Sivu 1 / 24

Historisk tidskrift för Finland

1916 :1
Anmälan .................................................................... 1 A19500520
1916 :1
C. v. Bonsdorff, Gustav Mauritz Armfelt på förslag till generalguvernör över Finland 1804................. 20 A19500520
1916 :1
H j. Crohns, Till frågan om den individualistiska och den socialpsykologiska uppfattningen av historien.....5 A19500520
1916 :1
Finlands Nationalmuseum. Av K. K. Meinander............. 45 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :1
Underrättelser.............................................................. 53 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :1
Wrangel och finnarne vid Lech. Av Jully Ramsay............42 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :2
Bruno Lesch: Olof den helige, Gottlands apostel .......... 76 A19500520
1916 :2
Jully Ramsay: Sedebilder från fordom I. Dråpet på Kurjala gård år 1643 ................... 65 A19500520
1916 :2
P. O. v. Törne: Inverkningar av förläningsväsendet på jordbesittningsförhållandena före och efter reduktionen I .... 96 A19500520
1916 :2
Ett orientaliskt myntfynd från Åland. Av Arthur Hjelt ...... 117 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :2
Underrättelser ........................................128 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :2
Översikter och granskningar ............................ 122 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :3
Georg Schauman: En språkstrid i Finska Vetenskaps-Societeten år 1849, jämte efterspel ...................... 137 A19500520
1916 :3
P. O. v. Törne: Inverkningar av förläningsväsendet på jördbesittningsförhållandena före och efter reduktionen II... 154 A19500520
1916 :3
Marginalanteckningar i en historisk paskill. Av Ernst von Wendt...175 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :3
Underrättelser................................................... 195 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :3
Översikter och granskningar ................................ 185 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :4
P. O. v. Törne: Inverkningar av förläningsväsendet på jordbesittningsförhållandena före och efter reduktionen III (slut)... 201 A19500520
1916 :4
C. v. Bonsdorff, En underdånig adress ............................... 251 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :4
Underrättelser...................................................................... 261 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1916 :4
Översikter och granskningar .............................................. 257 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :1
Gabriel Nikander: Finländska herrgårdar under den gustavianska tiden I-II........1 A19500520
1917 :1
Carl Magnus Schybergson: Till frågan om Per Brahes utnämning till kansler vid Åbo akademi.......................... 53 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :1
Magnus Stackelberg: Till frågan om begreppet uradel och gammal herrmästerlig släkt i våra genealogiska verk...50 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :1
Underrättelser.............................................................. 59 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :1
Utdrag ur en brevväxling mellan C. F. Rotkirch och S. F. von Born...................31 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :1
Översikter och granskningar ............. ... ................. 56 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :2
Gabriel Nikander: Finländska herrgårdar under den gustavianska tiden III.......67 A19500520
1917 :2
M. G. Schybergson: Studentorganisationerna i Helsingfors på 1850-talet.... 88 A19500520
1917 :2
Ivar A. Heikel: Finländska städer i Olof Hermelins Hecatompolis Suionum . 132 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :2
Underrättelser.................................................. 144 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :2
Översikter och granskningar ........................ 139 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :3
A. Hackman: Om Nylands kolonisation under järnåldem och andra därmed sammanhängande frågor:..199 A19500520
1917 :3
Albin Simolin: Till reformationens 400-års minne ............ 153 A19500520
1917 :3
T. E. Karsten: De nordiska ortnamnen som historiska minnesmärken med särskiid hänsyn till Finland...159 A19500520
1917 :3
Hugo Schulman: Till fältmarskalken, greve Karl Nieroths biografi 217 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :3
Underrättelser ................................................................ 233 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :3
V. M. v. B.: Ett högadligt bo på 1600-talet .... ......................... 212 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :3
Översikter och granskningar ..............................................220 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :4
A. Hackman: Om Nylands kolonisation under järnåldern och andra därmed sammanhängande frågor...241 A19500520
1917 :4
P. O. v. Törne: Några östnyländska ort- och sockennamns ålder 284 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :4
Underrättelser ............................................................................ 298 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1917 :4
Översikter och granskningar ...................... ................................ 295 Meddelanden och aktstycken. A19500520
1918 :1
P. O. v. T., Utdrag ur en brevväxling mellan C. F. Rotkirch och S. F. von Born...................... 43 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1918 :1
P. O. v. T., Utdrag ur en brevväxling mellan C. F. Rotkirch och S. F. v. Born (slut)................. 186 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1918 :1
P. O. v. T., Utdrag ur en brevväxling mellan C. F. Rotkirch och S. F. von Born............................. 113 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1918 :1
Schauman, G., När Aug. Ahlqvist relegerades ................ .. 171 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1918 :1
Schybergson, C. M., Ett brev av Joannes Elai Terserus från hans visitationsresa i Österbotten år 1660...182 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1918 :1
Lesch, Bruno, Ur den gustavianska diskussionen om de finländska jordbrukarnas villkor........ 1 Uppsatser: A19400839
1918 :1
Schybergson, Carl Magnus, Frågan om kvänerna ........ 21 Uppsatser: A19400839
1918 :1
Sundwall, J o h., Theoderik den stores inrikespolitik ............ 139 Uppsatser: A19400839
1918 :1
v. Bonsdorff, Carl, G. M. Armfelt och R. H. Rehbinder ...... 73 Uppsatser: A19400839
1918 :1
v. Bonsdorff, Carl, Värnpliktsplaner vid ryska tidens början . 155 Uppsatser: A19400839
1918 :1
Carl Christensen, Naturforskeren Pehr Forsskål. Hans Reise til Aegypten og Arabien 1761-1763 og hans botaniske Arbejder og Samlingen Av E. Anthoni...217 Översikter och granskningar: A19400839
1918 :1
Den politiska underkastelsens historia. Av K. Antell ............ 2l9 Översikter och granskningar: A19400839
1918 :1
En bok om Armfeltska släkten. Av C. v. Bonsdorff .......... 58 Översikter och granskningar: A19400839
1918 :1
Helena Westermarck, Elisabet Blomqvist. Hennes liv och gärning. Av M. G. Schybergson...128 Översikter och granskningar: A19400839
1918 :1
R. A. Wrede, Matthias Calonius. Av G. Nikander .......... 214 Översikter och granskningar: A19400839
1918 :1
Sveriges diplomati under Krimkriget. Av C. v. Bonsdorff...... 203 Översikter och granskningar: A19400839
1918 :1
Till Birgittaminnet. Av K. K. M e i n a n d e r .................... 126 Översikter och granskningar: A19400839
1918 :1
Underrättelser .................................... 64, 132, 228 Översikter och granskningar: A19400839
1919 :1
Armfelt, C. A., En resa till Moskva i anledning af kejsar Alexander II:s statys avtäckande... 207 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1919 :1
Donner, Harry, Gustav IV Adolf i Hamburg år 1800 .......... 36 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1919 :1
Karsten, H. A., Oro i Gränskarelen 1807-1808 ................ 41 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1919 :1
Snellman, Seth, Den stora reduktionen och landslagens bestämmelser................................ 135 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1919 :1
v. T., P. O., Ur G. A. Ramsays dagboksanteckningar under fälttåget i Tyskland 1813 D:o II....216 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1919 :1
v. T., P. O., Ur G. A. Ramsays dagboksanteckningar under fälttåget i Tyskland 1813 I ...... 152 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1919 :1
Walde, O., Till släkten Wildemans historia .................... 149 Meddelanden och aktstycken: A19400839
1919 :1
Hjärne, Erland, Biskop Thomas' av Strängnäs visa om striden för Sveriges frihet........... 96 Uppsatser: A19400839
1919 :1
Pipping, Hugo, Till frågan om bosättningsförhållandena i östra Nyland............................... l Uppsatser: A19400839
1919 :1
Ramsay, Jully, Till Henrik Mattsson Hugguts levnadssaga. Sedebilder från fordom II...... 31 Uppsatser: A19400839
1919 :1
Schybergson, M. G., Åländska förhållanden 1808-1809........ 65 Uppsatser: A19400839
1919 :1
v. Bonsdorff, C., Finlands förra ställning inom det svenska väldet 173 Uppsatser: A19400839
1919 :1
Hugo Pipping, Finländska ortnamn. Av E-c A-i............ 56 Översikter och granskningar: A19400839
1919 :1
Underrättelser ............................................ 57, 163, 244 Översikter och granskningar: A19400839

Historisk tidskrift för Finland kokotekstitiedostona

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

>>>Siirry jonossa seuraavalle sivulle >>>