Depåbibliotekets samling

kirjat930x300Depåbibliotekets samling täcker alla ämnesområden, inklusive skönlitteratur. Samlingen utökas fortlöpande även med nyutgivet material. En ansenlig del av det nyutgivna materialet (ca 60-100 hyllmeter/år) är dubletter som kommer från från Nationalbibliotekets friexemplarsbyrå. I samlingen ingår även punktskriftspublikationer, noter och LP-skivor.

I Depåbiblioteket finns ca 500 000 volymer av okatalogiserade europeiska och nordiska dissertationer utgivna före år 1990. Dessa avhandlingar är alfabetiskt ordnade men inte införda i bibliotekskatalogen Vaari. Inhemska dissertationer utgivna efter 1990 är katalogiserade som monografier i Vaari.

I Depåbibliotekets samlingar finns:

  • ca 100 684 hyllmeter material för utlåning (31.12.19)
  • ca 1 842 300 monografier
  • ca 116 400 tidskriftstitlar

I samlingen ingår tryckt material på mera än hundra olika språk. Den språkliga fördelningen är i storleksordning engelska (34,4 %), tyska, finska, svenska och ryska.

Materialet ställs upp efter löpande accessionsnummer (numerus currens), d.v.s. enligt ankomst och i tre storlekskategorier för att maximera lagringskapaciteten.