Esiselvitys Varastokirjaston kokoelmien karsinnasta

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella Varastokirjastossa laadittiin vuonna 2018 esiselvitys Varastokirjaston kokoelmien karsinnasta. Selvityksen tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia Varastokirjaston karsivaan kokoelmatyöhön sekä paikantaa aineistokokonaisuuksia, joiden karsinta olisi mahdollista. Selvityksen lopussa pohdittiin myös Varastokirjaston kokoelmapolitiikkaa nyt ja tulevaisuudessa.

Lue raportti täältä >>