Page 3 / 159

Finsk tidskrift

1877 :3
Från Shetland och Örkney II, af O. M. Reuter ....... 250. Öfversigter:
1877 :3
Gammal kärlek rostar icke poemer af F, F. ........ 339 Öfversigter:
1877 :3
Göran Magnus Sprengtporten I, af K. K. Tigerstedt ..... 307. Öfversigter:
1877 :3
Herbart och Rein I, af A. F. Soldan ........... 217. Öfversigter:
1877 :3
Herbart och Rein II, af A. F. Soldan . . ..... . . . . . 287. Öfversigter:
1877 :3
Hrr Ehrströms och Donners petition I, af R. Tigerstedt .... 363. Öfversigter:
1877 :3
Humoresker, af G. III Bildadt folk ............ 404. Öfversigter:
1877 :3
Italienska folkvisor, af R. Hertzberg ............ 60. Öfversigter:
1877 :3
Lidners finska resa II, af C. G.. Estlander ......... 41. Öfversigter:
1877 :3
Ljus och Skugga poemer af K. R. Malmström ............ 198 Öfversigter:
1877 :3
Nordenskiölds färder till Jenissej, af R. Sievers ....... 322. Öfversigter:
1877 :3
Om upptäckten af metallen gallium, af A. Rindell ...... 160. Öfversigter:
1877 :3
Om vigten och betydelsen af geologins studium, af F. J. Wiik . . 3. Öfversigter:
1877 :3
Pariserpressen (forts, och slut), af R.. Castrén ........ 16. Öfversigter:
1877 :3
Parisersalongen 1877, Måleri I, af A. Edelfelt ....... 77. Öfversigter:
1877 :3
Parisersalongen 1877, Måleri II, af A. Edelfelt ....... 173. Öfversigter:
1877 :3
På nattliga vågor poemer af R. Hertzberg ........ 263. Öfversigter:
1877 :3
Reflexioner i skolfrågan, af G. Frosterus .......... 287. Öfversigter:
1877 :3
Sintas öde, pennteckning af J. Ahrenberg ......... 333. Öfversigter:
1877 :3
Synpunkter i värnepligtsfrågan, af L. Mechelin ....... 180. Öfversigter:
1877 :3
Till Runebergs minne, af K. M. Kiljander ......... 407. Öfversigter:
1877 :3
Ungdomstiden poemer af F, F. ........ 339. Öfversigter:
1877 :4
A. Rindell, Inledning till kännedomen om de kemiska reaktionerna, anm. af E. Hjelt .......... 416. I Bokhandeln.
1877 :4
C. A. R. Toetterman, Rabbi Eliezer ben Hyrkanos, anm. af F. Gustafsson ............... 268. I Bokhandeln.
1877 :4
C. R. Sundström, Fauna Öfver Sveriges ryggradsdjur, anm.af O. M. Reuter .............. 209. I Bokhandeln.
1877 :4
C. W. Rancken och J. O. I. Rancken, Ny abc- eller elementarlärobok anm. af E. 267. I Bokhandeln.
1877 :4
C. Weyprecht, Bilder från den höga norden, anm. af O. M. Reuter ................... 212. I Bokhandeln.
1877 :4
C. Y. Sahlin, Om ministrarne enligt Boströms statslära, anm af E. Furuhjelm .............. 430. I Bokhandeln.
1877 :4
D. Mackenzie Wallace, Ryssland, anm. af H. Schultén . . 343. I Bokhandeln.
1877 :4
E. Tóth, kylän heittiö, suom. A. Jalava, anm. af r. . . . 417. I Bokhandeln.
1877 :4
E. Bäckström, Dagvard Frey ............ 426. I Bokhandeln.
1877 :4
F. W. Farrar, Jesu lif, anm. af L-s ......... 434. I Bokhandeln.
1877 :4
G. Björlin, Carl Svenske, anm. af H. af Schultén .... 270. I Bokhandeln.
1877 :4
G. Lbk, Studier i Folkskolefrågan, anm. af C. G. Estlander . 341. I Bokhandeln.
1877 :4
H. Paul, Aus dem Norden, anm. af-h-n. . . . ... 414. I Bokhandeln.
1877 :4
Historiallinen arkisto . ... af M. G. Schybergson 345 I Bokhandeln.
1877 :4
J. Hellstenius, Lefnadsteckning öfver Geijer, anm. af M. G. Schybergson ............... 429. I Bokhandeln.
1877 :4
J. J. Grandville, Lustiga taflor ur djurens lif, anm. af densamme ................. 423. I Bokhandeln.
1877 :4
J. Jaeger, Nordiskt konstnärs album 1878, anm, af densamme. 422. I Bokhandeln.
1877 :4
Jul-literatur ...... .... ..... 435. I Bokhandeln.
1877 :4
K. K. Tigerstedt, Kexholms län . af M. G. Schybergson 345 I Bokhandeln.
1877 :4
Kansan Ystävä, af C. G. Estlander ....... . 418. I Bokhandeln.
1877 :4
Lättfattliga föreläsningar för arbetare, anm, af R. Tigerstedt .................. 269. I Bokhandeln.
1877 :4
N. af Ursin, Det finska Universitetet af M. G. Schybergson 345 I Bokhandeln.
1877 :4
Nordiskt medicinskt arkiv, anm. af R. Tigerstedt . .. . 347. I Bokhandeln.
1877 :4
O. Johannesen, Laerebog i mathematisk geografi anm. af A. Erslev, Yleinen Maantiede anm. af E. . 266. I Bokhandeln.
1877 :4
R. Gustafsson, Sagor, anm. af C. G. Estlander ..... 433. I Bokhandeln.
1877 :4
Rüegg, Pedagogiken i öfversigtlig framställning, anm. af E. . 350. I Bokhandeln.
1877 :4
Svenskt biografiskt lexikon, anm, af densamme . . . 419. I Bokhandeln.
1877 :4
Th. Sederholm, 40 rörelselekar anm. af E. 267 I Bokhandeln.
1877 :4
W. M. Thackeray, Rebecka och Rowena, anm. af densamme. 434. I Bokhandeln.
1877 :4
Baron Henrik. - Ombyten. - Ett namn. - Finska teatern. 352. Öfversigter:
1877 :4
Botanik, af F. Elfving. ...... ...... 72. Öfversigter:
1877 :4
Finska teatern. (-- Daniel Hjort. - Nummisuutarit. - Kihlaus. - Kosijat - Herkules). - Svenska teatern. (- Kusinerna. - Så kallad ungdom. - Ett.glas vatten). . 437. Öfversigter:
1877 :4
Lou prouvenqau. - L'alliance latine ....... 214. Öfversigter:
1877 :4
Teater af af R. Hertzberg: Engelsmännen i Indien. - Börd och förtjenst. - Mycket väsen för ingenting. - Klädeshandlaren och hans måg. - Markisinnan. - Dagvård Frey ....... 272. Öfversigter:
1877 :4
Vetenskapliga resor af A. H. och V. F. Brotherus, J. P. Norrlin, M. Brenner. Läroböcker af Mela och Unonius. Tidskrifter, af H. af Schultén, M. G. Schybergson, R. Tigerstedt och C. G. Estlander. Framtiden. 134 Öfversigter:
1877 :4
Vetenskapliga resor af A. H. och V. F. Brotherus, J. P. Norrlin, M. Brenner. Nu. - Vår tid. - Det nittende Aarhundrede- - Norsk tidskrift for Literatur. - Revue historique. - Revue politique et littéraire. - Revue scientifique 134. Öfversigter:
1877 :4
Vetenskapliga resor af A. H. och V. F. Brotherus, J. P. Norrlin, M. Brenner. - Societas pro fauna et flora fennica. - Vetenskapliga arbeten af Hjelt, Norrlin, Karsten, Nyländer, Lindberg. 134 Öfversigter:
1877 :5
Finsk Språkforskning .... ....... 441.
1877 :5
Hr Ahlqvists forsknings resa: franska omdömen om alster af finsk språkforskning från senare tid (arbeten af Lönnrot, Ahlqvist, Genetz, Koskinen, Donner, Godenhjelm, Aspelin).
1877 :5
Le Verner, af A. F. Sundell .......... 359. Nekrologi:
1877 :5
Wunderlich, af J. W. Runeberg .......... 443. Nekrologi:
1877 :5
Granskning och anmälan af den vid jubelfesten af Upsala universitets lärare utgifna literaturen. Nova acta Societatis Scientiarum Upsaliensis: Botanik af F. Elfving, Zoologi af O. M. Reuter, Kemi och fysik af A. Rindell, 355 Öfversigter:
1877 :5
Granskning och anmälan af den vid jubelfesten af Upsala universitets lärare utgifna literaturen. - Upsala Universitets årskrift af C. G. Estlander. 355 Öfversigter:
1877 :5
Granskning och anmälan af den vid jubelfesten af Upsala universitets lärare utgifna literaturen. Matematik af S. Levänen, Medicin af R. Tigerstedt. Det tredje nordiska skolmötet, af A. Anteli .... 355. Öfversigter:
1877 :5
Upsala universitets jubelfest ........ 276. Öfversigter:
1878 :1
Amerikanska bref, IV, af J. A. Estlander ......... 46.
1878 :1
Amerikanska bref, V, af J. A. Estlander ................ 191.
1878 :1
Ben Hassan dikter af -r-R -r ........... 138.
1878 :1
Brudfärden i Hardanger (Munch) öfversättningar af T. L. . . . 204.
1878 :1
Carl von Linné, af F. Elfving ............. 41.
1878 :1
Der hädangångna (Paludan-Müller) öfversättningar af T. L. . . . 204.
1878 :1
Fångens julnatt dikter af -r-R -r ........... 138.
1878 :1
Göran Magnus Sprengtporten, II, af K. K. Tigerstedt ..... 163.

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>