Detaljerade anvisningar

Detaljerade anvisningar för biblioteken (14.10.2015)

 1. Överväg om materialet är värt att bevaras.
 2. Skönlitteratur: finsk- och svenskspråkigt material kan skickas fritt, andra språk efter noggrant övervägande.
 3. Vetenskaplig litteratur: i egenskap av sakkunnig inom branschen skickas materialet enligt ditt eget beslut.
 4. Kontrollera att materialet som ska skickas inte redan finns hos Depåbiblioteket eller i flera andra Melinda-bibliotek.
 5. Skicka endast iväg material i sådant skick som du själv skulle kunna tänka dig att låna.
 6. Till depåbiblioteket bör endast skickas monografier och tidskrifter.
 7. Packa material som kan hittas genom Melinda i separata lådor och märk dem med ”hittas i Melinda”.
 8. Packa monografier och tidskrifter i separata lådor och märk lådorna tydligt.
 9. Packa tidskrifter enligt titel, årgång och volym på ett logiskt vis och märk tydligt innehållet på lådorna.
 10. Fyll i blanketten så att försändelsen anmäls ungefär en vecka innan transport bokas.
 11. Om Depåbiblioteket betalar transporten skall endast transportmetoder angivna av Depåbiblioteket användas.
 12. Vid försändelse av materialmängd som överskrider 3 lastpallar bör du på förhand kontakta Depåbiblioteket via telefon 0294 117600 eller via e-post varkirja[at]nrl.fi och komma överens om försändelsens schemaläggning.

Samlingspolitiska riktlinjer

Depåbiblioteket tar emot:

 1.  Böcker
  – ett (1) exemplar av varje upplaga. Om nyare version av upplagan redan finns på Depåbiblioteket tas inte den äldre emot.
 2. Serier
  – endast avsnitt i sammanhängande nummerföljd, t.ex. 1-10 eller 105-116
 3. Tidskrifter
  – endast kompletta årgångar (små bortfall godtas). Enstaka nummer av serier och tidskrifter tas emot om de markerats som saknade i Depåbibliotekets samlingsregister.

Depåbiblioteket tar inte emot:

 1. Almanackor
 2. AV- och elektroniskt material
 3. Publikationer utgivna innan år 1800 (skickas till Nationalbiblioteket)
 4. Kartor
 5. Index- och abstraktpublikationer
 6. Kursprogram och -krav samt studieguider
 7. Manuskript
 8. Förteckningar
  -utgivares kataloger, telefonkataloger, produkt- och servicekataloger osv.
 9. Kunskapsprov (inklusive avhandlingar)
 10. Patent
 11. Småtryck, broschyrer, omtryck, all reklam, rese- och utställningsbroschyrer samt andra reklamblad, programblad från diverse tillställningar, informationslappar, deklarationer, prislistor, bruksanvisningar, tal, föredrag, propagandablad och omtryck av artiklar.
 12. Dagstidningar
 13. Standarder
 14. Statistik
  – årsstatistik undantaget (i serie)
 15. Verksamhets- och årsberättelser
 16. Bruksanvisningar från maskiner, bruksföremål och mjukvara
 17. Reseguider