Page 37 / 159

Finsk tidskrift

1889 :3
Musikbref från Vasa, af R. v. W, .................. 316 Öfversikt.
1889 :3
Teater, af Rafaél Hertzberg bl. a. : Lady Tartuffe (sid. 76), Grefve Essex (76), Kungsämnena (77), Kärlekens komedi (159) återblick (394). Öfversikt.
1889 :4
Folkskollärarenas seminariibildning, af K. J. H. ............. 318 Öfversikt.
1889 :4
Genmäle (angående Sånger om Roland) af H. af Schultén med svar af A. Wallensköld. ........................ 79 Öfversikt.
1889 :4
Literatur i kvinnofrågan och frågan om kvinnobildning, af F. Gustafsson ................................... 153 Öfversikt.
1889 :4
Literaturbref från Danmark, af Sigurd Müller ............. 68 Öfversikt.
1889 :5
Almén, J., Läsebok i vetenskapliga ämnen, anm. af F. Gr. 214. I Bokhandeln.
1889 :5
Almkvist H., Koranen, anm. af ......................... L A. H. 70. I Bokhandeln.
1889 :5
Anderson, A., Dikter, anm. af.............................. B. E. 218. I Bokhandeln.
1889 :5
Arnold, A., Asiens ljus, anm. af ........................ I. A. H. 70. I Bokhandeln.
1889 :5
Aspelund, C, E., Sommarminnen, anm. af ............... C. G. E. 456. I Bokhandeln.
1889 :5
Axelson, G, E. Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid, amn. af........................ T. Dillner. 393. I Bokhandeln.
1889 :5
A. Fr. Nordqvist: Speranskis fall, episod ur Alexander I:s historia 3. Uppsatser.
1889 :5
Alfr. Jensen: Sverige och Ryssland 1676-1681 .................. 430. Uppsatser.
1889 :5
Aug. Ahlqvist [nekrologi] ................................................ 438. Uppsatser.
1889 :5
C. G, Estlander: Den franska poesin i våra dagar........... 175, 258. Uppsatser.
1889 :5
E. Schybergson: Nya bidrag till vår konstitutionella utvecklings historia .................................. ............... 194. Uppsatser.
1889 :5
Edvard Selander: Axiomen i geometrin .......................... 109. Uppsatser.
1889 :5
F. Gustafsson: Examensväsendet ................................ 43. Uppsatser.
1889 :5
Georg Fraser: Przewaljskis tredje forskningsresa ............. 23, 277. Uppsatser.
1889 :5
Georg Nordensvan: Historiska romaner .......................... 102. Uppsatser.
1889 :5
J. Tikkanen: Ett stycke forskning på den medeltida konstens område, illustr. ......................................... 241, 345. Uppsatser.
1889 :5
Karl Lindström: Svenska akademin och rättstafningsfrågan ...... 364. Uppsatser.
1889 :5
Knut Tallqvist: Från Nebukadrezars och Nabu-naids tid .......... 401. Uppsatser.
1889 :5
R. Tigerstedt: Lavoisier ..................................... 81, 161. Uppsatser.
1889 :5
Sigurd Müller.- Bernhard Severin Ingemann ..................... 421, Uppsatser.
1889 :5
Wilhelm Chydenius Om arbetslöner ............ ................ 321. Uppsatser.
1889 :5
Daniel Sten: Dimmor ........................................... 441. Vitterhet.
1889 :5
Eliel Vest: Hvad Caro kunde ställa till ......................... 377. Vitterhet.
1889 :5
Göran Björkman: Dikter af Sully Prudhamme, öfvers. ........... 208. Vitterhet.
1889 :5
H-a: Från studieboken. I en gammal trädgård i Bretagne ..... 117. Vitterhet.
1889 :5
H.: Flickan med träskorna ..................................... 52. Vitterhet.
1889 :5
Jac. Ahrenberg Bland arbetare .................................. 291. Vitterhet.
1889 :5
Jac. Ahrenberg Ett sjukbesök ................................... 201. Vitterhet.
1889 :5
Karl A. Tavaststjerna: Ett revolutionsminne ..................... 453. Vitterhet.
1889 :6
Bensow, O., Richard Wagner, anm. af........................ R. 457. I Bokhandeln.
1889 :6
Bergh, E. Finlands statsrättsliga utveckling anm. af E. Schybergson 194. I Bokhandeln.
1889 :6
Bergh, E. Vår styrelse och våra landtdagar anm. af E. Schybergson 194 I Bokhandeln.
1889 :6
Betänkande ang. likformig uppställning af grammatik, läroböcker samt Granskning däraf, anm. af .................... O. G. 212. I Bokhandeln.
1889 :6
Bäckman, J. och F. Lönnkvist, Norge, anm. af ............. P. N. 221. I Bokhandeln.
1889 :6
Böttiger, J., Hedvig Eleonoras Drottningholm, anm. af J. Ahrenberg. 394. I Bokhandeln.
1889 :6
Corelli, M., Thelma, anm. af ............................ I. L - d. 68. I Bokhandeln.
1889 :6
Cronhamn, F., Prinsessan Eugenie, anm, af................ F, G. 221. I Bokhandeln.
1889 :6
Drosinis, G., Amaryllis, anm. af .......................... W-r. 138. I Bokhandeln.
1889 :6
Dühring, E., Vägen till kvinnans högre fackbildning etc., anm. af F. G. 142, I Bokhandeln.
1889 :6
Ebers, G., Gred anm. af P. N. 458. I Bokhandeln.
1889 :6
Eckstein, E, Pia anm. af P. N. 458. I Bokhandeln.
1889 :6
Fraser, G,. Ministeriernas i kejs. Ryssland uppgift och organisation, anm. af.............................. W. Ahlqvist. 67. I Bokhandeln.
1889 :6
Geete, R,, Ordklyfverier, anm. af........................... F. G. 139. I Bokhandeln.
1889 :6
Gröterud, N., Kortfattet graesk skolegrammatik, anm, af I. A, H. 66, I Bokhandeln.
1889 :6
Handbok för hundvänner, anm. af ....................... A-l- 459. I Bokhandeln.
1889 :6
Jaennicke, F. Handbok i aqvarellmålning, anm. af J. A. 66. I Bokhandeln.
1889 :6
Key, E, Ernst Ahlgren, anm. af .......................... H-a. 305. I Bokhandeln.
1889 :6
Key, E, Några tankar om huru reaktioner uppstå etc., anm. af F. G. 65, I Bokhandeln.
1889 :6
Krohn, J., Kalevalan toisinnot, anm. af................... K. K. 455. I Bokhandeln.
1889 :6
Kronprins Rudolfs jaktminnen, anm. af.................. A-l- 459. I Bokhandeln.
1889 :6
Lagus, W., Åbo akademis studentmatrikel, anm. af....... B-lm. 303. I Bokhandeln.
1889 :6
Law, J. Utan arbete, anm. af........................... I. L-d. 62. I Bokhandeln.
1889 :6
Läsebok för folkskolans två lägre årsafdelningar, anm. af • • N. F. 384. I Bokhandeln.
1889 :6
Nordmann, P., Exposé de ce qui a été fait par 1'initiative privé pour 1'instruction primaire dans Finlande, anm. af F. G. 159. I Bokhandeln.
1889 :6
Nordmann, P., Mot fyren, anm. af....................... C. G. E. 456. I Bokhandeln.
1889 :6
Nyrop, K, Kortfattet Spansk Grammatik anm. af W. Söderhjelm. 141. I Bokhandeln.
1889 :6
Nyrop, K, Laerebog i det Spanske Sprog anm. af W. Söderhjelm. 141. I Bokhandeln.
1889 :6
Ohnet, G., Doktor Rameau, anm. af ....................... N. F. 137. I Bokhandeln.
1889 :6
Philp, H. W., Franskt konstruktionslexikon, anm. af A. Wallensköld. 309. I Bokhandeln.
1889 :6
Schröder, G., Minnen från mitt jägarlif, anm. af.......... A-l- 459. I Bokhandeln.
1889 :6
Schück, H,, Svensk literaturhistoria, anm. af .............. C. G. Estlander. 130. I Bokhandeln.
1889 :6
Selander, E., Själslifvets grunddrag, anm. af ....... H. N. 58, (237, 238, 320). I Bokhandeln.
1889 :6
Sienkiewicz, H., Triumfatorn Bartek, anm. af............... B. E. 135. I Bokhandeln.
1889 :6
Sigurd, Svenska bilder och vrångbilder, anm. af W-r. 63. I Bokhandeln.
1889 :6
Spielhagen, F. Den nye Farao, anm. af.......... ... I. L-d 458. I Bokhandeln.
1889 :6
Stinde, J., Fru Buchholz i Orienten, anm. af......... Rosamunda. 392. I Bokhandeln.
1889 :6
Svensk läsebok för barn, anm. af.......................... N. F. 384. I Bokhandeln.
1889 :6
Thordén, K. M., Romerskt proselytmakari etc,, anm. af • • I. A. H, 140. I Bokhandeln.
1889 :6
Tigerschiöld, H, Dikter, anm. af......................... . B, E. 216. I Bokhandeln.

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>