Blankett för leverans

Använd webblanketten för att anmäla och beskriva leveransen

Testblankett

Vi vill inte överföra material just nu, men önskar mera information

Depåbiblioteket vill stöda ett systematiskt och målinriktat beståndsarbete i biblioteken. Vi hjälper därför till då det gallrade materialet ska levereras till Depåbiblioteket.

Ansvaret för att det material som överförs till Depåbiblioteket är ändamålsenligt ligger alltmer på avsändarbiblioteket.

Vi önskar därför att avsändarbiblioteket på förhand informerar oss om leveransens omfattning och beskriver dess innehåll.