Page 38 / 159

Finsk tidskrift

1889 :6
Tigerstedt, R, Hjärnan som organ för tanken, anm. af. E. S-r. 301. I Bokhandeln.
1889 :6
Tolstoy, L., Furst Nechljudof anm. af............ B. Estlander. 386. I Bokhandeln.
1889 :6
Tolstoy, L., Mörkrets makt anm. af............ B. Estlander. 386. I Bokhandeln.
1889 :6
v. Heidenstam, V., Endymion, anm. af.................. C. G. E. 307. I Bokhandeln.
1889 :6
v. Hofsten, J. C., Bilder ur Wermlands folklif, anm. af P. N. 220. I Bokhandeln.
1889 :7
de Varigny, Ch. Industrins stormän, anm. af................ -g. 391. I Bokhandeln.
1889 :7
Tvänne universitetsinteriörer från Upsala, anm, af ........ F. G. 142. I Bokhandeln.
1889 :7
Tötterman, Aug., Studien über die Suljekfelsen Inschriften, anm. af ............................................... I. A. H. 128. I Bokhandeln.
1889 :7
Undset, J., Fra Akershus till Akropolis, anm. af ........ I. A. H. 69. I Bokhandeln.
1889 :7
v. Wildenbruch, E., Noveller och humoresker, anm. af I. L-d. 219. I Bokhandeln.
1889 :7
Wahlenberg, A., I hvardagslag, anm. af.................... K. E. 218. I Bokhandeln.
1889 :7
Waldmann, P., Miniaturer från det fria, anm. af.......... A-l- 459. I Bokhandeln.
1889 :7
Wallem, F. M., Handelen med färsk Fisk, anm. af ....... O. Nst. 310. I Bokhandeln.
1889 :7
Wetterhoff, K., Dikter och bilder, anm. af.......... J. Ahrenberg. 383. I Bokhandeln.
1889 :7
Wikner, P., Tankar och frågor inför menniskones son, anm. af I. A. H. 61. I Bokhandeln.
1889 :7
Bref från Sverige, af G-g N. ........................... 77, 316, 465. Öfversikt.
1889 :7
Böcker för barn och ungdom, af A. H-nen och F. G............. 479. Öfversikt.
1889 :7
Finland på världsutställningen i Paris, af Ernst Lagus............ 144. Öfversikt.
1889 :7
Finsk novellistik, af O. G. ............. 71. Öfversikt.
1889 :7
Inhemska publikationer i geografi, af A. Boxström. ................ 229. Öfversikt.
1889 :7
Julliteratur ..................................................... 468. Öfversikt.
1889 :7
Konstföreningens exposition, af M. ................... ............ 462. Öfversikt.
1889 :7
Polemik angående Finlands Ridderskaps och Adels vapenbok, 159, 240. Öfversikt.
1889 :7
Religiös literatur, af I. A. H. ..................................... 222. Öfversikt.
1889 :7
Teater af R. Hertzberg: Svenska teatern, bl. a. Marquis de la Ferrière (sid. 395), Professorn (396), Ellen Hartmans (396) och Coquelins (398) gästspel. Öfversikt.
1889 :7
Åttonde internationella orientalistkongressen, af J. N. Reuter ....... 312. Öfversikt.
1890 :1
Aschan, O., Kort handledning i kemisk analys af dricksvatten, anm. af ..................... E. L-r. 313. I Bokhandeln.
1890 :1
Ave, Från slätt- och skogsbygd, anm. af ........ I. L-d, 226. I Bokhandeln.
1890 :1
Barth, J. B, Praestelaerens Usandhed, anm. af ...... F. G. 155. I Bokhandeln.
1890 :1
Baumgardt, S., Huru skall en flicka vara, anm. af. H. K-m. 400. I Bokhandeln.
1890 :1
Behm, O., Små strider, anm. af ............. I. L-d. 149. I Bokhandeln.
1890 :1
Blanche, Th., Porträtter, intervieuwer och skizzer, anm. af K. E. 74. I Bokhandeln.
1890 :1
Boethius, S. J., Den franska revolutionen, anm. af M. Gr. S, 351. I Bokhandeln.
1890 :1
Bret Harte, Skizzer och berättelser, anm. af ........ H-a. 397. I Bokhandeln.
1890 :1
Cederschiöld, G., Kalfdråpet och vänpröfningen, anm. af H, Vendell 469. I Bokhandeln.
1890 :1
Dannholm, O., Vårt land, anm. af .......... G, Granfelt 465. I Bokhandeln.
1890 :1
Eliot, George, Ur landsortslifvet, anm. af ......... H-a, 227. I Bokhandeln.
1890 :1
Alfr. Jensen: Robert Hamerling ................. 124. Uppsatser.
1890 :1
C, G. Estlander: K. A. Tavaststjernas nya skådespel (Affärer) 203. Uppsatser.
1890 :1
Carl von Schoultz: Transkaspien ............... 13, 110. Uppsatser.
1890 :1
E. Nervander: Fredrik Cygnaeus i utlandet 1843-47 ....... 409. Uppsatser.
1890 :1
E. Schybergson: Den nya strafflagen .............. 3. Uppsatser.
1890 :1
Frith. Neovius: Finlands industri, illustr. .......... 81, 169. Uppsatser.
1890 :1
Hedvig Estlander Anteckningar om de kvinliga lyceerna i Frankrike ........................... 272. Uppsatser.
1890 :1
Helena Vestermarck: Från konstflitens stormaktstider ...... 352. Uppsatser.
1890 :1
Herm. Vendell: Om hufvudmotiven i Nylands äldre riddarevisor och romanser ...................... 371. Uppsatser.
1890 :1
J. J. Tikkanen: Verner Holmberg-expositionen i Ateneum .... 290. Uppsatser.
1890 :1
J. Öhqvist: Det unga Tyskland ................ 249. Uppsatser.
1890 :1
K. M. Thordén: Gammalkatolicismen och dess ledande män i Europas romanska länder .............. 28, 329, 421. Uppsatser.
1890 :1
Knud Ipsen: Björnsons sista roman (På Guds Veje) ...... 439. Uppsatser.
1890 :1
Knud Ipsen: Den danska filosofin under senaste årtionde 187, 264, Uppsatser.
1890 :1
R. Kaufmann: Albert Delpits senaste roman (Passionément) 299. Uppsatser.
1890 :1
C. E.: Bojaren Orscha, af Lermontoff, öfvers. ........ 42, 133. Vitterhet.
1890 :1
Daniel Sten: Hvart femtionde år slår en blomma ut. ...... 445. Vitterhet.
1890 :1
J. A.: Carl VII, af Beranger, öfvers. .............. 463. Vitterhet.
1890 :1
Jac. Ahrenberg: Antingen - eller -. ............... 214. Vitterhet.
1890 :1
S- n: På vägen till S:t Quen .................. 464. Vitterhet.
1890 :2
af Schultén, M. W., Om sundhetsvård och sjukvård, anm. af A. P. 146. I Bokhandeln.
1890 :2
Finska kadettkåren 1812-87, anm. af ........... A. B. 222. I Bokhandeln.
1890 :2
Forstén, G., Akter och bref till baltiska frågans historia, anm. af .... .................. G. Fraser 388. I Bokhandeln.
1890 :2
Freudenthal. A. 0., Eddastudier, anm. af ........ H. V. 68. I Bokhandeln.
1890 :2
Hielm, B., Slaegten Hielm, anm. af ......... G. Granfelt 71. I Bokhandeln.
1890 :2
Hjelt, A., Yleisen valtiotiedon opas, anm, af G. Granfelt 232. I Bokhandeln.
1890 :2
Ignatius, K. E. F., Statistisk handbok för Finland, anm. af G. Granfelt 465. I Bokhandeln.
1890 :2
Juncker, E, Vid grafvens rand, anm. af......... I. L-d. 399. I Bokhandeln.
1890 :2
Kahdeksantoista runoniekkaa, anm. af .......... O. G. 384. I Bokhandeln.
1890 :2
Kerfstedt, A., I vind och motvind, anm. af ....... I. L-d. 73. I Bokhandeln.
1890 :2
Knudsen, K., Våre laeker og morsmålet, anm. af • • • • H. Bth. 322. I Bokhandeln.
1890 :2
Kovalevski, S., Ur ryska lifvet, anm. af .......... J, A. 150. I Bokhandeln.
1890 :2
Kyrkorådets i Åbo protokoll, anm. af .......... T. C. 232. I Bokhandeln.
1890 :2
Lagus, W.. Musikaliska sällskapet i Åbo, anm. af M. G. S. 386. I Bokhandeln.
1890 :2
Landén, B., Framtidskyrkan, anm. af ........... F. G. 155. I Bokhandeln.
1890 :2
Langlet, M., På egen hand, anm. af .......... H. K-m. 400. I Bokhandeln.
1890 :2
Levertin, O., Studier öfver fars och farsörer i Frankrike, anm. af ........................ C. G. E. 70. I Bokhandeln.
1890 :2
Levertin, O., Teater och drama under Gustaf III, anm. af C. G. E. 70. I Bokhandeln.

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>