip Veit, af C. G. Estlander ........... 161. Nekrologi:
1878 :3
Georg Cruikshank, af densamme .......... 480. Nekrologi:
1878 :3
Gustave Courbet, af densamme .......... 162. Nekrologi:
1878 :3
Henri Victor Regnault, af S. Lemström ....... 239. Nekrologi:
1878 :3
Johan Erik Rydqvist, af A. O. Freudenthal ...... 78. Nekrologi:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>