Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon 1.1.2019

Opetus-ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen esityksen Varastokirjaston yhdistämisestä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon. Työryhmän toimikausi on 1.9.2017 – 15.11.2017. Työryhmän tulee valmistella hallituksen esitys säädösmuutoksineen Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon siten, että yhdistyminen voi tapahtua 1.1.2019 alkaen.

Hallitusohjelmassa Ratkaisujen Suomi (27.5.2015) todetaan, että "keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan välittömästi tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin, ja että jatkovalmistelutyö käynnistetään välittömästi".