Sivu 2 / 7

Suomen antropologi

1978 :2
Esipuhe (Matti Sarmela ja Björn Kurtén) ................................. 63 A19001075
1978 :2
Fredric Roberts: Kenttätyökokemuksia Hämeestä ... 65 A19001075
1978 :2
Kerkko Hakulinen: Sirpaleita maantieteen menneisyydestä ....................................... 91 A19001075
1978 :2
Rauni Myllyniemi: Sosiaalisen käyttäytymisen mikrouniversalismeista........................... 80 A19001075
1978 :2
Anita Kelles: Kansaneleet ja niiden tutkimus (Pentti Leino) ......... 109 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
English summaries ............................................. 111 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
Heikki Sisula: Ekologian perusteet (Olli Järvinen) ..................... 101 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
Juhani U. E. Lehtonen "Suomalais-ugrilainen kommentti ........................ 101 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
Martti Grönfors: Blood Feuding among Finnish Gypsies (Märta Salokoski) ................... 105 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
Olavi Vallivaara: Kielirajan vaikutus uskonnollisten ryhmien muodostumiseen ja leviämiseen (Juha Pentikäinen) ............ 108 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
Samuli Aikio: Nuorgamin kauppa ja liikenne 1900-1968 (Aarne A. Koskinen) ........ 107 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
Suomen Antropologinen Seura ry:n toimintakertomus 1977 ......... 109 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :2
Voitto Huotari ja Kaisa Sinikara: Uskonto, aluekulttuuri ja yhteiskunta (Ilmo Massa) ... 103 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia A19001075
1978 :3
Anna-Leena Siikala: Samanistisen riitin rakenne ............... 113 A19001075
1978 :3
Antti Järvi: Sukupuuttoon tappaja ja hänen kasvisruokansa ....................................... 144 A19001075
1978 :3
Marek Zvelebil: J. E. Yellen: Archaeological Approaches to the Present - Implications for Northern Europé .... 136 A19001075
1978 :3
Ott Kurs: Etnomaantiede ja fennougristiikka ...... 131 A19001075
1978 :3
Rauni Turkia: Naisen asema Islamin maissa: suvun kunnian kantaja .............................. 119 A19001075
1978 :3
Anna-Leena Siikala: The Rite Technique of the Siberian Shaman (Lauri Honko) ...... 147 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia: A19001075
1978 :3
Desmond Morris: Eleet kertovat, ilmeet puhuvat (Anita Kelles) ......... 152 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia: A19001075
1978 :3
Eila Järvinen: Heikki W. Virolaisen uskonto (Juha Pentikäinen & M-L Swantz) ...... 156 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia: A19001075
1978 :3
English summaries ............................................. 160 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia: A19001075
1978 :3
Heino Eelsalu: Paleoastronomiaa Virossa ................................. 157 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia: A19001075
1978 :3
Suonien intiaanikomitea - Finncomindios ............ 158 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia: A19001075
1978 :3
Thomas Gerholm: Market, Mosque and Mafraj (Juuso Salokoski) ......... 154 Esittelyjä, erittelyjä, arvosteluja, uutisia: A19001075
1978 :4
Ilmari Susiluoto: Kulttuurirelativismi maailmankatsomuksena ja tutkimusohjelmana ......... 163 A19001075
1978 :4
Jussi-Pekka Taavitsainen: Hällmålningarna - en ny synvinkel på Finlands förhistoria ........................ 179 A19001075
1978 :4
Matti Räsänen: Kulttuuri, sen välittyminen ja muutos eurooppalaisen etnologian näkökulmasta 196 A19001075
1978 :4
Elman R. Service: The Origins of the State and Civilization (Ilmari Susiluoto) ........................ 216 Esittelyjä A19001075
1978 :4
English summaries ............................................. 221 Esittelyjä A19001075
1978 :4
Kaija Heikkinen: Rajakarjalaisten yhteiskunnallisen ja perhe-elämän muutosten dynamiikka (1900-luvulla Suomessa) (I. P. Saskolskij) .... 212 Esittelyjä A19001075
1978 :4
Suomen Antropologi -lehdessä ilmestyneet kirjoitukset vuosina 1976-1978 ............................... 217 Esittelyjä A19001075
1978 :4
Irma-Riitta Järvinen: Kenttätutkimuksen vaikutuksesta kenttätutkimukseen: muuan esimerkki ........ 210 Keskustelua A19001075
1978 :4
Saga Weckman: Mielipide mustalaistutkimuksista Suomessa ............ 207 Keskustelua A19001075
1979 :1
Ari Siiriäinen: Keskiajan Grönlannin kulttuuriekologiaa .......................................... 3 A19001075
1979 :1
Esipuhe (Juuso Salokoski) ............... l A19001075
1979 :1
Jaan Kaplinski: Rulers, parasites and feeling of national inferiority .................................... 27 A19001075
1979 :1
Jussi Aro: Georg August Wallin ja arabismi ...... 33 A19001075
1979 :1
Marjatta Parpola: Edvard Rosenlund ja Indonesian kansankulttuuri ................................. 15 A19001075
1979 :1
Anu Ahonen: Sosiaaliantropologian sovellutuksista radion yleisötutkimukseen kehitysmaissa (Arne Runeberg) ......... 53 Esittelyjä A19001075
1979 :1
Ari Siiriäinen: Arkeologin mietteitä Amerikan Antropologisen Yhdistyksen 77. vuosikokouksessa ... 57 Esittelyjä A19001075
1979 :1
Eira Tiilikainen: Ihmisen vapaus Tito Collianderin elämänkysymyksenä (Juha Pentikäinen & Kai Laitinen) ..... 55 Esittelyjä A19001075
1979 :1
English summaries ............................................. 59 Esittelyjä A19001075
1979 :1
Jaakko Puhta: Kuolema, hautaamisrituaali ja surutavat Helsingin juutalaisilla - siirtymäriittiteorian sovellutus uskontoantropologiseen tutkimukseen (Juha Pentikäinen) ... 55 Esittelyjä A19001075
1979 :1
Juuso Salokoski: Puolalaista etnologiaa englanniksi ........................ 56 Esittelyjä A19001075
1979 :1
Seppo Knuuttila: Talonpojan maailmankatsomuksesta 1800-luvun Eestissä .................. 49 Esittelyjä A19001075
1979 :2
Heimo Eelsalu: Paleoastronomian nykyiset tavoitteet Virossa ....................................... 77 A19001075
1979 :2
Karl Nickul: Kolttasaamelaisten paikannimien ilmentävyydestä .................................. 74 A19001075
1979 :2
Oiva Ketonen: Mitä ihminen odottaa nykyajan ammattiparantajalta ........................... 61 A19001075
1979 :2
Paul-Göran W. Borg: Coptic Orthodox Church in Egypt ...... 83 A19001075
1979 :2
Päivikki Suojanen: Haastattelu ja havainnointi uskontotieteessä ....................................... 66 A19001075
1979 :2
English summaries ............................................. 109 Esittelyjä A19001075
1979 :2
Juha Pentikäinen: Oral Repertoire and World Wiew. An Anthropological Study of Marina Takalo's Life History (Kaisa Sinikara) 100 Esittelyjä A19001075
1979 :2
Jöns Carlson: Suomalaisen sosiologian eräs kiistakysymys ratkaistu? 107 Esittelyjä A19001075
1979 :2
Päivikki Suojanen: Saarna, saarnaaja, tilanne. Spontaanin saarnan tuottamisprosessi Länsi-Suomen rukoilevaisuudessa (Lauri Honko) ... 94 Esittelyjä A19001075
1979 :2
Seppo Knuuttila: Juttujen muotoutumisesta ja asemasta suullisessa kansanperinteessä .............. 102 Esittelyjä A19001075
1979 :3
Esipuhe (Jukka Siikala) ................. 113 A19001075
1979 :3
Jouko Piirola: Akkulturaation kuvastuminen maisemassa Lusakan alueella, Sambiassa .... 135 A19001075
1979 :3
Jukka Siikala: Mitä rahdissa on palvomista ........... 124 A19001075
1979 :3
Kerkko Hakulinen ja Ott Kurs: Neuvostoliiton kansallisuusalueiden nimet suomeksi, venäjäksi ja paikallisella kielellä ... 148 A19001075
1979 :3
Kerkko Hakulinen ja Ott Kurs: Neuvostoliiton kansojen nimet suomeksi, venäjäksi ja englanniksi ................. 151 A19001075
1979 :3
Marjatta Jauhiainen: Laihialaishuumorin laji-, teema- ja stereotyyppianalyysia ................... 114 A19001075
1979 :3
English summaries .............................. 165 Esittelyjä A19001075
1979 :3
Erkki Asp - Matti Luostarinen - Hannu Mäkinen: Tutkimus Ounasjoen rakentamisen yksityistaloudellisista vaikutuksista (Ilmo Massa) ...... 163 Esittelyjä A19001075
1979 :3
Johan Sonck: Social and Economic Transformations in an Alandian Peasant Community (Risto Alapuro) 161 Esittelyjä A19001075
1979 :3
Jukka Pennanen: Muikkuapajilla. Puruveden ammattimainen talvinuottakalastus 1900-luvun alusta 1970-luvun puoliväliin (Veikko Anttila) ..... 158 Esittelyjä A19001075
1979 :3
Leena Koivu: Memoraattien ja uskomustarinoiden yliluonnollisuuden ja todenperäisyyden kriteerit (Leea Virtanen) ....... 160 Esittelyjä A19001075
1979 :3
Outi Lehtipuro: Kertomusperinteen tutkijat koolla Edinburghissa .................................... 155 Esittelyjä A19001075
1979 :4
Anita Kelles: Antropologisen tutkimuksen eettisiä ongelmia: akateemisesta kolonialismista vastuuseen ja vuorovaikutukseen ....... 172 A19001075
1979 :4
Anna-Leena Siikala: The Phenomenology of Religion and case Studies ....................... 183 A19001075
1979 :4
Päivikki Suojanen: On the Nature of Knowing in Empirical Case Studies ............................. 192 A19001075
1979 :4
Sven Arne Runeberg 1912-1979 .... 169 A19001075
1979 :4
1983 International Gongress in Canada ........ 201 Esittelyjä A19001075
1979 :4
Anne Gustafsson: Arvoituskuvaston maskuliinisuus ja feminiinisyys (Leea Virtanen) .................................. 203 Esittelyjä A19001075
1979 :4
English summaries ............................... 207 Esittelyjä A19001075
1979 :4
Ilkka Paukkala: Suomalaisten suhtautuminen homoseksuaalisuuteen (Juha Pentikäinen) ......................... 202 Esittelyjä A19001075
1979 :4
Tuula Juurikka: Uskontotieteilijät Roomassa ..................... 204 Esittelyjä A19001075
1980 :1
Esipuhe (Jukka Siikala) .................... l A19001075
1980 :1
Ohjeita kirjoittajille ...................................... 56 A19001075
1980 :1
Osmo Mäkeläinen: Kielten synty ja kehitys. Mikä oli sanakielen alku? .................. 3 A19001075

Suomen antropologi kokotekstitiedostona

<<< Siirry jonossa edelliselle sivulle <<<

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

>>>Siirry jonossa seuraavalle sivulle >>>