Page 25 / 159

Finsk tidskrift

1885 :2
Larifari, Biografiska skizzer och anekdoter från Willands härad anm, af K. L-m .......... 149 I Bokhandeln:
1885 :2
Larifari, Historiska skizzer och silhouetter från Carlskrona anm, af K. L-m .......... 149 I Bokhandeln:
1885 :2
Leimu, Väinölä, uusi helmivyö suomalaista runoutta, anm. af O. G. . 212. I Bokhandeln:
1885 :2
Lindholm, P. A., Hos lappbönder, anm. af L. W. F. . . ... 389. I Bokhandeln:
1885 :2
Lindqvist, Alfr., Aprildagar, nya dikter, anm. af L. A. ..... 389. I Bokhandeln:
1885 :3
Linroth, Klas, Om folksjukdomarnes uppkomst och utbredning (Bibl. f. helsovård. 5), anm. af R. Sievers ..... 146. I Bokhandeln:
1885 :3
Marie, Ungdoms minnen, anm. af H-a. ........... 388. I Bokhandeln:
1885 :3
Marshall, Emma, Prinsessan (Läsn. f. ungd. af utm. eng. förf., XIX), anm. af L. A. ................. 308. I Bokhandeln:
1885 :3
Meurman, A., Sanakirja yleiseen sivistykseen kuuluvia tietoja varten, h. 1-5, anm. af O. Grotenfelt ............ 379. I Bokhandeln:
1885 :3
Nyland, samlingar utg. af Nyländska afdelningen, I: Samling af ord ur nyländska allmogemålet, anm. af E. Lagerblad 135. I Bokhandeln:
1885 :3
Pellico, Silvio, Från min fängelsetid, anm. af -k-t-r. ..... 467. I Bokhandeln:
1885 :3
Pettersson, V., Den gamle polisgevaldigerns berättelser, 1. saml., anm. af L. A. .................... 459. I Bokhandeln:
1885 :3
Reuter, Jon., Dikter, anm. af Fredr. Elfving ......... 64. I Bokhandeln:
1885 :3
Salomon, Otto, Om slöjden såsom uppfostringsmedel (Ur vår tids forskning, 33), anm. af Aug. Ramsay ........... 213. I Bokhandeln:
1885 :3
Sandberg, Algot, I stämningsstunder, dikter och utkast, anm, af F. E. 303. I Bokhandeln:
1885 :3
Schwerin, H. H. von, Herodots framställning af Europas geografi, anm. af P. Nordmann . . ............ 309. I Bokhandeln:
1885 :3
Stevenson, Rob. Louis, Ny Tusen och en natt, anm. af L. A. ... 224. I Bokhandeln:
1885 :3
Stockton, Frank, Styrgård, amerik. skämthistorie, anm. af H-a. . . 313. I Bokhandeln:
1885 :3
strödda blad, utg. af föreningen Verdandi, anm. af F. E. . . . . . 302 I Bokhandeln:
1885 :3
Syve Aar paa Java og Sumatra, efter Dagbogsoptegnelser af en svensk Frivillig, anm. af O. Nordqvist ............ 305. I Bokhandeln:
1885 :3
Tavaststjerna, K. Aug.t För morgonbris, ny uppl., anm. af Fredr. Elfving .................... 64. I Bokhandeln:
1885 :3
Thomasson, Pehr, Valda berättelser, ny uppl., anm. af H-a. . . . 463. I Bokhandeln:
1885 :3
Tissandier, Gaston, Vetenskapens martyrer, anm. af F. v. Wright . . 218. I Bokhandeln:
1885 :3
Tre i Norge ved to av dem, anm. af -e. .......... 472. I Bokhandeln:
1885 :3
Törnebohm, A. L., Grunddragen af Sveriges geologi, anm. af W. Ry. 221. I Bokhandeln:
1885 :3
Undrens verld, illustr. framställning af underb. företeelser etc., utarb. af H. Kronström, anm. af M. Gadd . . . 314. I Bokhandeln:
1885 :3
Vasili, Paul, Från Wiens, salonger, anm. af G. Heinricius .... 464. I Bokhandeln:
1885 :3
Vibe, John, En professor, fortaelling anm. af C. G. E. ..... 225. I Bokhandeln:
1885 :3
Vibe, John, Et testamente, fortaelling anm. af C. G. E. ..... 225. I Bokhandeln:
1885 :3
Violet-Le-Duc, E, Huru man blir tecknare (Bibl. f. den mognade ungd., X) anm. af J. J. Tikkanen ........... 222. I Bokhandeln:
1885 :3
Wahlberg, Ferd., Vilsekommen, anm. af B. E. ........ 56 I Bokhandeln:
1885 :3
Warburg, K. J., Holberg i Sverige anm. af C. G. Estlander . 137 I Bokhandeln:
1885 :3
Warburg, K. J., Molière anm. af C. G. Estlander . 137 I Bokhandeln:
1885 :3
Warburg, K. J., Olof Dalin (Sv. Akad. handlgr, d 59) anm. af C. G. Estlander . 137. I Bokhandeln:
1885 :3
Zola, E., Vackra Lisa, anm. af L. A. ............ 387. I Bokhandeln:
1885 :3
1885 års Landtdag, I, af A. G-g ............. 473. Öfversigt:
1885 :3
Bref från Sverige: Konstförhållanden, af G-g N. ..... 152. Öfversigt:
1885 :3
Konstöfversigt, af J. J. Tikkanen ............. 390. Öfversigt:
1885 :3
Literaturbref från Danmark, af Sigurd Müller ........ 75. Öfversigt:
1885 :4
Bref från Stockholm, af A. Kerfstedt ............ 480. Öfversigt:
1885 :4
Dr Bangs literära föredrag, af Fredr. Elfving ......,, 322. Öfversigt:
1885 :4
Finska teatern, af Hj. Neiglick: Työmiehen vaimo (239) - Hamlet (400) - Faust (402) - Huru man gör godt (406). Öfversigt:
1885 :4
I anledning af Cyrillus- och Metodius-jubileet i Ryssland, af - gf-. 396. Öfversigt:
1885 :4
Internationelt ornitologiskt samarbete, af R. Sievers . ...... 315. Öfversigt:
1885 :4
Nya teatern, af C. G. E. : Dr Bangs föredrag >om dramatisk konst> (320) - Mellan fyra väggar (322) - Frun emanciperar sig (322). Öfversigt:
1885 :4
Nya teatern, af Hj. Neiglick: Gengångare (399) - Huru man gör godt (403). Öfversigt:
1885 :4
Nya teatern, af R. v. W : Lilla helgonet (82) - Vildanden (159). Öfversigt:
1885 :4
Polemiskt, af R. Hertzberg, med svar af F. E. ......... 164. Öfversigt:
1885 :4
Teaterbref från Paris, af H. G. ............ 70, 230. Öfversigt:
1885 :5
Amicis, Edm. de., Konstantinopel, anm. af **.............. 147. l bokhandeln:
1885 :5
Ammon, F. W. v., De första moderspligterna och den första barnavården, anm. af R. Sievers .................. 218. l bokhandeln:
1885 :5
Berger, L., Dikter, anm. af N. F. ......... ....... 472. l bokhandeln:
1885 :5
Bergroth, J. E., Elementarkurs i geometrin, omarb. af E. J. Mellberg anm. af A. Ramsay • 386. l bokhandeln:
1885 :5
Bonsdorff, E., Alkeis-geometria oppikouluja varten anm. af A. Ramsay ..... 386 l bokhandeln:
1885 :5
Bull, E., Om kunstige ernaeringsmetoders anvendelse i terapin, anm. af G. Heinricius ••••••••••••••••••••••• 62. l bokhandeln:
1885 :5
Cleve, Z. J., Grunddrag till skolpedagogik, anm. af F. Gustafsson • • 466. l bokhandeln:
1885 :5
Bolin, W., Don Juan-studier .................. 323. Uppsatser:
1885 :5
Chydenius, W., Frankrikes jernvagspolitik. I--II ............ 3, 99. Uppsatser:
1885 :5
Estlander, C, G., F. A. Sjöström och J. Takanen [nekrologi]............. 294. Uppsatser:
1885 :5
Estlander, C, G., Konsthistorisk forskning............. 43. Uppsatser:
1885 :5
Ett aktstycke rörande förräderiet vid Sveaborg ........... 293. Uppsatser:
1885 :5
Gustafsson, F., Literära foredrag och literärt lif under romerska kejsartiden ......................... 81. Uppsatser:
1885 :5
Hausen, R,, Urkundsamling i Östersjöprovinserna.......... 376. Uppsatser:
1885 :5
Lindström, K., Studier på svensk språkbotten i Finland I-II ............... 264, 452. Uppsatser:
1885 :5
Nordqvist, O., Kongolandet, I-VI ........... . . 342, 424. Uppsatser:
1885 :5
S. J. V. S., Några anmärkningar angående den boströmska filosofin, I-X ....................... 19, 120, 190, Uppsatser:
1885 :5
Schultén, M. W, af, Läkarekursens förkortning vid vår högskola 161. Uppsatser:
1885 :5
Schybergson, M. G., Wallensteins förbindelser med Sverige åren 1631-1634 .......................... 284. Uppsatser:
1885 :5
Tigerstedt, R., Om tillgodogörandet af våra födoämnen ....... 243. Uppsatser:
1885 :5
Tikkanen, J. J, "Ett testamente" af Anselm Feurbach ....... 207. Uppsatser:
1885 :5
Wetterhoff, K, Sederomanen i Ryssland, I-IV .... 175, 274, 356, 440. Uppsatser:
1885 :5
Wrede, R. A., Den romerska rättens betydelse för vår tid • • • • • 407. Uppsatser:
1885 :5
E(lfving), F,, Kärleksbakterien, fragment af en framtida föreläsning • 38. Vitterhet:
1885 :5
Lisas julafton .......................... 463. Vitterhet:
1885 :5
Rosamunda, Stackars Paavo ................... 370. Vitterhet:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>