Page 28 / 159

Finsk tidskrift

1886 :4
Teater, Speglen er (238) - Faedra (316) - Hadrianus .......... 396. öfversigt:
1886 :5
Aars, S., I Skoven, anm. af H - a ............................... 307. I bokhandeln:
1886 :5
Ahlgren, E., och Lundegård, A, Final, skådespel i 3 akter, anm. af [nekrologi] 217. I bokhandeln:
1886 :5
Ahnfelt, A., Europas konstnärer, anm. af C. G, E. ............ 459, I bokhandeln:
1886 :5
Ahnfelt, A., Ryska afslöjanden, anm. af A. L, S. ...................... 462. I bokhandeln:
1886 :5
Ameen, E., Träldom etc. anm. af N. F. ....................... 458. I bokhandeln:
1886 :5
Anna, A, Slägtingar, anm. af H-a.............................. 456, I bokhandeln:
1886 :5
Arrhenius J., Om foderväxtodling, anm. af G. G. .................. 455. I bokhandeln:
1886 :5
Balck, V, Illustrerad idrottsbok, h. l, anm. af R. v. W. ........... 219. I bokhandeln:
1886 :5
Björnstjerne-Björnson, Det flager i Byen og på Havnen anm. af W. H. 309. I bokhandeln:
1886 :5
Bock, Carl, Tempel och Elefanter, ber. om en forskningsresa genom Siam och Lao, öfvers., anm. af O Nordqvist ........ 293. I bokhandeln:
1886 :5
Bourget, P, Offrad m. fl noveller, anm. af H -a .................. 67. I bokhandeln:
1886 :5
D. W. G., På fantasiens vingar, anm. af B. E. .............. 281. I bokhandeln:
1886 :5
Dostojewskij, F. M., Fattige stackare, anm. af -k t-r. .......... 70. I bokhandeln:
1886 :5
Edgren-Leffler, A. Ch., Ur lifvet, IV: En sommarsaga, anm. af [nekrologi] 303. I bokhandeln:
1886 :5
Bergh, Edv., Finland såsom unionsstat............................ 321. Uppsatser:
1886 :5
Bolin, Wilh, Henrik Schücks Shakspere-forskningar ............... 187. Uppsatser:
1886 :5
Elfving, Fredr., Bakterie-lif ..................................... 335. Uppsatser:
1886 :5
Estlander, C. G, Bidrag till frågan om kvinnans frigörelse .... 249. Uppsatser:
1886 :5
Estlander, C. G, Renans åsigter om hvad en nation är ...... 81. Uppsatser:
1886 :5
Ett embetskväde från medlet af förra seklet, meddeladt af K. G. L. ... 277. Uppsatser:
1886 :5
Federley, C. B., Kvinnans rättsliga ställning ....................... 440. Uppsatser:
1886 :5
Gustafsson, F., En tysk reformpedagogik .................................. 161. Uppsatser:
1886 :5
Gustafsson, F., Literära förhållanden under Boms kejsartid ......... 3. Uppsatser:
1886 :5
Kaufmann, Rich., Shakespeare i Paris ........................... 360. Uppsatser:
1886 :5
Krohn, J, Kalevala-studier, I-IV ........................ 99, 177, 241. Uppsatser:
1886 :5
Langenskiöld, Karl, En finansfråga vid 1885 års landtdag .......... 349. Uppsatser:
1886 :5
Neovius, Frt, Våra jernvägar och deras rentabilitet ................ 401. Uppsatser:
1886 :5
Nordensvan, G., Musée Wiertz................................... 199. Uppsatser:
1886 :5
Schybergson, E, Borgå landtdag ................................. 421. Uppsatser:
1886 :5
Ur en skådespelerskas lefnad: Rachels bref till Ad. Crémieux .. 25. Uppsatser:
1886 :5
Willebrand, R. F. v, Samhällets höjder .......................... 112. Uppsatser:
1886 :5
-a-, Akvarell, poem ..... 212. Vitterhet:
1886 :5
-a-, Min linneamatta, poem ........... 211. Vitterhet:
1886 :5
Allardt, A., Tillfälligheter ....................................... 271. Vitterhet:
1886 :5
Kraemer, Lotten von, Louise Charot, poem ........................ 210. Vitterhet:
1886 :5
Lybeck, M., Vid Sabinum, fantasi öfver Horatii Carmen III 9 ...... 125. Vitterhet:
1886 :5
Tavaststjerna, K. A., Ett missförstånd ............................ 60. Vitterhet:
1886 :5
Verestschagin, A., Minnen från fälttåget vid Donau 1877 ........... 481, Vitterhet:
1886 :6
- ii-, Solglöd och andra skizzer, anm. af B. E. .......... 281. I bokhandeln:
1886 :6
Erkko, J. H., Uusia runoelmia, anm. af -r ................... 132. I bokhandeln:
1886 :6
Fahlcrantz, G., Om rättegångsväsendet i England, anm. af J. S. ........... 290. I bokhandeln:
1886 :6
Federley, C. B., Finlands samhällsförfattning, anm. af M. G. S. ............ 452. I bokhandeln:
1886 :6
Fem sportsmäns resa till kontinenten, 2 uppl., anm. af C. G. E. .......... 61. I bokhandeln:
1886 :6
Franck, C. J.. Hvarför jag lät mina barn konfirmeras uti svenska statskyrkan, anm. af e 300. I bokhandeln:
1886 :6
Funcke, E., Matkamuistelmia Englannista, anm. af O. G. ........... 128. I bokhandeln:
1886 :6
Furo J., Fra Ishavets Kyster, anm. af H-a ...................... 307. I bokhandeln:
1886 :6
Granberg, O, Catalogue raisonné de tableaux etc. anm, af C. G. E. 456. I bokhandeln:
1886 :6
Gregersen, N. J., Fortaellinger og skizzer anm. af H- -a. ............ 307. I bokhandeln:
1886 :6
Gyllenborg, Gustaf Fredrik, Mitt lefverne 1731-1775, anm. af C. G. E. 136. I bokhandeln:
1886 :6
Hagberg, Th., Rolandsagan, anm. af W. Söderhjelm ................ 143. I bokhandeln:
1886 :6
Heikel, F., Vid möten och sammanträden, anm. af C. B. F. ....... 463. I bokhandeln:
1886 :6
Jännes, Arvi, Neuvoja Suomen kielen opettajille .........anm. af H. A. ...... 214 I bokhandeln:
1886 :6
Jännes, Arvi, Suomen kielioppi kansakouluja varten anm. af H. A. ......... 214 I bokhandeln:
1886 :6
Kallio, A., Finsk elementarbok, I-II, anm. af H. A. .............. 213. I bokhandeln:
1886 :6
Kaloista ja kalanviljelyksestä, anm. af G. G. ....... 455. I bokhandeln:
1886 :6
Knudsen, K., Norsk biandkorn, III, anm. af E. Gråsten ............ 224. I bokhandeln:
1886 :6
Krag, J. A., Anvisning i skovhusholdning, anm. af O. Randelin ............ 309. I bokhandeln:
1886 :6
Kreitner, Gust., I fjärran Östern, reseskildringar, anm. af O. Nordqvist 375. I bokhandeln:
1886 :6
Lange, Jul, Sergel og Thorvaldsen, anm. af C. G. Estlander ........ 164. I bokhandeln:
1886 :6
Leinberg, K. G, Bidrag till kännedomen af vårt land, I, anm. af F. Gustafsson ................ 68. I bokhandeln:
1886 :6
Leinberg, K. G, Märkliga skeden i vår folkundervisnings äldre historia, anm. af F. Gustafsson .......................... 64. I bokhandeln:
1886 :6
Lemström, Sel, Om polarljuset eller norrskenet, anm af A. N. ....... 372. I bokhandeln:
1886 :6
Linder, N., Regler och råd ang. svenska språkets behandling i tal och skrift, anm. af K. Lindström............................... 380. I bokhandeln:
1886 :6
Lindström, Joh, (Saxon), Under kampen för bröd, anm. af [nekrologi] ......... 138 I bokhandeln:
1886 :6
Lundqvist, E, Profiler noveller och skizzer, 2 saml., anm. af [nekrologi] .......... 306. I bokhandeln:
1886 :6
Maanviljelys-kirjasto, 10. anm. af G. G. ........................... 370, I bokhandeln:
1886 :6
Macaulay, Lordi Clive, suom., anm. af A. Grönberg ................. 284. I bokhandeln:
1886 :6
Macé, G., Mitt första brottmål, anm. af W. H. ......................... 142. I bokhandeln:
1886 :6
Mechelin, L., Précis du droit public de Finlande, anm. af R. A. Wrede 446. I bokhandeln:
1886 :6
Meddelanden från Industristyrelsen i Finland h. l, anm. af C. G. B. 287. I bokhandeln:
1886 :6
Meddelanden från Svenska slöjdföreningen, anm. af lgn ............. 69. I bokhandeln:
1886 :6
Melin, K. A., Prinsessan och Svennen, sagodikt, anm. af **.......... 374. I bokhandeln:
1886 :6
Mittheilungen des K. K. Österr. Museums fur Kunst und Industri N. F., h. l, anm. af C. G. E:................................. 287. I bokhandeln:
1886 :6
Nordensvan, G., Barnet, interiör, anm. af [nekrologi] ................. 217. I bokhandeln:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>