Page 20 / 159

Finsk tidskrift

1883 :6
Anjou, L, Chr., C. W. ja K. A. Kastman, Kasvatus- ja opetus-oppi, mukaillen suom. J. Lehtinen, anm. af F. Gustafsson .... 221. l Bokhandeln:
1883 :6
Arrhenius, J., Suomalainen siemenviljelijä ja siemen kokooja, anm. af Ing ...................... 139. l Bokhandeln:
1883 :6
Aspelin, Eliel, Kalevalan tutkimuksia, anm. af -nn-- ...... 53. l Bokhandeln:
1883 :6
Bergström, R., Gerd, en svensk antologi, anm. af -lm -n ....... 382. l Bokhandeln:
1883 :6
Bergström, R., Svenska bilder, anm. af W. Bolin ....... 300. l Bokhandeln:
1883 :6
Bosaeus, E. L., Nytt tafvelgalleri från stugor i Dalarna, anm. af Jac. Ahrenberg ................... 63. l Bokhandeln:
1883 :6
Braunerhjelm, A., Studier efter naturen, anm. af -h -n. .... 147. l Bokhandeln:
1883 :6
Bremer, Fredrika, Perhe, anm. af O. G. . . . . . . . . . . . 374. l Bokhandeln:
1883 :6
Byron, Lord, Riddar Harolds vallfärd, anm. af W. Bolin. .... 145. l Bokhandeln:
1883 :6
Bäckström, P. O., Öfversigt af de europeiska staternas politiska historia, anm. af M. G. S. ............... 141. l Bokhandeln:
1883 :6
Cannizzaro, T., Fiori d'Oltralpe, .anm. af C. G. Estlander ..... 303 l Bokhandeln:
1883 :6
Chateaubriand, F. A. de, Atala, öfvers. af Emil v. Qvanten med illustr. af G. Doré, anm. af W. B. ............. 61. l Bokhandeln:
1883 :6
Dickens, Ch., Sanoma mereltä, anm. af O. G. . . . . . . . . . 136. l Bokhandeln:
1883 :6
Ebers, Georg, Ett ord, anm, af L. A. ............ 463. l Bokhandeln:
1883 :6
F(reudenthal), A. O., Skrock och vidskepliga bruk hos svenska allmogen i Vasabygden, anm. af K. Lindström 373. l Bokhandeln:
1883 :6
Feuk, Lars (Larifari), Historiska skizzer och silhouetter från Christianstad, anm. af -h-n. .............. 72. l Bokhandeln:
1883 :6
Fortmann, H, Bilder ur kyrkans historia, h. 4-6, anm. af C. S. Hallberg . 384. l Bokhandeln:
1883 :6
Fortmann, H, Maailman historian aitta, anm. af O. G. ..... 57. l Bokhandeln:
1883 :6
Fältskärns berättelser, 7:de uppl., m. teckn. af C. Larsson anm. af W. Bolin 453 l Bokhandeln:
1883 :6
Fänrik Ståls sägner, med teckningar af A. Malmström anm. af W. Bolin 453. l Bokhandeln:
1883 :6
Geijersstam, Gust. af, Gråkallt, anm. af H-a. ........ 227. l Bokhandeln:
1883 :6
Geijersstam, Gust. af, Strömoln, anm. af -k-t-r. ............ 466. l Bokhandeln:
1883 :6
Grimm, Bröderna, Sagor, folkuppl., anm. af C..G. Estlander . . . 226. l Bokhandeln:
1883 :6
Gustafsson, Rich., Samlade sagor, anm. af -lm-n. ....... 146. l Bokhandeln:
1883 :6
Gödecke, P. A., I folkhögskolans tjenst, I-II, anm. af F. Gustafsson . . 225, 381. l Bokhandeln:
1883 :6
Gödecke, P. A., På Gustaf Adolfs dagen i Wexiö seminarium d. 6 nov. 1882, anm. af M. G. S. ............. 62. l Bokhandeln:
1883 :6
H. H., Bilder från hembygden, anm. af L. A. ......... 463. l Bokhandeln:
1883 :6
Halvorsen, J. B., Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880, anm. af C. G. Estlander .................. 151. l Bokhandeln:
1883 :6
Hammarstrand, S. F., Romerska rikets författningshistoria, h. l, anm. af I. Heikel ................... 301. l Bokhandeln:
1883 :6
Harald, Från Baden, anm. af -h -n. ........... 378. l Bokhandeln:
1883 :6
Hildebrand, Hans, Från äldre tider, anm. af X. ........ 149. l Bokhandeln:
1883 :7
Hoffmann, F., Sydämetön ja sydämellinen, anm. af O. G." . . . . 136. l Bokhandeln:
1883 :7
Hubendick, L. A., Hvad skall man bli? III, anm. af F. G. .... 70. l Bokhandeln:
1883 :7
Jonquière, A. de la, Osmanniska rikets historia, anm. af M. G. S. . . 62. l Bokhandeln:
1883 :7
Kahnis, K. Fr. A., Kyrkans utveckling, framstäld i lifsbilder, h. l & 2, anm. af C. S. Hallberg .............. 461. l Bokhandeln:
1883 :7
Kajanus, G. A., Samling af vapen för grefl., friherrl. och adl. ätter, som äro introduc. å Storf. Finlands riddarhus, II, anm. af X. ... 220. l Bokhandeln:
1883 :7
Kaufmann, Rich., Från det moderna Frankrike, anm. af H-a. . . 295. l Bokhandeln:
1883 :7
Koraalikirja evank.-luther. seurak:lle Suomessa, 2 painos, anm. af K. F. 137. l Bokhandeln:
1883 :7
Kullervon runot Inkerin toisinnoista lisätty uusi painos, anm. af -nn- 53. l Bokhandeln:
1883 :7
Lansdell, Henry, Genom Sibirien, anm. af Jac. Ahrenberg . . . . 143. l Bokhandeln:
1883 :7
Lea, Valda berättelser, 3:dje serien, d. 1 -2, anm. af H-a .... 465. l Bokhandeln:
1883 :7
Leinberg, K. G., Johan Fredrik Hörning, anm. af M. G. S. . . . . 375. l Bokhandeln:
1883 :7
Lennstrand, Vict., Gyllene ord. Sentenser och maximer, anm. af -r-n. .................... 459. l Bokhandeln:
1883 :7
Levertin, Osc., Från Rivieran, anm. af -h-n. ........ 223. l Bokhandeln:
1883 :7
Lie, J., Chirurgisch-anatomischer Atlas, anm. af M. W. af Schultén . 73. l Bokhandeln:
1883 :7
Lobe, J. C., Musikin katkismus, anm. af K. F. ........ 137. l Bokhandeln:
1883 :7
Mac Carthy, Justin, Lilla Hennes Nåd, anm. af W. Bolin .... 222. l Bokhandeln:
1883 :7
Marie, Anna, anm. af L. A................. 375. l Bokhandeln:
1883 :7
Marie, I hemmet, anm. af H-a. ............. 71. l Bokhandeln:
1883 :7
Melbye, M, Berättelser ur Kyrkans Historia, h. l-7, anm. af C. S. Hållberg .................... 384. l Bokhandeln:
1883 :7
Melin, K. A, Humleplockningen, anm. af C. G. E. . . . . . . . 148. l Bokhandeln:
1883 :7
Molander, Harald, Furstinnan Gogol, anm. af -lm -n. ..... 65. l Bokhandeln:
1883 :7
Nathusius, Marie, Christfried och Julchen, anm. af L. A. .... 375. l Bokhandeln:
1883 :7
Nordensvan, Georg, Penseldrag, anm. af -h-n. ........ 378. l Bokhandeln:
1883 :7
Otman, I, Äldre Västgötalagen öfversatt och förklarad, anm. af A. O. Freudenthal .................. 372. l Bokhandeln:
1883 :7
Preitano, P., Biografie cittadine, serie prima, anm. af C. G. Estlander 303. l Bokhandeln:
1883 :7
Puschkin, Alex., Springbrunnen i Baktschisaraj, anm. af W. B. . . . 56. l Bokhandeln:
1883 :7
Sander, Fr, Eddastudier, anm. af A. O. F. .......... 67. l Bokhandeln:
1883 :7
Scholander, F. W, Skrifter, utg. af J. Böttiger, bd. 2-3, anm. af Jac. Ahrenberg .................. 229. l Bokhandeln:
1883 :7
Spencer, Herb., Uppfostran, anm. af W. Bolin ......... 386. l Bokhandeln:
1883 :7
Strindberg, Aug., Dikter på vers och prosa, anm. F. Elfving. . . . 458. l Bokhandeln:
1883 :7
Sundblad, Joh., Gömda blad, anm. af R-ll. ......... 460. l Bokhandeln:
1883 :7
Tavaststjerna, K. Aug., För morgonbris, dikter, anm. af F. Elfving . 455. l Bokhandeln:
1883 :7
Tersmeden, C. H., Storfurstendömet Finlands Ridderskaps och Adels Kalender för år 1883, anm. af * ........... 52. l Bokhandeln:
1883 :7
Tolstoy, Alexis, Furst Serebräny, anm. af ** ......... 142. l Bokhandeln:
1883 :7
Topelius, Z., Välskäärin kertomuksia, V jakso, anm. af O. G. ... 222. l Bokhandeln:
1883 :7
Turgenjew, J. S., Asja, anm. af O. G. ............ 136. l Bokhandeln:
1883 :7
Unonius, Gust., Mormonismen, anm. af E. v. Hertzen. ...... 377. l Bokhandeln:
1883 :7
Virsikirja, väliaik. suomal., nuottien kanssa, anm. af K. Flodin . . . 292. l Bokhandeln:
1883 :7
Wasastjerna, Osk., Ättartaflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln, Suppl, bd., anm. af A. G. Fontell . . . 294. l Bokhandeln:
1883 :7
Weber, Georg, Yleinen ihmiskunnan historia, anm. af O. G. . . . . 57. l Bokhandeln:
1883 :8
Angående den kristna tideräkningen, af Red. ......... 240. Öfversigt:
1883 :8
Bildande konst, af Scylla och Charybdis ........... 471. Öfversigt:
1883 :8
Bref från Sverige, af G-g N. ............ 233, 305. Öfversigt:
1883 :8
Bref från Sverige, af G. af G. ................... 388. Öfversigt:

FINSK TIDSKRIFT csv-textfile

<<< Previous page <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |

>>>Next page >>>