Sivu 3 / 7

Suomen antropologi

1980 :1
Seppo Knuuttila: Leikin varjolla vakavasti. Katsaus antropologiseen pilailututkimukseen (English summary) .... 20 A19001075
1980 :1
Stig Söderholm: Kielilläpuhuminen ja profetoiminen helluntailaisuudessa (English summary) ...... 10 A19001075
1980 :1
Unto Salo: Millaisin perustein arkeologinen tutkimus tekee päätelmiä esihistoriallisten kulttuurien etnoksesta ..... 38 A19001075
1980 :1
Anita Kelles: Värisymboliikasta paimentolaisten asemaan, 9. pohjoismainen efnografikokous Uppsalassa 19.-21.10.1979 ................ 50 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Jukka Siikala: Koltat kiistan kohteena ................... 42 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Martti Linkola: Eräitä näkökohtia kolttien poronhoidosta .... 42 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Matti Sarmela: Näätämön paliskuntaa koskeva lausunto ..... 45 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Pekka Sammallahti: Suomalaiset eivät tulleet Suomeen .......... 55 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Pertti J. Pelto: Kolttien porotalouden vaiheista ............ 43 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Satu Apo: Perinnekirjan toimittamisesta .............. 49 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Terttu Kaivola: Satu Apon kirjoituksen johdosta ............ 49 Esittelyjä: A19001075
1980 :1
Tim Ingold: Kirje toimittajalle ........................ 47 Esittelyjä: A19001075
1980 :2
Henni Ilomäki: Suomalaisen kansankulttuurin aikakäsityksistä 69 A19001075
1980 :2
Kalle Achté & Taina Schakir: Mustasukkaisuus eri kulttuureissa. Katsaus mustasukkaisuuteen eri kulttuureissa transkulturaalisen psykiatrian valossa .. 57 A19001075
1980 :2
Ohjeita kirjoittajille .................................... 108 A19001075
1980 :2
Osmo Lampinen: Romanialaisten alkuperä - tieteellinen kiista ja sen poliittiset vaikuttimet ................. 83 A19001075
1980 :2
Teuvo Peltoniemi: Antropologia ja alkoholitutkimus ........... 77 A19001075
1980 :2
Anita Kelles: Kulttuurivähemmistö enemmistön syntipukkina ............ 105 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :2
Ilmo Massa: Pehmeä lasku 80-luvulle ................................ 102 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :2
Jorma Kytömäki: Kun "tuuli" käy paikalliskulttuurin ylitse ................. 95 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :2
Thomas McElwain: Science of religion: Studies in methodology ................ 100 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :2
Uusi lehti kulttuurimaantieteestä kiinnostuneille ............. 107 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :2
Ari Siiriäinen: Vastaväitteitä Salolle esihistoriallisesta kulttuurista .......... 88 Keskustelua A19001075
1980 :2
Manfred J. Holler: Where do the rulers come From? ......................... 92 Keskustelua A19001075
1980 :2
Vielä kolttien porotaloudesta ja antropologin roolista ....... 91 Keskustelua A19001075
1980 :3
Jouni Seppä: Politiikka kahdessa pohjoissuomalaisessa syrjäkylässä .................................................. 151 A19001075
1980 :3
Kaisa Sinikara & Kirsti Suolinna: Pohjoissuomalaisen kylän kertoja yhteisönsä tulkkina ......................... 135 A19001075
1980 :3
Kyläillään (Outi Lehtipuro) ....................... 113 A19001075
1980 :3
Lauri Hautamäki: Toimintatutkimuksen mahdollisuudet vaikuttaa alueelliseen kehitykseen - esimerkkinä kylätutkimus 1976 ...... 126 A19001075
1980 :3
Ohjeita kirjoittajille ...................................................... 173 A19001075
1980 :3
Päiviö Tommila: Monitieteinen kylätutkimus ....................... 115 A19001075
1980 :3
Anna-Mana Åström: Historiallisen antropologian pohjoismainen tutkijakurssi Kööpenhaminassa 29.8.-6.9.1980 ........ 171 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :3
Herkko Hakulinen: Euroopan kansat .......................................................... 168 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :3
Kirsti Suolinna: Neljä suomalaista kylää viiden tieteenalan silmin ................. 166 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :3
L. M. Young: Man's Conquest of the Pacific ......................................... 168 Arvosteluja, esittelyjä A19001075
1980 :3
Vielä arkeologisen tutkimuksen mahdollisuuksista (Unto Salo & Ari Siiriäinen) .................................. 162 Keskustelua A19001075
1980 :4
Anna-Leena Siikala: Mitä kalliomaalaukset kertovat Suomen kampakeraamisen väestön uskomusmaailmasta? .. 177 A19001075
1980 :4
Bo Lönnqvist: Kansankulttuuri kielellisen identiteetin tunnuskuvana .................................................. 194 A19001075
1980 :4
Kalle Achté & Taina Schakir: Unet eri kulttuureissa. Katsaus uniin transkulturaalisen psykiatrian näkökulmasta ... 204 A19001075
1980 :4
Ohjeita kirjoittajille ....................................................... 227 A19001075
1980 :4
Juha Pentikäinen: Uskontotieteilijät koolla Winnipegissä ............................... 223 Esittelyjä: A19001075
1980 :4
René Gothóni: Aktuella strömningar inom nordisk sydasienforskning ............. 221 Esittelyjä: A19001075
1981 :1
Aili Nenola-Kallio: Kuolema naisen maailmankuvassa ...................................... 4 A19001075
1981 :1
Kaija Heikkinen: Joitakin havaintoja suomalaisesta antropologiasta .......... 47 A19001075
1981 :1
Leea Virtanen: Setukaisnaisten lauluperinne ............................................... 29 A19001075
1981 :1
Ohjeita kirjoittajille ............................................................................................... 72 A19001075
1981 :1
Pirjo Saariniemi: Neuvostoetnografian filosofiset perusteet ja tehtävät ... 41 A19001075
1981 :1
Tämän numeron kirjoittajat .................................................................................... 72 A19001075
1981 :1
Tämän numeron tiimoilta (Outi Lehtipuro) ........................................................ 3 A19001075
1981 :1
Matti Sarmela: Kaija Heikkisen artikkelin johdosta ............................... 59 Keskustelua, esittelyjä: A19001075
1981 :1
Mervi Naakka-Korhonen: Vuoden 1980 aikana valmistuneita opintotöitä ............. 64 Keskustelua, esittelyjä: A19001075
1981 :1
Seppo Knuuttila: Pohjoismaisia kuvajaisia ............................................ 60 Keskustelua, esittelyjä: A19001075
1981 :2
Carola Sandbacka: Ritual, funktion och verklighet ...................... 73 A19001075
1981 :2
I. V. Perevozcikov: Antropologinen yhdistelmävalokuva Kuolan niemimaan ja Suomen lappalaisista (saamelaisista) .... 95 A19001075
1981 :2
Kalle Achté & Taina Schakir: Psykiatrisia näkökohtia pahasta silmästä ........ 84 A19001075
1981 :2
Ohjeita kirjoittajille ............................................... 116 A19001075
1981 :2
Tämän numeron kirjoittajat ..................................... 116 A19001075
1981 :2
Anna-Maria Åström: Värmlannin suomalaiskulttuuria käsittelevä symposio Karlstadissa l .-2.6.1981 ... 99 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :2
Anne Gustafsson: Suomenruotsalaiset kansatieteen tutkimuskohteena ........... 111 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :2
Asko Parpola: Etelä-Aasian arkeologit Cambridgessa ....................... 108 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :2
Björn Kurtén: Tysk istidskonst ................................................... 110 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :2
Juha Teräväinen: Antropologit ja perimmäinen todellisuus: tieteidenvälinen kongressi Torontossa ....... 105 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :2
Marjut Kivelä: Lastenperinne ...................................................... 112 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :2
Pertti Anttonen: Kansanmusiikin yleisesitys ....................................... 114 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :2
Seppo Knuuttila: Perinnetieteiden perinteet. Pohjoismaiden etnologit ja folkloristit Liperissä ....................... 100 Esittelyjä, arvosteluja A19001075
1981 :3
Helena Saarikoski: Penkinpainajaiset ........................ 119 A19001075
1981 :3
Kalle Achté & Taina Schakir: Yleisiä näkökohtia transkulturaalisesta psykiatriasta .............. 128 A19001075
1981 :3
Lauri Harvilahti: Huomioita kansanrunoudentutkimuksen nykytilanteesta Mongolian Kansantasavallassa ... 142 A19001075
1981 :3
Ohjeita kirjoittajille .................................... 160 A19001075
1981 :3
Tämän numeron kirjoittajat ............................. 160 A19001075
1981 :3
Hanna Havas: Afrikkalainen kansanparantaja ........................... 157 Keskustelua, arvosteluja: A19001075
1981 :3
Markus Leikola: Keskustelua Kaija Heikkisen artikkelin (SA 1/1981, 47-58) johdosta ................ 150 Keskustelua, arvosteluja: A19001075
1981 :3
Matti Sarmela: Altajoen rakentaminen on yhteispohjoismainen asia - Suomen Antropologisen Seuran julkilausuma 152 Keskustelua, arvosteluja: A19001075
1981 :3
Olavi Räsänen: Kupparina Kuopiossa .................................. 154 Keskustelua, arvosteluja: A19001075
1981 :4
Monika Orzechowska & Ludger Müller- Wille: Non-renewable resources in Canada's Arctic: Developments, issues and concerns in the 1980s ... 202 A19001075
1981 :4
Pekka Sammalahti: The Teachings of Eskimo. Alaska Native Languages in Transition ...................... 177 A19001075
1981 :4
Pentti Leino: Ajaako suomen kieli ajattelemaan suomalaisesti? ............................................ 163 A19001075
1982 :1
Ohjeita kirjoittajille .................................. 46 A19001075
1982 :1
Osmo Mäkeläinen: Biologisesta sosiaaliseen evoluutioon ............. 2 A19001075
1982 :1
Paavo Uusitalo: Pohjois-Irlannin terrorismin poliittisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta taustasta ................. 21 A19001075

Suomen antropologi kokotekstitiedostona

<<< Siirry jonossa edelliselle sivulle <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

>>>Siirry jonossa seuraavalle sivulle >>>