Page 29 / 159

Finsk tidskrift

1886 :6
Nyström, A., Allmän kulturhistoria, d. I, h. 1-5, anm. af C. G. E. 291. I bokhandeln:
1886 :6
Oskar Fredrik, Högtidstal i kongl. musikaliska akademin, utg. af Fr. Gronhamn, anm. af R. v. W. ......................... 65. I bokhandeln:
1886 :6
Pressensé, E. de, Pikku äiti, anm. af O. G. ................ 128. I bokhandeln:
1886 :6
Päivärinta, P., Käytännöllisiä neuvoja soitten ja rämeitten viljelemiseen, anm. af G. G. ............................. 265. I bokhandeln:
1886 :7
Ramsay, Aug., Metersystemet, anm. af G. B. ..................... 450. I bokhandeln:
1886 :7
Rancken, J. O. I, Från Anjalaförbundets tid, I-II anm. af C. G. E. 55. I bokhandeln:
1886 :7
Rancken, J. O. I, M. A. Castréns medarbetare Johan Reinhold Bergstadi ..........anm. af C. G. E. 55 I bokhandeln:
1886 :7
Rancken, J. O. I, Ätten Reeth n:o 598 ........... anm. af C. G. E. 55. I bokhandeln:
1886 :7
Reuter, O. M., De lägre djurens själslif, l afd., I-II anm. af-rb.- 214. I bokhandeln:
1886 :7
Robinson, Realister och idealister, tidsteckningar, anm. af F. Gustafsson 220. I bokhandeln:
1886 :7
Scharling, C. H., Om Begrebet Lifsgoder og sammes Stilling i den christelige Saedelaere, anm. af E. Stave ......... 382. I bokhandeln:
1886 :7
Schoyen, E., Kvindeskjaebner, anm. af Rosamunda................. 463. I bokhandeln:
1886 :7
Setälä, E. N., Suomenkielen lauseoppi, 2 uppl., anm. af F. Gustafsson 283. I bokhandeln:
1886 :7
Sigurd, I svenska bondehem, anm. af - stst- ..................... 298. I bokhandeln:
1886 :7
Skandinaviasta, novellikirja suom. Aatto S, anm. af O. G. 128. I bokhandeln:
1886 :7
Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1884 och 1885, underd. ber. afg. af Nationalmusei intendent, anm. af C. G. E. 287. I bokhandeln:
1886 :7
Stinde, Jul., Borgarfolk II, anm. af Rosamunda, ............................. 461. I bokhandeln:
1886 :7
Stinde, Jul., Porvariväkeä matkalla eli Buchholz-herrasväen matkakertomukset, anm. af O. G.................................... 128. I bokhandeln:
1886 :7
Strindberg, Aug., Utopier i verkligheten, anm. af B. Estlander ...... 376. I bokhandeln:
1886 :7
Sundholm, A. L., Den första undervisningen i svensk grammatik, anm. af K. L-m .............................................. 135. I bokhandeln:
1886 :7
Thorild, Thm, Naispuolen luonnollisesta ylevyydestä, anm. af C. G. E. 454. I bokhandeln:
1886 :7
Tolstoy, Leo, Katja, anm. af -k- t-r..................... ..... 70. I bokhandeln:
1886 :7
Topelius, Z., Talvi-iltain tarinoita, 2:nen jakso, anm. af O. G. ............ 128. I bokhandeln:
1886 :7
Verdandi, strödda blad, IV, anm. af -r. ...................... 59. I bokhandeln:
1886 :7
Wranér, Henr., I Skånska stugor, anm. af [nekrologi] ...................... 138. I bokhandeln:
1886 :7
Ymer, tidskrift utg. af Sv. skpt f. antropologi och geografi, 6 årg., anm. af R. Hult.......................................... 294. I bokhandeln:
1886 :7
Åberg, G, A., Svensk ordlista för rättskrifning, anm. af K. Lindström 131. I bokhandeln:
1886 :7
Öman, V. E., Den klassiska literaturen en folkets bok, anm. af J. A. Heikel................................................... 140. I bokhandeln:
1886 :7
Bildande konst, af C. G. E. och Chbds ........................... 468. Öfversigft:
1886 :7
Julliteratur ...................................................................... 479. Öfversigft:
1886 :7
Modern fransk literatur, af Rich. Kaufmann ...................... 153. Öfversigft:
1886 :7
Munkacsys målning "Kristus inför Pilatus , af C. G. E. .......... 236. Öfversigft:
1886 :7
Norden, illustr. skandinavisk revue, af l-m-n. .............. 398. Öfversigft:
1886 :7
Rättelser ............................................. 80, 240, 400. Öfversigft:
1886 :7
Senaste års finska novellistik, af O. G............................. 228. Öfversigft:
1886 :7
Teater, af G. F.: Papageno (313) - Lili (313 - Geografi och Kärlek (316) - Daniel Hjort (320) Öfversigft:
1886 :7
Teater, af G. F.: Sällskap der man har tråkigt (385) - Den stora klockan (385) - Villars dragoner (386) - Min vän Lehmann (387) - Ljusstaken (388) - Gasparone (464). Öfversigft:
1886 :7
Ur svenska konsten, af G. Nordensvan............................ 389. Öfversigft:
1886 :7
Våra politiska flygskrifter, af W. C. ......... ................... 72. Öfversigft:
1887 :1
A- i-a, Två finskors lustvandringar, anm. af ......... W. B-n. 210. I bokhandeln.
1887 :1
Allardt, A., Byberättelser, anm. af ...................... -n-r. 137. I bokhandeln.
1887 :1
Alopaeus, C. H., Den heliga läran, anm. af............. K. T. B. 304. I bokhandeln.
1887 :1
Amicus Veritatis, Skilda färger, anm. af................ Karl S. 66. I bokhandeln.
1887 :1
Aspelin, E., Nationalmuseum för Finland, anm. af ............ C. G. E. 450. I bokhandeln.
1887 :1
Aspelin, J. R., Olavinlinna anm. af ............................. C. v. B. 58. I bokhandeln.
1887 :1
Aspelin, J. R., Olofsborg anm. af ......................... C. v. B. 58. I bokhandeln.
1887 :1
Berglind, A. G., Om ryggradssnedheter, anm. af ......... W. Pipping 223. I bokhandeln.
1887 :1
Björdal, O., Katekismens to forste parter, anm. af ...... K. T. B 305 I bokhandeln.
1887 :1
V. M. v. B., Det svenska partiet, anm. af ................. Igs. 213. I bokhandeln.
1887 :1
C. G. Estlander: Min ställning i språkfrågan ................... 274. Uppsatser.
1887 :1
E. A. Homén: Nyare undersökningsr om cerebrala störingar i talförmågan, afasi (illustr.) ........ 321. Uppsatser.
1887 :1
E. Schybergson: Ett tjugfem års minne .. ....................... 3. Uppsatser.
1887 :1
Eugène Tili: Patriotismen hos lord Byron ................. 161, 257. Uppsatser.
1887 :1
F. Neovius: Våra jernvägar och deras rentabilitet IV, V. ....... 12. Uppsatser.
1887 :1
H. v. Willebrand: Hans Järta .................................. 342. Uppsatser.
1887 :1
Hj. Neiglick: Tavaststjernas "Barndomsvännerna'' .............. 181. Uppsatser.
1887 :1
J. J. Tikkanen, Färgad skulptur ............................... 34. Uppsatser.
1887 :1
M. W. af Schultén: En vigtig reform pä skolans område .. 81. Uppsatser.
1887 :1
R, Hult: Jordytans arkitektur (illustr.) .................... 241, 401. Uppsatser.
1887 :1
R, Hult: Professor Lemströms polarljusteori ..................... 368. Uppsatser.
1887 :1
Robinson: Ibsens Rosmersholm ................................. 98. Uppsatser.
1887 :1
Robinson: Skandinaviska uppfostringsromanen ...................... 423, Uppsatser.
1887 :1
W. Chydenius: Det ekonomiska missmodet...................... 108. Uppsatser.
1887 :1
W. Chydenius: Tullfrågan i Sverige ....... ............................ 174. Uppsatser.
1887 :1
Gerlas: I mörker .............................................. 196. Vitterhet.
1887 :1
H-a: Från studieboken ....................................... 438. Vitterhet.
1887 :1
J. Ahrenberg: Brokiga bilder från Östra Finland VI. ........... 49. Vitterhet.
1887 :1
J. Reuter: Konkurs, poem ..................................... 129. Vitterhet.
1887 :1
Lotten v. Kraemer: Aslög, poem ............................... 206. Vitterhet.
1887 :1
M. Lybeck: Vakt ombord, poem ................................ 55. Vitterhet.
1887 :2
Blackie, I. S., Itsekasvatuksesta, anm. af .............. O. G. 383. I bokhandeln.
1887 :2
Blixén, O., Sveriges grundlagar m. m., omnämnd ............... 307 I bokhandeln.
1887 :2
Bondeson, A., Historiegubbar på Dal, anm, af......... E. Lagus 291. I bokhandeln.
1887 :2
Bonsdorff, E, Geometrisia ja trigonometrisia laskuesimerkkiä, anm. af ........................................ A. R-y 225. I bokhandeln.
1887 :2
Bonsdorff, C. v., Om donationerna etc., anm. af ........ M. G. S. 135. I bokhandeln.

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>