Page 30 / 159

Finsk tidskrift

1887 :2
Bret Harte, Skizzer och berättelser, IV, anm. af.......... H-a 295. I bokhandeln.
1887 :2
Crump, V. H., Engelska samtal, aum af ................... F. 67. I bokhandeln.
1887 :2
Dietrichson, L., Moderna och drägtreformen, anm. af J. Ahrenberg 379. I bokhandeln.
1887 :2
Ekelund, T., Vittra skuggbilder, anm. af ................ - g-r. 213. I bokhandeln.
1887 :2
Erkko, J. H,, Havaittuani, anm. af ................... O. G. 454. I bokhandeln.
1887 :2
Ernst Ahlgren, Fru Marianne, anm. af................ Robinson 455. I bokhandeln.
1887 :2
Fraser, G., Kortfattad öfversigt af rättsväsendet i Byssland, anm. af ............................................. C. B. F. 218. I bokhandeln.
1887 :2
Freudenthalf A., Svenska rättskrifningsöfningar, anm. ........... 225. I bokhandeln.
1887 :2
Geijer, R., Herm. Lotzes tankar om tid och timlighet, anm. af............................................ E. Rindell 297, I bokhandeln.
1887 :2
Grotenfelt, N., Handbok i mejerihushållningen, anm. af ......... lng 62. I bokhandeln.
1887 :2
Grotenfelt, N., Separatoreista etc., omn. af......................... . Ing, 468. I bokhandeln.
1887 :2
Hackländer, F W., Ur militarlifvet, anm. af........... F. L. M. 459. I bokhandeln.
1887 :2
Hagemann, A, Under polarkredsen anm. af............... O. N. 307. I bokhandeln.
1887 :2
Halvorsen, J. B., Norsk forfatterlexikon, b. 12, .13, anm. af C. G. E. 68. I bokhandeln.
1887 :2
Hedbergt T, Judas, anm. af...................... K. J. Hagfors 63. I bokhandeln.
1887 :2
Hedin, S., Genom Persien etc., anm. af................... G. A. 457. I bokhandeln.
1887 :2
Heikel, F., Lyhyk. johdatus kokouksien etc, anm. af ......... O. G. 384. I bokhandeln.
1887 :2
Heimburg, W., Nådebröd, anm. af ........................ L. A. 382., I bokhandeln.
1887 :2
Hertzbery, R., Kulturbider ur Finlands historia, aum. af....... C. v. B. 305. I bokhandeln.
1887 :2
Hertzbery, R., Lefnadsteckningar I, anm. ........ ............. 71. I bokhandeln.
1887 :2
Hjelt, V, Slöjdens berättigande vid den s. k. lärda skolan, omn. 69. I bokhandeln.
1887 :2
Jevons Shirley, B., Soldaten och hans fastmö, anm. af ......... A. G. 461. I bokhandeln.
1887 :2
Kleen, R., Försök till framst, i naturrätt etc, anm. af R. A. Wrede 462. I bokhandeln.
1887 :2
Koersner, W., Praktisk handbok, anm. af............... A. af S. 468. I bokhandeln.
1887 :2
Kraemer, L. v., Sånger och ballader, anm. af ............. H-a 295. I bokhandeln.
1887 :2
Lindqvist, C. A., Karjanhoidon perusteet, anm af .......... Ing. 301. I bokhandeln.
1887 :2
Lindskog, S, En hvar sin egen lagkarl, anm. af....... V. F. H. 469. I bokhandeln.
1887 :2
Macaulay, Dr., Generalen Gordons biografi, anm. af A. Grönberg 59. I bokhandeln.
1887 :2
Möller, O. M., Reformatorn från Galilaea, anm. af K, J. Hagfors 63. I bokhandeln.
1887 :2
Nemo., Tankar i politiska frågor, anm. af .................. Igs 213. I bokhandeln.
1887 :2
Nordlander, J. A., Svenska barnvisor och barnrim, anm. af H. Wendell 289. I bokhandeln.
1887 :2
Ohnet, G., Svart och rosenrödt, anm. af .................. N. F. 382. I bokhandeln.
1887 :2
Olsen, J., Spiselig sop, omn. af.......................... Hj. S. 384. I bokhandeln.
1887 :2
Petersén, F., Äktenskap eller fri kärlek, omn. . .............. 308. I bokhandeln.
1887 :2
Ramsay, A, Metersystemet, omn. af...................... G. B. 226. I bokhandeln.
1887 :2
Ring, H, A., Lärobok i deklamation, anm. af ............... G. F. 302. I bokhandeln.
1887 :2
Rygh, O., Norske Oldsager, anm. af............. ..... A. O. F. 138. I bokhandeln.
1887 :2
Salamnius, M., Ilolaulu Jesuksesta, anm. af............... O. G. 217. I bokhandeln.
1887 :3
Bilder ur allmänna historien, omn. ................. .......... 71 I bokhandeln.
1887 :3
Föreningen emot lifsmedellstullar: Uppsatser och meddelanden uppsats af .... W. Chydenius 174. I bokhandeln.
1887 :3
Jernvägsstyrelsens i Finland berättelse 1885, anm. af .... F. N. 212. I bokhandeln.
1887 :3
K. V., Den offentlige autoriserede usaedelighed, omn. .......... 308. I bokhandeln.
1887 :3
Karta öfver jernvägarne i Finland, omn. af.............. F. N. 225. I bokhandeln.
1887 :3
Kartbok för folkskolorna, omn. af....................... F. N. 307 I bokhandeln.
1887 :3
Läsning för folket 1887, anm. af ................ K. J. Hagfors 303. I bokhandeln.
1887 :3
Schubert, H., Fullst. lärokurs i aritmetik och algebra anm. af A. Ramsay 300. I bokhandeln.
1887 :3
Setälä, E. N., Vähäinen suomalainen lukukirja, anm. af ... F. G. 301. I bokhandeln.
1887 :3
Societas pro Fauna et Flora fennica Meddel. XIII, omn. af M. 144. I bokhandeln.
1887 :3
Sphinx, Helsingfors-Monaco, anm. af ................................ J. A, 384. I bokhandeln.
1887 :3
Stanley, H. M., Kongo I suom., omn. af .................... O. G. 227. I bokhandeln.
1887 :3
Stockholms Högskola: Styrelsens berättelse, omn. ............. 228. I bokhandeln.
1887 :3
Strafflag och ordningsstadga för finska milttären, omn.......... 226. I bokhandeln.
1887 :3
Sundén, D. A., Ruotsalainen kielioppi, omn. ................................. 70. I bokhandeln.
1887 :3
Sundman, G., Finlands fiskar, anm. af ............................ Hj. S. 377. I bokhandeln.
1887 :3
Suomal. Kirjallisuuden Seura Vähäisiä kirjelmiä III, IV, anm. af .............................. O. G. 140 I bokhandeln.
1887 :3
Suomen Historiallinen Seura: Arkisto, anm. af ........ C. v. B. 452. I bokhandeln.
1887 :3
Svensk kalender 1886, anm. af.......................... -g-r 292. I bokhandeln.
1887 :3
Svenskt-finskt handlexikon, omn. .............................. 226. I bokhandeln.
1887 :3
Tavaststjernas "Barndomsvänner'', uppsats af ...... Hj. Neiglick 181. I bokhandeln.
1887 :3
Tolstoy, L., Lif och död anm. af........................ -g-r 380. I bokhandeln.
1887 :3
Tolstoy, L., På spaning efterlyckan, anm, af................ -g-r 380. I bokhandeln.
1887 :3
Tophel, G., Den Helige Andes verk i menniskan, omn. af K. T. B. 224. I bokhandeln.
1887 :3
Wahlenherg, Anna, Små själar, anm. af ................... M. L. 294. I bokhandeln.
1887 :3
Weitbrecht, G., Mitä meillä on Raamatussamme, omn. af .. O. G. 227. I bokhandeln.
1887 :3
Wickman, K E., Bilder och ballader, anm. af ............ B. Estlander 132, I bokhandeln.
1887 :3
Wilskman, I, Svensk-finsk gymnastik-terminologi, omn. af O. G. 383 I bokhandeln.
1887 :3
Zidbäck, J., & Reuter, J., Teknisk handbok, anm, af ...... A. C. 296, I bokhandeln.
1887 :3
Zola, E., Konstnärslif, anm. af ........................... H-a 219. I bokhandeln.
1887 :3
Öfverstyrelsen för skolväsendet: Statistisk öfversigt af folkskoleväsendet i Finland 1884-1885, omn. ......... 70. I bokhandeln.
1887 :3
Öfverstyrelsens för väg- och vattenkommunikationerna berättelse 1885, anm. af .............................. F. N. 141. I bokhandeln.
1887 :3
Inhemsk konst, af H. ......................,...... 385 Öfversigt.
1887 :3
Inhemsk konst, af Jak. Ahrenberg .............. ...... ................ 470 Öfversigt.
1887 :3
Literatur för barn och ungdom, af A H -n. ......... 477, Öfversigt.
1887 :3
Nya teatern, af G. F.: En parisare (72), De ungas förbund (76), Beatrice (235), m. fl. af C. G. E.: Klädeshandlaren och hans måg (318), Ibsens "Dockhem (319) m. fl. Öfversigt.
1887 :4
Bref från Sverige, af G-g N. .......................... 144, 312, 471. Öfversigt.

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>